Tarptautinė veikla

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) glaudžiai bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis – esame Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) ir jos Europos regiono (PERC) bei Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) nariai.

LPSK atstovauja Lietuvos profesinėms sąjungoms šiuose ETUC darbo komitetuose bei darbo grupėse: „Mokymasis visą gyvenimą“, „Įstatymų leidyba ir socialinė politika“, „Migracija“, „Ekonominė ir socialinė sanglauda“, „Socialinė apsauga“, „Energija ir klimato kaita“.

Bendradarbiaudami su Tarptautine darbo organizacija (ILO) Lietuvoje įgyvendiname tarptautines darbo normas ir atstovaujame dirbantiesiems šios organizacijos veikloje. Dalyvaujame Baltijos šalių profesinių sąjungų tarybos veikloje.

Atstovaujame Lietuvos darbuotojų ir profsąjungų narių interesams Europos Sąjungos institucijose: Europos socialiniame fonde, Laisvo asmenų judėjimo patariamajame komitete, Europos darbo ir gyvenimo sąlygų plėtros centre (Dublino fone), Europos saugos higienos ir sveikatos darbe patariamajame komitete, Europos ekonomikos ir socialiniu reikalų komitete, CEDEFOP, ir kitose socialinio dialogo institucijose.

Esame Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklo (BASTUN) nariai, dalyvaujame Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) veiklose, bendradarbiaujame su kitomis Europos ir pasaulio profesinėmis sąjungomis.

Labai svarbų vaidmenį vaidina dvišaliai mūsų susitarimai su užsienio profesinėmis sąjungomis, leidžiantys glaudžiau bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų.

Naudojantis tarptautiniais ryšiais mūsų nariai gali išvykti į tarptautines konferencijas, seminarus, tobulinti įgūdžius bei žinias tarptautinėje aplinkoje, kartu su užsienio šalių profesinėmis sąjungomis organizuoti tarptautinius renginius Lietuvoje.

 

Tarptautinės veiklos naujienos

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Platformos. Vykstant antrosios fazės viešosioms konsultacijoms dėl darbo sąlygų darbo platformose gerinimo, Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) aktyviai prisijungė prie diskusijų. Ji ragina siekti ambicingos […]

ETUC pozicija dėl darbo sąlygų gerinimo skaitmeninėse darbo platformose

Vykstant antrosios fazės viešosioms konsultacijoms dėl darbo sąlygų darbo platformose, Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) aktyviai prisijungė prie diskusijų. ETUC jau anksčiau teikė siūlymus bei […]

ETUC: žingsnis tinkama linkme, bet kliūčių dar liko

Europos Parlamento bendrapranešėjos Kira Marie Peter-Hansen (Žaliųjų frakcija / Europos žaliųjų aljansas) ir Samira Rafaela (Atnaujinkime Europą) paskelbė Bendrą preliminarią ataskaitą, siekiant pagerinti Atlyginimų skaidrumo […]

Po „Uber” pralaimėjimo Nyderlanduose skubiai reikia darbo platformų taisyklių

Rugsėjo 13 d. profesinės sąjungos iškovojo svarbią pergalę Nyderlanduose prieš „Uber“ dėl vairuotojų išnaudojimo. Vien šiemet tai yra trečias esminis laimėjimas prieš šią platformą. Šis […]

Spręskite dėl Europos ateities!

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija primena, kad jau kuris laikas vyksta diskusijos, kokia kryptimi turėtų žengti Europa. Europos profesinės sąjungos, jų nariai taip pat aktyviai įsijungia […]

ETUC: žmonės nėra Strateginio prognozavimo ataskaitos centre

Europos Komisija paskelbė nuviliančiai nekonkrečią kasmetinę Strateginio prognozavimo ataskaitą. Deja, ilgalaikėje perspektyvoje nėra matoma, kad ji prioritetizuotų žmones ir jų poreikius. Nors ataskaita atliepia bendras […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Naujas sezonas. Ruduo – naujo Europos Sąjungos politinio sezono pradžia. Be įvairių su pandemija susijusių darbų, Briuselyje numatyta daug kitų svarbių klausimų. Tarp svarbiausių iš […]

Tarptautinių renginių rekomendacijos

Rugsėjo 1-3 d. vyks Briuselyje, Belgijoje, įsikūrusio mąstymo centro „Bruegel“ kasmetinis susitikimas. Jame tris dienas ekspertai iš įvairių sričių diskutuos aktualiomis ES ekonomikos temomis. Į […]

„Eurofound“: auga darbo jėgos trūkumas

„Eurofound“, ES agentūros, padedančios gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas, tyrėjai D. Adascalitei ir T. Weber naujoje studijoje teigia, kad dalyje sektorių pandemija padidino darbo jėgos […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Priverstinis darbas. Naujoje Tarptautinės darbo organizacijos ataskaitoje atskleidžiama, kad su pandemija atėjusi krizė įvairiose pasaulio vietose pakenkė fundamentalioms darbo pasaulio teisėms – teisės burtis į […]

ETUC: ES turi būti ambicingesnė dėl klimato kaitos, bet išlikti socialiai teisinga

Tarpvyriausybinė komisija dėl Klimato kaitos (IPCC) paskelbė išsamią nerimą keliančią ataskaitą dėl klimato kaitos. Joje patvirtinama, kad žmonijos sukelta tarša prisidėjo prie greitesnės klimato kaitos. […]

Žalėjanti ekonomika neturi didinti socialinės atskirties

Europos profesinės sąjungos reiškia abejonių dėl liepos 14 d. Europos Komisija (EK) priimto pasiūlymų paketo Fit for 55, numatančio, kad ES klimato, energetikos, žemės naudojimo, […]

EK: siekiama užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą besikeičiančioje darbo rinkoje

COVID-19 pandemija parodė, kaip svarbu imtis priemonių siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, taip pat visuomenės funkcionavimą ir ypatingos svarbos ekonominės ir socialinės veiklos tęstinumą. […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Atlyginimai. Briuselyje, Belgijoje, vyko Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) protestas dėl būtinybės sustiprinti direktyvos dėl darbo užmokesčio skaidrumo pasiūlymą. Jį palaikė ir prie jo jungėsi […]

Protestas: būtina stiprinti direktyvą dėl darbo užmokesčio skaidrumo

Šiandien, per Europos profesinių sąjungų protestą prie Europos Parlamento, Briuselyje, įtakingi europarlamentarai įsipareigojo pagerinti direktyvą dėl skaidraus darbo užmokesčio. Evelyn Regner, šešėlinė pranešėja dėl direktyvos […]

Minimalus globalaus mokesčio tarifas – pozityvus žingsnis, bet abejonių lieka

G7 šalių finansų ministrai paskelbė susitarę dėl minimalaus globalaus mokesčio tarifo didelėms tarptautinėms kompanijoms įvedimo bei pareigos mokėti mokesčius tose vietose, kur uždirbami pelnai, nustatymo. […]

Prisidėkite prie Konferencijos dėl Europos ateities!

