ITUC: pasiūlyta ES įmonių tvarumo deramo patikrinimo direktyva turi koncentruotis į aukas ir teisių turėtojus

Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) išreiškė nerimą dėl ilgai laukto Europos Komisijos pasiūlymo dėl ES įmonių tvarumo deramo patikrinimo direktyvos.

Direktyva – svarbus žingsnis, įgyvendinant ITUC reikalavimą globaliai reguliacinei architektūrai, reguliuojančiai teisių „grindis“ visiems darbuotojams, besirūpinančiai klimatu, pabaigiančiai verslo nebaudžiamumą, užtikrinant korporacinę atskaitomybę.

Vis dėlto dėl esminių aspektų direktyvos pasiūlymo tekstas nuvilia: kyla grėsmė sukurti teisinį neaiškumą aukoms ir teisių turėtojams. Dar daugiau – tai gali sukurti nevienodą konkurencinę aplinką verslams, kurių dalis jau yra gausiai investavę į deramą tvarumo užtikrinimą versle ir korporacinę atskaitomybę dėl žmogaus teisių ir aplinkosaugos.

Ypač ITUC sunerimusi dėl šių aspektų:

  • preliminariame direktyvos tekste aukos ir teisių turėtojai nėra prioritetas (skirtingai nei Europos Parlamento rezoliucijoje dėl deramo tvarumo aspektų patikrinimo ir korporacinės atsakomybės, paskelbtos pernai kovą);

  • Jungtinių Tautų priimti verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai principai (JTPP), reguliuojantys viso verslo įsipareigojimus deramai įgyvendinti žmogaus teises, preliminariame tekste tapo migloti, nustačius išimčių mažoms ir vidutinėms įmonėms, taigi neapima 99 proc. visų verslų Europoje;

  • menka koncentracija į jau užmegztus verslo santykius atveria didžiulę tesinę spragą;

  • realiai direktyvos pasiūlymo tekste apdovanojami nepaslankūs verslai ir baudžiami atsakingi verslai, jau ne vienerius metus investavę į korporacinę atskaitomybę ir deramą verslo tvarumo principų užtikrinimą.

Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Sharan Burrow teigė, kad yra tekste neabejotinai yra puikių vietų, bet apsėdimas bandant suderinti norą pasiekti Direktyvos tikslų ir bandymą sumažinti finansinę ir administracinę naštą kompanijoms, o taip pat apriboti bylinėjimosi mastą, paaiškina ne tik vėlavimą pateikiant Direktyvos pasiūlymą, bet ir neatitikimą Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindiniams principams bei nepakankamą koncentraciją į teisių turėtojus ir aukas.

Šaltinis: Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!