Teikti ataskaitas dėl darbo užmokesčio turėtų visos įmonės

Toliau svarstomas ES Atlyginimų skaidrumo direktyvos projektas, kuriuo siekiama mažinti atskirtį tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio už tos pačios vertės darbą. Dokumente įteisinama pareiga darbdaviams pranešti apie darbo užmokestį jų įmonėse, tačiau norima įtvirtinti nuostatą, kad tas ataskaitas teiktų tik įmonės turinčios daugiau nei 250 darbuotojų.

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) siūlo, kad pareigą teikti ataskaitas apie darbo užmokestį turėtų visos įmonės, tik mažesnės tai darytų rečiau.

Jeigu Direktyvoje liktų 250+ slenkstis, tai Lietuvoje jos nuostatos būtų aktualios tik ketvirtadaliui darbuotojų. Pagal ETUC pasiūlymą situacija Lietuvoje atrodytų taip:

250+ darbuotojų – būtų padengta tik 25 proc. (arba 240,695) darbuotojų;

50+ darbuotojų – 48 proc. darbuotojų (arba 462,604);

10+ darbuotojų – 71 proc. darbuotojų (arba 690,488).

Projektas artimiausiu metu bus svarstomas Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės bei Užimtumo ir socialinių reikalų komitetuose. Lietuvos atstovė Vilija Blinkevičiūtė dirba abiejuose komitetuose ir yra Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja, Aušra Maldeikienė yra pakaitinė narė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitete.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!