Jau vyksta metus truksianti Konferencija dėl Europos ateities, prie kurios diskusijų kviečiami jungtis visi europiečiai. Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) taip pat pateikė idėjų bei […]

EK pateikė Europos semestro pavasario dokumentų rinkinį

Europos Komisija pateikė Europos semestro pavasario dokumentų rinkinį, kurio esmė – valstybėms narėms, laipsniškai atveriančioms savo ekonomiką, pateikti fiskalines gaires. Jomis siekiama padėti valstybėms narėms, […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

TDO sesija. Gegužės 20 d. atidaryta 109-oji Tarptautinės darbo organizacijos sesija. Sesija darbą vykdys dviem etapais: birželio 3-19 d. ir lapkričio 25 d-gruodžio 10 d. […]

Aiškėja, kaip vyks Konferencija dėl Europos ateities

Birželio 19 d. Strasbūre vyks Konferencijos dėl Europos ateities steigiamoji plenarinė sesija, per kurią bus pristatytas Europos piliečių forumas ir daugiakalbė skaitmeninė platforma. Prieš ją, […]

Lietuvai skirti 355 mln. EUR pagal SURE priemonę

Šiandien Europos Komisija dvylikai ES valstybių narių išmokėjo 14,137 mlrd. EUR – tai septintoji finansinės paramos pagal priemonę SURE (Europos laikinos paramos priemonę nedarbo rizikai […]

Atidaroma TDO 109-oji sesija

Gegužės 20 d. įvyks Tarptautinės darbo konferencijos 109-osios sesijos atidarymas. Ši konferencija yra aukščiausias Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) valdymo organas. Joje priimamos konvencijos ir rekomendacijos, […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Socialinė ES. Porto socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas – simboliškai svarbus renginys, kuriuo ES patvirtino savo įsipareigojimus gerinti europiečių gyvenimo standartus ir socialinę apsaugą. Pagrindinį […]

ETUC: augimas ES rodo investicijomis grįstą atsigavimą

Komentuodama Europos Komisijos paskelbtą pavasario ekonominę prognozę, ETUC konfederacinė sekretorė Liina Carr teigė, kad tai aiškiai pagrindžia Europos progresyvaus atsako teisingumą, atliepiant pandemijos ekonomines ir […]

Naujas EESRK informacinis leidinys

„Šių metų gegužės 9 d. – Europos dieną – prasidės ilgai laukta konferencija dėl Europos ateities. Tai unikali galimybė ne tik dalyvauti plataus masto diskusijose […]

Profesinės sąjungos peržengė savo komforto zoną

Balandžio 7 d. vyko Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklo (BASTUN), kuriam šiuo metu pirmininkauja Lietuva, ir Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) nuotolinis seminaras apie socialinio dialogo […]

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto naujienos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė savo poziciją dėl 2021 m. ES ekonomikos prioritetų. Komitetas palankiai vertina žingsnius, kurie numatyti strategijoje COVID-19 pandemijos […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Streikas. Kovo 29 d. Belgijoje vyko visuotinis parą trukęs streikas. Viešojo sektoriaus darbuotojai protestavo dėl biudžeto apkarpymų, planuojamų darbo laiko pokyčių bei pensinio amžiaus didinimo. […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Lygybė. Kovo 4-ąją Europos Komisija pagaliau paskelbė direktyvos, skirtos didinti atlyginimų skaidrumą ir taip mažinti moterų ir vyrų atlyginimų atskirtį už vienodą ar vienodos vertės […]

M. H. André: „Socialinis dialogas – ne tik pasirinkimas, tai – tarptautinė pareiga“

Tarptautinė darbo organizacija (TDO) neseniai paskelbė didelį tarptautinį tyrimą dėl profesinių sąjungų vaidmens tendencijų per Covid-19 pandemiją (Global Trend Analysis on the Role of Trade […]

Metai po pandemijos pradžios: viešųjų paslaugų svarba tampa dar akivaizdesnė

Prieš metus, kovo 11-ąją, Pasaulio sveikatos organizacija COVID-19 paskelbė pasauline pandemija. Ji atskleidė Europos visuomenės sveikatos sistemų trapumą ir silpną gebėjimą reaguoti į tokį sukrėtimą. […]

EESRK naujienos

Naujajame Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) naujienlaiškyje skaitykite apie pilietinio solidarumo premijos laureatų apdovanojimą „Pilietinė visuomenė prieš COVID-19“, teikiamą už kovą su koronavirusu […]

„Nutekinti“ trys ES atlyginimų skaidrumo direktyvos variantai rodo nesutarimus

Europos Komisija turėtų pagaliau (kovo 4 d.) pristatyti direktyvos pasiūlymą, skirtą užtikrinti skaidresnį darbo užmokestį ir padėti kovoti su dideliu moterų ir vyrų atlyginimų skirtumu […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Vėžys. Europos Komisija paskelbė planą dėl kovos su vėžiu. Nors profesinės sąjungos tai sveikina, kartu atkreipia dėmesį, kad dokumentas nėra pakankamai ambicingas. Apie 100 tūkst. […]

Misija – keisti kapitalizmą

Mums reikia pergalvoti, kaip kuriame viešąją politiką, ir nukreipti visas sritis į misiją. Dabartinė ekonomikos sistema yra ydinga ir privedė mus prie klimato katastrofos, didėjančių […]

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto naujienos

“2021 m. prasidėjo mums tebesant COVID-19 gniaužtuose, tęsiantis karantinui ir chaosui darbo rinkoje, bet jau su viltimi, kad vakcina atneš geresnę ateitį. Šiais metais pirmiausia […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Grasinimai. Baltijos šalys pagrasino blokuoti ES pagalbos fondą pandemijos pasekmėms mažinti, jei nebus lėšų „Rail Baltica“ projektui. Bendram skolinimuisi per Nuosavų išteklių sprendimų mechanizmą turi […]

TDO: socialinis dialogas – esminė sąlyga tvariam atsigavimui

Kokybiškas socialinis dialogas ir konstruktyvus vyriausybių, darbuotojams atstovaujančių organizacijų bei darbdavių bendradarbiavimas parodė besą nepakeičiami kuriant ir įgyvendinant tinkamas strategijas COVID-19 krizei atliepti, – tokia […]

Pietų Korėjos darbo įsipareigojimų pažeidimai rodo ES sankcijų poreikį

Reaguodamas į ekspertų grupės ataskaitą dėl ES-Korėjos laisvosios prekybos sutartyje suderėtų įsipareigojimų dėl darbo pažeidimų, Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas Per Hilmersson teigė, […]

T. Babrauskienė. Žalieji įgūdžiai turi tapti kiekvienos profesijos dalimi

Kova su klimato kaita daro didžiulį poveikį socialinėms sąlygoms, švietimui, užimtumui ir darbo rinkai. Europoje pastarieji dveji metai buvo ypač svarbūs piliečių, pirmiausia besimokančio jaunimo, […]

ES-JK susitarimo gerinimas – per papildomas priemones

Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos ryšių po Brexit susitarimas pasirašytas ir tai neabejotinai geriau nei be jokio susitarimo pasibaigusios derybos. Vis dėlto nemažai aspektų […]

Tavo parašas – dėl žmogaus teisių ir sveikesnės aplinkos!

