Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto naujienos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sausio mėnesio naujienlaiškyje rasite naują tinklalaidės epizodą, kuriame nagrinėjama besitęsianti migracijos krizė Europoje.

Taip pat savo iniciatyva EESRK priėmė nuomonę, kuria pabrėžė, kad pasaulinę maisto kainų krizę iš tiesų lėmė ne karas, o labiau struktūrinės ir sisteminės prekių rinkos problemos, dėl kurių kyla badas ir grėsmė žmonių pragyvenimui. Todėl EESRK rekomenduoja:

  • reguliuoti maisto produktų ateities išvestinių finansinių priemonių rinką, kaip buvo iki praėjusio amžiaus pabaigos;
  • reguliuoti biržos prekių ir maisto kainų indeksus, visų pirma reguliuojant ir uždraudžiant biržos prekių indeksų fondus ir replikaciją per apsikeitimo sandorius ir produktus, kuriais prekiaujama biržoje;
  • spręsti maisto sektoriaus financializacijos klausimą, pavyzdžiui, įvedant pasaulinį nenumatyto pelno apmokestinimą, kuris būtų taikomas pelno perviršiui, ir spekuliacijos maistu mokestį, taip pat ardant oligopolijas visais tarptautinės maisto prekybos grandinės lygmenimis;
  • didinti rinkos skaidrumą gerinant ataskaitų teikimą aplinkos, socialiniu ir valdymo lygmenimis ir spekuliacijos procese dalyvaujančių subjektų nefinansinės informacijos atskleidimą.

Visą naujienlaiškį lietuvių kalba rasite čia.

Primename, kad Lietuvos profeisnių sąjungų konfederacijai komitete atstovauja Tatjana Babrauskienė ir Irena Petraitienė.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) yra patariamasis Europos Sąjungos organas, kurio būstinė yra Briuselyje. Jį sudaro 329 nariai (darbuotojų, darbavių ir pilietinės visuomenės organizacijų grupės). Komiteto teikiamos nuomonės Sutartyse numatytais atvejais yra privalomos, kitais atvejais nuomonės gali prašyti Komisija, Taryba arba Parlamentas. Komitetas taip pat gali rengti nuomones savo iniciatyva. Jo narių nevaržo jokie nurodymai.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!