LPSK kreipėsi į EP narius dėl Direktyvos dėl adekvačios minimalios algos

Prieš svarbų balsavimą Europos Parlamento plenarinėje sesijoje dėl Direktyvos dėl adekvačios minimalios algos Europos profesinės sąjungos kreipėsi į savo šalių EP narius, ragindamos palaikyti sprendimą pradėti tarpinstitucines derybas dėl minėtosios direktyvos. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija taip pat prisidėjo prie šios iniciatyvos.

Laiške Lietuvos EP nariams pažymėta, kad dabar jie turi realią galimybę pakeisti pačių pažeidžiamiausių Europos darbuotojų padėtį bei taip įgyvendinti įsipareigojimą Europos socialinei rinkos ekonomikai. Tuo pačiu primintas Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen pažadas priimti atitinkamą direktyvą, „kad kiekvienas mūsų Sąjungos darbuotojas gautų sąžiningą minimalų atlyginimą. Tai turėtų sudaryti sąlygas oriam gyvenimui, kad ir kur jie dirbtų“.

Profesinės sąjungos atkreipė dėmesį, kad:

    • Minimalų atlyginimą gaunantys Europos darbuotojai nuolat girdi pažadus, kad niekas nebus paliktas nuošalyje. Esame įsitikinę, kad Direktyva gali ištesėti šį pažadą, tačiau tik tuo atveju, jei bus patvirtinta Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ataskaita ir kuo skubiau bus pradėtos derybos su Europos Taryba.
    • Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija aiškiai pabrėžia stiprių kolektyvinių derybų, kaip pagrindinės sėkmingų darbo rinkų sudedamosios dalies, svarbą (Negotiating Our Way Up).

Džiugu, kad balsavimas už sprendimą pradėti tarpinstitucines derybas dėl Direktyvos dėl adekvačios minimalios algos pavyko. 443 balsai – už, 192 – prieš, o 58 susilaikė.

Daugiau aktualios informacijos apie balsavimą čia (angl.).

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!