Ar pritari, kad verslas turi elgtis atsakingai ne tik savo šalyje, bet visur, kur vykdo veiklą? Jei sutinki, kad žmogaus teisės ir žalos mažinimas aplinkai […]

ETUC: ES-Kinijos investicijų susitarime reikalinga geresnė žmogaus teisių apsauga

Artėjant Europos Parlamento plenarinei sesijai, Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) prisijungė prie 36 pilietinės visuomenės organizacijų (PVO), parengusių bendrą kreipimąsi ES institucijoms. Juo siekiama, kad […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Pirmininkavimas. Sausio pradžioje Vokietija perdavė Portugalijai pirmininavimą Europos Tarybai. Portugalijos pirmininkavimo šūkis: „Laikas įgyvendinti: teisingas, ekologiškas ir skaitmeninis atsigavimas“. Daugiau apie Portugalijos prioritetus čia (liet.) […]

2021-ieji – Tarptautiniai vaikų darbo panaikinimo metai

2020 m., pirmą kartą Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) istorijoje, pasiektas visuotinis tarptautinio darbo standarto ratifikavimas. Tai – TDO konvencija Nr. 182, nukreipta prieš blogiausių formų […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Partnerystės. Europos profesinės sąjungos ir pilietinė visuomenė ne kartą ragino didinti viešąjį finansavimą, o ne kliautis privačiomis lėšomis. Nors viešosios-privačios partnerystės įvairiems dideliems projektams įgyvendinti […]

ES ir Didžioji Britanija išvengė blogiausio scenarijaus

„Nėra tokios formos Brexit, kuri pagerintų darbuotojų gyvenimus“, – komentuodamas ES ir Didžiosios Britanijos pasirašytą prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą, teigė Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) […]

EPSU: viešosios-privačios partnerystės nepateisina lūkesčių

Europos viešųjų paslaugų profesinė sąjunga (EPSU) apibrėžia viešojo ir privataus sektorių partnerystes (VPSP) kaip ilgalaikius kontraktinius susitarimus, kada privatus sektorius teikia infrastruktūros turtą ir paslaugas, […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Dirbančiųjų skurdas. Nauja „Eurostat“ ataskaita parodė, kad skurdas darbe 2010-2019 m. ES paaugo 12 proc. Sunkiai galą su galu suduriančių darbuotojų skaičius išaugo 16 šalių […]

ITUC ragina reformuoti mokesčių sistemas dėl Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų

Profesinių sąjungų judėjimas laikosi nuomonės, kad visuomenės galėtų padaryti spartesnę pažangą, įgyvendinant Jungtinių tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslus, jei mokestinės sistemos taptų sąžiningesnės, skaidresnės […]

Priimta socialinių partnerių rezoliucija dėl vaikų priežiūros paslaugų svarbos ES

Europos socialiniai partneriai parengė bendrą rezoliuciją dėl vaikų priežiūros ir ugdymo svarbos Europos Sąjungos šalyse. Tai svarbu ne tik dėl kokybiško ir prieinamo vaikų ugdymo, […]

ETUC pozicija dėl duomenų valdymo

Lapkričio 25 d. Europos Komisija pateikė teisinį pasiūlymą dėl Europos duomenų valdysenos reguliavimo. Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) sveikina šio dokumento rengimą. Pasiūlymas skirtas nustatyti […]

Tarptautinės naujienos

ITUC. Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija patvirtino 2021 m. prioritetines kampanijas: 1) naujas socialinis kontraktas atsigavimui ir atsparumui; 2) klimato kaitos ir užimtumo iššūkiams paruoštas darbo […]

Daugiau demokratijos darbe – demokratiškesnė visuomenė

Ši savaitė skirta demokratijos darbe klausimams. Europos parlamento narė  Gabriele Bischoff kartu su ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacija) inicijavo seminarą šia tema. Kaip konstatavo gausus […]

EESRK turi naują vadovę

Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) turi naują pirmininkę. Austrijai atstovaujanti Christa Schweng tapo 33-iąja EESRK pirmininke ir yra penktoji moteris, kuriai patikėtas organizuotai […]

Tvarus atsigavimas ir orus darbas – per reformuotą daugiašališkumą

Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) teigiamai vertina plėtros bankų pritarimą ilgalaikėms investicijoms, siekiant oraus darbo ir sąžiningos pertvarkos, ir kartu kviečia kurti glaudesnį dialogą su […]

Streikuojančios Italijos valytojos reikalavo vertinti jų darbą

Praėjusią savaitę Italijoje vyko kovos prieš pandemiją priešakyje dirbančių valytojų streikas. Nepaisant didelio krūvio ir rizikos sveikatai, su darbdaviais sudėtinga kolektyviai susiderėti dėl didesnio darbo […]

Lietuvai skirta 300 mln. eurų pagal SURE priemonę

Šiandien Europos Komisija išmokėjo antrąją 14 mlrd. EUR dydžio finansinės paramos išmoką pagal priemonę SURE (Europos laikinos paramos priemonė nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti) devynioms ES valstybėms. […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Minimali alga. Europos Komisija, siekdama, kad darbuotojams teikiama minimalios mėnesio algos apsauga būtų pakankama, pasiūlė direktyvos dėl adekvačios minimalios algos Europos Sąjungoje projektą. Valstybės galėtų […]

Protestuojant dėl EK delsimo, profesinės sąjungos skelbia savą direktyvą dėl skaidraus darbo užmokesčio

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ėmėsi neįprasto žingsnio, protestuodama dėl Europos Komisijos delsimo paskelbti Direktyvos dėl skaidraus darbo užmokesčio pasiūlymą. Simboliška: originaliai jis turėjo būti […]

EESRK naujienališkis

Apie besibaigiančią senąją ir prasidedančią naująją Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) kadenciją – naujame naujienlaiškyje. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra ES […]

ETUC: Europos darbo institucija nepateisino lūkesčių dėl pirmųjų išnaudojimo bylų

Europos darbo institucija (EDI) nesiėmė realių veiksmų dėl pirmųjų darbuotojų išnaudojimo bylų, dėl kurių dar prieš metus į ją kreipėsi profesinės sąjungos. 2019 m. spalį […]

Priimta Europos Komisijos 2021 m. darbo programa

Europos Komisija priėmė savo 2021 m. darbo programą, kuria siekiama, kad Europa taptų sveikesnė, teisingesnė ir turtingesnė bei kartu spartintų savo ilgalaikį perėjimą į žalesnę, prie skaitmeninio […]

