LPSK video

2021 m. spalio 29 d. - Pasaulinė rūpybos diena

COVID-19 pandemija atskleidė, kaip nepakankamos investicijos į visuomenės sveikatą ir rūpybos sektorių smarkiai paveikė sveikatos ir rūpybos paslaugų kokybę, prieinamumą ir saugumą.
Milijonai darbuotojų, teikiančių gyvybiškai svarbias ligonių, senelių, vaikų, ...
socialinės priežiūros, namų ruošos ir ikimokyklinio švietimo paslaugas, dirba sudėtingiausiomis sąlygomis.
Rūpybos darbai dažniausiai atliekami moterų ir vis dar nepakankamai vertinami bei apmokami.
Investicijos į rūpybą reiškia milijonus naujų darbų Ir orų darbą visiems, dirbantiems rūpybos srityje.
LPSK jungiasi prie Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) iniciatyvos reikalavimų:
• užtikrinti teisingumą ir nediskriminavimą įdarbinant, išlaikant darbą, suteikiant galimybę mokytis sveikatos ir rūpybos sektorių darbuotojams;
• užtikrinti padorų darbo užmokestį ir orias darbo sąlygas, įskaitant vienodą atlyginimą už vienodą darbą, vienodas mokymosi galimybes ir saugią bei sveiką darbo aplinką;
• užtikrinti kokybiškų visuomenės sveikatos, rūpybos ir švietimo paslaugų prieinamumą visiems;
• skatinti tvarų ekonomikos augimą ir tvarių darbo vietų kūrimą;
• įgyvendinant lyčių lygybės politiką ir programas.
[+] Show More
1 of 3 Next
Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!