Įvyko BASTUN susitikimas

Spalio 7 d., trečiadienį, įvyko Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklo (BASTUN) rudens susitikimas. Pirmoji renginio dalis – vieša nuotolinė konferencija, skirta Pasaulinei oraus darbo dienai […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Lygybė. Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) tyrimas parodė, kad pagal dabartines tendencijas moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas ES nebus panaikintas iki kito šimtmečio. Šie […]

Nesiimant veiksmų, ES vyrų ir moterų atlyginimų skirtumas nedings iki 2104

Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) tyrimas parodė, kad pagal dabartines tendencijas moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas ES nebus panaikintas iki kito šimtmečio. „Eurostat“ duomenys […]

Baltijos šalių tarybos posėdis

Spalio 2 d., penktadienį, surengta nuotolinė Baltijos šalių taryba. Tradiciškai kasmet susitinkantys Lietuvos, Latvijos ir Estijos profesinių sąjungų vadovai išsamiai pristatė situaciją savo šalyse. Dėl […]

Lietuvos pirmininkavimo BASTUN prioritetas – pandemijos pasekmių švelninimas

Spalio 7-ąją, 10 val., rengiamas Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklo (BASTUN) rudens susitikimas. Pirmoji renginio dalis – vieša nuotolinė konferencija, skirta Pasaulinei oraus darbo dienai […]

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto naujienos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) išleido rugsėjo mėnesio naujienlaiškį. Jame – baigiančio kadenciją EESRK pirmininko Luca Jahier atsisveikinimo laiškas, komentarai dėl EK dirbtinio […]

Pristatytas EK Pirmininkės metinis pranešimas apie ES padėtį

Šiandien Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen Europos Parlamento plenariniame posėdyje skaitė metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį, kuriame pristatė savo viziją dėl Europos. EK Pirmininkės […]

Akivaizdu: darbuotojų atlyginimo lygis šalyje priklauso nuo kolektyvinių derybų

Oficialūs duomenys rodo, kad atlyginimų dydis Europoje yra glaudžiai susijęs su kolektyvinių derybų lygiu konkrečioje šalyje. Devyniose iš dešimties ES valstybių narių, kuriose yra mažiausi […]

Esminiai Europos profesinių sąjungų pozicijos aspektai dėl ES prekybos strategijos

Paskutiniame Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) prekybos komiteto posėdyje vienas svarbiausių svarstytų klausimų buvo organizacijos pozicija dėl „Atnaujintos prekybos strategijos stipresnei Europai“. Šiuo metu dėl […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Atlyginimai. Po balsavimo Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) patvirtino poziciją siekti direktyvos dėl minimalios algos Europoje. Pagrindiniai ETUC tikslai yra tokie: 1) kad šalys narės […]

Darbo vietų apsauga turi išlikti

Nedarbingumui augant penktą mėnesį iš eilės, Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ragina nacionalines vyriausybes išlaikyti kritinės padėties priemones, siekiant išsaugoti darbus. Nors situacija laisvėja, „Eurostat“ […]

ETUC dėl europinio instrumento laikinai paramai nedarbo rizikai mažinti (SURE)

Europos Komisija yra pateikusi ES Tarybai paketą dėl sprendimų, susijusių su atsigavimu po Covid-19 pandemijos. Konkrečius pasiūlymus kiekvienai valstybei galite peržvelgti čia. Šio pasiūlymų paketo […]

Žiedinė ekonomika ir „žali darbai“: nauja erdvė socialiniam dialogui?

35. Tai yra teisinių iniciatyvų skaičius paskelbtas Žiedinės ekonomikos veiksmų plane, pavadintame „Švaresnei ir konkurencingesnei Europai“. Tikimasi, kad jas pamatysime jau 2020-2023 m. Šis planas, […]

ETUC pozicija dėl ES-Didžiosios Britanijos derybų

Europos profesinių sąjungų konfederacijos Vykdomajame komitete patvirtinta pozicija Derybos dėl ES ir Didžiosios Britanijos ateities santykių atsinaujino birželio 29 d., kai Didžioji Britanija deklaravo savo […]

ITUC: Baltarusijos prezidento rinkimai turi būti pakartoti, o policijos brutalumas liautis

Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC), kurios narė yra ir LPSK, smerkia Baltarusijos policijos ir specialiųjų saugumo pajėgų atakas prieš protestuotojus, nesutinkančius su abejotinais prezidento rinkimų […]

Darbuotojas

2 mln. komandiruojamų darbuotojų pagaliau gaus vienodą atlygį

2 mln. europiečių, dirbančių ne savo šalyse, gaus geresnį atlygį bei turės geresnes darbo sąlygas. To priežastis – prieš keletą dienų įsigaliojusi peržiūrėta Komandiruojamų darbuotojų […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Technologijos. Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) paskelbė naują studiją „E.prekyba, laisvosios prekybos sutartys, skaitmenizacijos skyriai ir poveikis darbui: lyginamoji sutarčių tekstų analizė ir praktinės to […]

Esminiai, bet neapsaugoti: itin mobilių darbuotojų situacija Europoje per sveikatos krizę

Europos profesinių sąjungų institutas parengė naują apžvalgą dėl itin mobilių darbuotojų padėties per COVID-19 protrūkį. Pirmiausia turimi galvoje tarptautinio transporto darbuotojai (vairuotojai, jūrininkai, aviacijos atstovai), […]

ETUC dėl ES atsigavimo plano ir daugiamėtės finansinės perspektyvos

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), reaguodama į Europos vadovų tarybos susitarimą dėl ES atsigavimo plano, laišku kreipėsi į Europos Parlamento prezidentą Sassoli ir EP politinių […]

Skaitmenizacijos skyriai laisvosios prekybos sutartyse

Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) paskelbė naują studiją „E.prekyba, laisvosios prekybos sutartys, skaitmenizacijos skyriai ir poveikis darbui: lyginamoji sutarčių tekstų analizė ir praktinės to pasekmės“. […]

ETUC pozicija dėl dirbtinio intelekto ir duomenų

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) paskutiniame Vykdomajame komitete patvirtino rezoliuciją dėl Europos dirbtinio intelekto ir duomenų strategijų. Pagrindiniai rezoliucijos aspektai yra šie: Europoje būtina sukurti […]

ITUC globali apklausa fiksuoja grėsmes demokratinėms teisėms ir laisvėms

Anot Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC), atsakas COVID-19 pandemijai yra unikalus visuotinio žmonijos solidarumo pavyzdys, kada atsisakyta dalies pilietinių teisių ir rizikuota savo finansine gerove, […]

ETUC pozicija dėl naujos ES pramonės strategijos

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) parengė poziciją dėl 2020 m. kovą Europos Komisijos pasiūlytos naujos ES pramonės strategijos. Pagrindinės ETUC įžvalgos dėl naujos Europos pramonės […]

EESRK naujoje kadencijoje dirbs dvi LPSK atstovės

Vyriausybė liepos 8 d. posėdyje patvirtino nutarimą, kuriuo nutarta į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą  (EESRK) 2020–2025 metų kadencijai siūlyti 9 atrinktus kandidatus – […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Ekonomika. Europos Komisija paskelbė 2020 m. vasaros ekonominę prognozę. Numatoma, kad euro zonos ekonomika šiemet susitrauks rekordiškai daug – 8,7 proc. (bet jau 2021 m. […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Nesusitarta. Praėjusį penktadienį ES Tarybos susitikime nepavyko susitarti dėl ES atsigavimo plano, dėl kurio vieningai pasisakė ES profesinės sąjungos (lt). ETUC generalinis sekretorius Luca Visentini […]

Priimtas Taksonomijos reglamentas

Europos Komisija palankiai vertina, kad Europos Parlamentas priėmė Taksonomijos reglamentą. Šis svarbus teisės aktas skatins privačiojo sektoriaus investicijas į tvarius žaliuosius projektus, kad taptų lengviau […]

Laptopas

Dalis nuotolinio darbo – pilkojoje zonoje

Dėl koronaviruso sukeltos krizės daug darboviečių visame pasaulyje išbandė arba suaktyvino nuotolinį darbą (angl. telework). Daug bijotų problemų išspręstos lengviau nei galvota anksčiau, be to, […]

ETUC: minimalios algos iniciatyva reikalinga net labiau nei prieš COVID-19

Europos Komisijos iniciatyva dėl sąžiningų minimalių atlyginimų reikalinga ne tik dėl ankstesnės finansinės krizės likusių neigiamų padarinių, bet ir atliepiant į koronaviruso krizės poveikį, įsitikinusi […]

Europos profesinės sąjungos ir laikotarpis po „Brexit“

Viena iš Europos profesinių sąjungų judėjimo aktualijų – derybos dėl tolesnių ES ir Didžiosios Britanijos santykių po “Brexit”. Jų rezultatai stipriai paveiks darbuotojų situaciją. Europos […]

NPS: artėjame link pirmosios Europos darbo tarybos

Naftininkų profesinė sąjunga dar žingsiu arčiau bendradarbiavimo Europos darbo taryboje! Kas tai ir kodėl mes siekiame tapti EDT dalimi? Nors Vakarų ar Šiaurės Europoje Europos […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Planas. Šiandien Europos Komisija pagaliau pristatė ilgai lauktojo ES Atsigavimo plano po koronaviruso pandemijos projektą ir peržiūrėtą Daugiametę finansinę perspektyvą. Diskusijos Europos Parlamente taip pat […]

ETUC Prekybos komitete – ES Bendrosios preferencijų sistemos atnaujinimas

Paskutiniame, gegužės 20 d. vykusiame, nuotoliniame Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) Prekybos komitete didžiausias dėmesys skirtas diskusijoms dėl Europos Sąjungos Bendrosios preferencijų sistemos (Generalized System […]

ITUC: reformuokime TVF ir Pasaulio banką dėl geresnio pasaulio po COVID-19

Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) teigimu, tam, kad po koronaviruso krizės sukurtume tvaresnį ir atsparesnį pasaulį, būtina žengti toliau nei struktūrinės iš rinkos fundamentalizmo mąstysenos […]

EK skelbia ekonominės ir socialinės politikos rekomendacijas Lietuvai

Šiandien Europos Komisija, įvertinusi Lietuvos pateiktą stabilumo programą ir nacionalinę reformų darbotvarkę, teikia Lietuvai skirtų ekonominės ir socialinės politikos rekomendacijų pasiūlymus. Šiomis rekomendacijomis atsižvelgiama į […]

ES ambasadoriai pagaliau patvirtino SURE

Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) generalinis sekretorius Luca Visentini, komentuodamas penktadienį COREPER (Nuolatinių atstovų komitete) patvirtintą SURE – instrumentą laikinai paramai nedarbo rizikai mažinti, teigė: […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Universalios pajamos. Pastaruoju metu suaktyvėjo diskusijos dėl universalių bazinių pajamų. Daugiau svarumo joms suteikia neseniai pasirodžiusios galutinės dvejų metų eksperimento Suomijoje išvados. Vienas iš labiausiai […]

EESRK naujienos

Dalinamės Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) naujienomis (lt): kovo naujienlaiškis: https://www.eesc.europa.eu/lt/news-media/eesc-info/042020 balandžio naujienlaiškis: https://www.eesc.europa.eu/lt/news-media/eesc-info/052020  

EESRK: Europą būtina ne tik išsaugoti, bet ir atkurti!

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto balandžio mėnesio naujienlaiškis – specialusis leidimas – COVID-19.

LPSK pristatė pirmininkavimo BASTUN tikslus

Šiemet Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija perima pirmininkavimą Baltijos jūros regiono profesinių sąjungų tinklui (BASTUN). Vakar, ketvirtadienį, per vaizdo konferenciją LPSK pirmininkė I. Ruginienė BASTUN organizacijų […]

LPSK kreipėsi į eurokomisarą V.Sinkevičių dėl Darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija sunerimusi dėl galimai norimų stabdyti planų dėl Darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos. Jei ši pasklidusi informacija tiksli, Europos profesinės sąjungos skatina persvarstyti […]

SURE – laikinas finansinis instrumentas prieš nedarbą ir recesiją

Ketvirtadienį Europos Komisija patvirtino pasiūlymą Europos Tarybai dėl Europos instrumento laikinai paramai nedarbo rizikai mažinti (SURE) sveikatos krizės metu. Svarbu tai, kad jis turėtų apimti […]

Ruošiamasi dar vienam EK pasiūlymui dėl Europos minimalaus darbo užmokesčio

Europos profesinių sąjunga konfederacijos (ETUC) generalinio sekretoriaus pavaduotoja Esther Lynch savo pranešime kovo 30 dieną informavo, kad Europos Komisija (EK) atnaujina savo iniciatyvą dėl teisingo […]

EESRK naujienlaiškis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto kovo mėnesio naujienlaiškis – čia.

Europos profesinių sąjungų pozicija dėl tarptautinių įmonių apmokestinimo

Kovo 9-10 d. Briuselyje, Belgijoje, Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) Vykdomajame komitete tarp kitų klausimų diskutuota ir dėl pirminės ETUC pozicijos dėl tarptautinių įmonių apmokestinimo. […]

Kova už naują ES direktyvą siekiant užtikrinti darbo užmokesčio skaidrumą

Vasario 25 dieną Briuselyje, šalia Europos Komisijos (EK) būstinės, Europos profesinių sąjungų judėjimo atstovai būrėsi į mitingą siekdami atkreipti dėmesį į vis dar egzistuojantį skirtumą […]

ETUC patvirtino poziciją dėl minimalios algos ES

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) buvo paprašyta pateikti savo poziciją Europos Komisijai dėl su bendros minimalios algos iniciatyva susijusių aspektų. Pastarajame ETUC Vykdomajame komitete jai […]

EK skelbia Lietuvos ekonominių ir socialinių iššūkių analizę

Šiandien Europos Komisija skelbia Lietuvai skirtą ataskaitą, kurioje analizuojami ekonominiai ir socialiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuva. Tai svarbus Europos semestro ciklo dokumentas, į kurį […]

EESRK naujienos

Sausio mėnesį Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) atsisveikino su nariais iš Jungtinės Karalystės; EESRK remia ES pirmininkaujančios Kroatijos prioritetus; apie gerovės ekonomiką, kuri […]

Algų kilimas neprilygsta produktyvumo augimui

Daugelyje Europos Sąjungos valstybių produktyvumo lygis augo kur kas labiau nei atlyginimai*. Nauji Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) skaičiavimai rodo, kad 2010-2019 m. net 15 […]

ETUI žada kurti naują ekonominį modelį Europai

Kiekvienais metais balandžio mėn. Europos profesinių sąjungų institutas (ETUI) pradeda naują veiklos programą. Į ją šiais metais buvo įtraukti nauji prioritetai. Jie suformuoti laikantis Europos […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos Nr. 3/ 2020

Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos skyrybos oficialios – trečiadienį Europos Parlamentas ratfikavo susitarimą dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES sąlygų. Sausio 31 d. 23 val. […]

Turkijos bendrovė „Kayi construction“ yra darbuotojų „košmaras“ visame pasaulyje

Sausio 10 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Tarptautinę ir Europos profesinių sąjungų konfederacijas informuodama apie situaciją, susidariusią dėl Turkijos bendrovės „Kayi construction“ Lietuvos […]

ETUC ir EESRK darbuotojų grupė stiprina bendradarbiavimą

2019 metų pabaigoje Briuselyje įvyko Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) vykdomojo komiteto posėdis. Vienas iš svarstomų klausimų buvo bendradarbiavimo susitarimo tarp ETUC ir Europos ekonominių […]

Minimalių pajamų nustatymas Europos Sąjungoje

Europos Sąjungos ekonomika auga, tačiau ilgalaikių bedarbių ir skurstančių žmonių skurdo lygis nemažėja ir daugeliui ES šalių kelia susirūpinimą. Pagal 2019 m. užimtumo ataskaitą skurdas  […]

EESRK gruodžio mėnesio naujienos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas skelbia savo veiklos naujienas. „Europos Parlamentas uždegė žalią šviesą naujajai Europos Komisijai“, „Brexitʼas“ – tik etapas, o ne galutinis tikslas“, […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos Nr. 1/ 2020

Ukraina. Ukrainos profesinės sąjungos bei Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) yra susirūpinusios Ukrainos parlamentui pateiktu svarstyti liberaliu nauju darbo įstatymu. Prieš tai jis nebuvo aptartas […]

Jaunimo balsas dėl ateities turi būti girdimas

Šiandien Turine, Italijoje, baigėsi TDO Europos jaunimo akademijos mokymai dėl jaunimo įgalinimo apsprendžiant darbo ateitį. Bene 100 delegatų iš maždaug 26 šalių tris dienas dirbo […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos Nr. 15

Susitarimas. Jūrmaloje, Latvijoje, pasirašyta Baltijos šalių profesinių sąjungų bendradarbiavimo sutartis. Pagrindiniai šio susivienijimo tikslai – kartu veikiant stiprinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos pramonės darbuotojų teisių […]

EESRK spalio mėnesio naujienos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas skelbia savo veiklos naujienas. Naujienlaiškis lietuvių kalba.

Smurtas prieš moteris Lietuvoje – vis dar jų pačių problema (problemą bandoma spręsti ES mastu)

Lapkričio 25 d. minima Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena. Ja siekiama atkreipti dėmesį į pandeminį lygį pasiekusį smurto prieš moteris mastą ir skatinti […]

Skelbiama 2019 m. ES rudens ekonominė prognozė

Europos Komisija skelbia 2019 m. rudens ekonominę prognozę. Europos ekonomika auga jau septynerius metus iš eilės. Prognozuojama, kad 2020 ir 2021 m. ji augs ir toliau. Darbo […]

Nauja sistema dėl darbo sąlygų Europos šalių statybų pramonėje

Vakar, lapkričio 6 d., Vienoje (Austrija) vyko Europos statybos ir miško pramonės federacijos (EFBWW) baigiamasis projekto seminaras “Darbuotojų teisių skatinimas. Informacijos ir pagalbos mobiliesiems darbuotojams gerinimas”. […]

Peticija dėl Kazachstano profesinių sąjungų lyderio išlaisvinimo

Kazachstane pakartotinai įkalintas nepriklausomos Degalų ir energijos gamybos darbuotojų profesinės sąjungos „Orus darbas“ lyderis bei Kazachstano nepriklausomų profesinių sąjungų konfederacijos (KNPRK) viceprezidentas Erlanas Baltabajus. Jis […]

Susitikime su EK atstovais – realių progresinių mokesčių ir geresnio socialinio dialogo siekis

Spalio 22 d., antradienį, vyko profesinių sąjungų susitikimas su įvairių Europos Komisijos generalinių direktoratų atstovais dėl šalies ES Tarybos rekomendacijų įgyvendinimo pažangos, Europos semestro bei […]

Lokalus socialinis dialogas – neišsemtas resursas tvariam augimui

Spalio 24-25 d. Bratislavoje, Slovakijoje, vyksta regioninis socialinės ir ekonomikos politikos forumas. Jame Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (LPSK) atstovauja pirmininkė Inga Ruginienė, LPSK jaunimo pirmininkas Tomas […]

I. Ruginienė PERC: „Nekonstatuokime silpnų kolektyvinių derybinių galių – stiprinkime“

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė dalyvauja Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) Paneuropinės regioninės tarybos (PERC) vykdomojo komiteto posėdyje Briuselyje, Belgijoje. Jame aptariama daug […]

Informacija apie Europos darbo instituciją

Kaip jau rašėme, spalio 15 dieną Europos Sąjungos Taryba pagaliau priėmė reglamentą, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija (EDI), ang. ELA (European Labour authority). Apie Europos […]

Naujas susitarimas dėl Brexit susilpnintų jau ir taip neapsaugotų darbuotojų garantijas

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) mano, kad nėra tokio susitarimo dėl Brexit, kuris duotų naudos dirbantiems žmonėms. Viena vertus, profesinės sąjungos džiaugiasi Europos Sąjungos (ES) […]

Europos profesinės sąjungos ir darbdaviai nori ambicingos ES pramonės strategijos

Europos darbdaviai ir profesinės sąjungos drauge ragina naują Europos Komisiją ir Europos Parlamentą kurti proaktyvesnę ir ambicingesnę ES pramonės strategiją. Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), […]

Profesinės sąjungos teiks tirti pirmąsias išnaudojimo bylas EDI

Byla dėl statybininko, trejus metus laukusio 8000 eurų neišmokėto atlyginimo, yra viena iš komandiruojamų darbuotojų išnaudojimo atvejų, kuriuos Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) teiks nagrinėti […]

Jaunimo įtraukimas turi tapti visų profesinių sąjungų prioritetu

Šiandien Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje vyksta Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų konfederacijos (EPSU) jaunimo valdybos posėdis. Jame dalyvauja Suomijos, Rumunijos, Lietuvos, Čekijos, Turkijos ir Belgijos […]

Prasidėjo Baltijos šalių profesinių sąjungų jaunimo forumas!

Šiandien Birštone prasideda dvi dienas truksiantis tradicinis Baltijos šalių profesinių sąjungų jaunimo forumas, kuriame Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai diskutuos, dalinsis patirtimi, kurs planus ir […]

Finansinis darbuotojų dalyvavimas įmonių valdyme

Šiandien, spalio 9 d., Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje vyksta II-asis projekto „Praktinis darbuotojų dalyvavimas: praktinės patirties perdavimas, skatininant darbuotojų dalyvavimą įmonės veikloje“ ekspertų susitikimas. Vienas […]

Tvarios plėtros, energetikos ir klimato kaitos komitete – ruošimasis COP25

Achemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Birutė Daškevičienė atstovavo Lietuvos profesinių sąjungų pozicijai Briuselyje, Belgijoje, vykusiame Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) Tvarios plėtros, energetikos ir klimato […]

TDO Konvencija dėl prievartos ir priekabiavimo – oraus darbo tema?

Kasmet spalio 7-ąją minime Pasaulinę oraus darbo dieną. O šiemet švenčiame ir naujos, ilgai lauktos Tarptautinės darbo organizacijos Konvencijos priėmimą. Po daugybės metų globalaus profesinių […]

E-komercija tampa vis didesniu iššūkiu

Rugsėjį Briuselyje vyko Europos profesinių sąjungų konfederacijos Tarptautinių reikalų, prekybos ir tarptautinio vystymosi komiteto posėdis. Jo metu koncentruotasi į Pasaulio prekybos organizacijos reformų būtinybę, elektroninės komercijos keliamus […]

Vilniuje vyksta ITUC/PERC Moterų mokykla

Šiandien Vilniuje prasidėjo dvi dienas truksianti ITUC/PERC Moterų mokykla. Šis tradicinis tarptautinis renginys skirtas aptarti moterims aktualiausias darbo pasaulio temas. Jame Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai […]

Klimato kaita vers prisitaikyti arba išnykti

Klimatas keičiasi ir tai veikia daugelį gyvenimo sričių. Kuo greičiau įsisavinsime faktą, kad dėl to dalis darbų ir net sektorių išnyks ar turės stipriai keistis, […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Skaičiuojama, kad po trejų metų 42 proc. iš darbo užduotims skiriamų valandų bus atliekama mašinų arba algoritmų. Taip pat manoma, kad darbuotojams, norintiems prisitaikyti prie […]

EESRK rugpjūčio naujienlaiškis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas skelbia savo veiklos naujienas! Naujienlaiškį lietuvių kalba galite parsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Dėl augančių represijų Honkonge prašoma tarptautinio solidarumo

Po dar vieno be prievartos neapsiėjusio Honkongo protestų savaitgalio Honkongo profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Tarptautinę profesinių sąjungų konfederaciją (ITUC), prašydama mobilizuoti tarptautinę profesinių sąjungų […]

EESRK liepos mėnesio naujienos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas skelbia savo veiklos naujienas! Naujienlaiškį lietuvių kalba galite parsisiųsti paspaudę šią nuorodą.  

Susitikimas dėl Europos semestro

Liepos 11 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos įvairių šakų atstovai dalyvavo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) organizuotame susitikime dėl Europos semestro aptarimo. Į […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Pirmininkavimas. Liepos pradžioje Suomija iš Rumunijos perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Tikimasi, kad Suomija ypač daug dėmesio skirs „Brexit“, padėčiai Vakarų Balkanuose, taip pat aukščiausių […]

Naujausia ITUC ataskaita apie profesinių sąjungų teises: pažeidimų daugėja, Lietuva – ne išimtis

Naujausia, 2019 m., Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) ataskaita apie profesinių sąjungų teises atskleidžia, jog visame pasaulyje darbuotojų situacija blogėja, o jų teisių pažeidimų daugėja. […]

LPSK lankėsi Norvegijos delegacija

Šiandien Vilniuje, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje, lankėsi Norvegijos viešojo sektoriaus profesinių sąjungų atstovai. Susitikimas skirtas pasidalinti žiniomis apie profesinių sąjungų ir politinę padėtį Lietuvoje ir […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

EK. Europos Komisija paskelbė ES valstybėms narėms skirtų ekonominės ir socialinės politikos rekomendacijų pasiūlymus. Tarp svarbiausių rekomendacijų Lietuvai: gerinti mokestinių prievolių vykdymą ir plėsti mokesčių […]

Šiųmetė Pilietinės visuomenės premija – moterims visuomenėje ir ekonomikoje įgalinti

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) skelbia konkursą savo 2019 m. pilietinės visuomenės premijai gauti. Šių metų tema — Daugiau moterų Europos visuomenėje ir ekonomikoje. Šia premija […]

Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

Europa po rinkimų. Europos Parlamento sudėtis aiški, tačiau, kaip tai paveiks Europos politiką kol kas tegalime spėlioti. Įdomią situacijos analizę pateikia politikos mokslų profesorė Sheri […]

EK pasiūlymas dėl rekomendacijų Lietuvai dėl ekonomikos stiprinimo

Šiandien Europos Komisija skelbia Lietuvai ir kitoms ES valstybėms narėms skirtų ekonominės ir socialinės politikos rekomendacijų pasiūlymus. Europos Komisija tai daro remdamasi 2019 m. vasario 27 […]

ETF pareigūnė Rygoje susitiko su transporto darbuotojų atstovais

Gegužės 29 d. Latvijoje, Rygoje, Baltijos transporto profesinių sąjungų atstovai susitiko su Europos transporto federacijos (ETF) politikos sekretore Cristina Tilling. Susirinkusiuosius pasveikino Latvijos viešųjų paslaugų […]

ETUC generaliniu sekretoriumi perrinktas Visentini, Berger tapo prezidentu

Vienoje, Austrijoje, vykusiame Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) suvažiavime nacionalinių profesinių sąjungų centrų lyderiai generaliniu sekretoriumi antrai kadencijai perrinko italą Luca Visentini, ETUC prezidentu tapo […]

Profesinės sąjungos – teisme prieš Europos Komisiją

Gegužės 23-oji Europos profesinėms sąjungoms – neeilinė diena. Mat šiandien Europos Sąjungos (ES) Bendrajame Teisme vyksta teismo posėdis pagal Europos viešųjų paslaugų sąjungų federacijos (EPSU) […]

Prasideda Europos profsąjungų suvažiavimas!

Šiandien Vienoje, Austrijoje, prasideda keturias dienas vyksiantis XIV-asis Europos profesinių sąjungų konfederacijos suvažiavimas. Šiame profesinėms sąjungoms itin strategiškai bei politiškai svarbiame renginyje dalyvauja aukščiausio lygio profesinių […]

Mobilumo paketas aptartas tarptautinėje konferencijoje

Gegužės 15-16 d. Varšuvoje įvyko profesinių sąjungų atstovų konferencija dėl Europos mobilumo paketo. Jame dalyvavo ir situaciją krovininio transporto sektoriuje aptarė Europos transporto federacijos  (ETF) […]

Tarptautinės profesinių sąjungų aktualijos

Suvažiavimas. Gegužės 21-24 d. Vienoje, Austrijoje, vyks svarbiausias Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) renginys – XIV-asis suvažiavimas. Kas ketverius metus vykstančiame renginyje bus išrinkta nauja […]

Balsuokime Europos Parlamento rinkimuose!

Mieli kolegos, profesinių sąjungų nariai, kaip žinote, šių metų gegužės 26 d. Lietuvoje vyks rinkimai į Europos Parlamentą. Noriu paraginti Jus visus būti atsakingais europiečiais […]

EESRK gegužės naujienos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas skelbia savo veiklos naujienas! Naujienlaiškį lietuvių kalba galite parsisiųsti paspaudę šią nuorodą: https://www.eesc.europa.eu/lt/printpdf/node/69381 Gero skaitymo.

Laisvas asmenų judėjimas – vienas didžiausių ES integracijos pasiekimų

Balandžio pabaigoje, kaip įprastai, įvyko vienas iš dviejų per metus organizuojamų patariamojo Europos laisvo darbuotojų judėjimo komiteto posėdžių. Posėdis rengiamas trišaliu principu. Prieš pagrindinį posėdį […]

Paskelbtas tyrimas dėl lyčių lygybės profsąjungose ir darbo rinkoje

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) paskelbė kasmetinį Lyčių lygybės tyrimą. Jame daugiausia gilintasi į 1) moterų narystės ir dalyvavimo priimant sprendimus Europos profesinėse sąjungose tendencijas […]

EESRK kovo naujienos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas skelbia savo veiklos naujienas! Naujienlaiškį lietuvių kalba galite parsisiųsti paspaudę šią nuorodą: https://www.eesc.europa.eu/lt/printpdf/node/68001 Gero skaitymo.  

EESRK vasario naujienos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas skelbia savo veiklos naujienas! Naujienlaiškį lietuvių kalba galite parsisiųsti paspaudę šią nuorodą: https://www.eesc.europa.eu/lt/printpdf/node/67229 Gero skaitymo.  

Paskelbtos nominacijos ETUC kongresui

Iki sausio 31 d. buvo teikiamos nominacijos gegužę vyksiančiam XIV-ajam Europos profesinių sąjungų kongresui dėl prezidento, sekretoriato ir auditorių pareigų. Iš viso sulaukta šių: Kandidatas […]

EESRK sausio mėnesio naujienos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) yra ES patariamasis organas, kurį sudaro darbuotojų ir darbdavių organizacijų bei kitų interesų grupių atstovai. Jis teikia Europos […]

Studijų vizite – dėmesys tarptautinėms organizacijoms

Sausio 23-25 d. Slovakijoje, Bratislavoje, vyko tęstinio tarptautinio projekto „Darbuotojų padėties gerinimas skatinant komunikacijos įgūdžių ugdymą ir didesnį įsitraukimą darbovietėje“ susitikimas-studijų vizitas. Jame susirinko atstovai […]

ETUC pozicija dėl „Brexit“

Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinis sekretorius Luca Visentini, komentuodamas „Brexit“ susitarimo atmetimą balsuojant JK Bendruomenių rūmuose, teigė, jog Europos profesinės sąjungos pasisako už 50-ojo straipsnio […]

Kasmetinė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narės Irenos Petraitienės veiklos ataskaita už 2018 m.

Pagrindinės veiklos sritys Atstovaujama interesų darbuotojų grupė Dalyvavimas EESRK skyrių ir komisijų veikloje: Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyrius (ECO); Žemės ūkio, […]

8 proc. vėžio atvejų ES – dėl darbo sąlygų

Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) tyrimas parodė, kad apie 8 proc. vėžio atvejų Europos Sąjungoje yra susiję su darbo sąlygomis: 12 proc. atvejų – tarp […]

ITUC: siekiant sustabdyti globalinį atšilimą, turime būti ambicingesni

Katovicuose vykusi 24-oji Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos konferencija (COP24) po sudėtingų derybų baigėsi susitarimu, pagrįstu žymiojo Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo gairėmis. Vis tik, profesinių […]

Daugėja šalių, kuriose pažeidžiamos darbuotojų teisės

Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) kasmet skelbia Globalų teisių indeksą, kuris nurodo, kaip įvairiose pasaulio šalyse yra laikomasi darbuotojų teisių apsaugos principų. Šiais metais į […]

Reikšmingiems pokyčiams būtinas didesnis darbuotojų įtraukimas

Gruodžio 5-7 d. Bukarešte, Rumunijoje, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovai dalyvavo projekto „Darbuotojų padėties gerinimas skatinant komunikacijos įgūdžių ugdymą ir didesnį įsitraukimą darbovietėje“ renginyje. Projekto […]

EESRK lapkričio mėnesio naujienos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) yra ES patariamasis organas, kurį sudaro darbuotojų ir darbdavių organizacijų bei kitų interesų grupių atstovai. Jis teikia Europos […]

LPSK pirmininkė moderuos vieną iš pasaulinio suvažiavimo diskusijų

Gruodžio 2-7 d. Kopenhagoje, Danijoje, vyksta IV-asis pasaulinis Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) suvažiavimas. Jame Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (LPSK) atstovauja pirmininkė Inga Ruginienė. Suvažiavimas […]

Europos piliečių iniciatyva – jūsų priemonė Europos politikai formuoti

Europos piliečių iniciatyva yra dalyvaujamosios demokratijos priemonė, suteikianti europiečiams didesnių galių paveikti ES politiką, kuri svarbi jų gyvenimui. Ji suteikia jums galimybę susitelkti ir kartu […]

Šiandien – Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena

Šiandien minima Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena. Smurtas prieš moteris ir mergaites yra viena labiausiai pasaulyje paplitusių ir ypač pražūtingų žmogaus teisių pažeidimų formų. […]

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!