Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbuotojai įkūrė profesinę sąjungą

Regioninių profsąjungų federacija turi naują narę – prie jos prisijungė naujai įsteigta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos profesinė sąjunga (VTPSI).

VTPSI profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Biskelionienė neslepia, kad iniciatyva burtis į profesinę sąjungą kilo iš Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) į VTPSI perkeltiems darbuotojams po NŽT pertvarkos. Svarbu ir tai, kad prie profesinės sąjungos prisijungė didelė dalis VTPSI darbuotojų.

Dar viena priežastis, paskatinusį daugelį darbuotojų burtis į profsąjungą, – tai Valstybės tarnybos įstatymo pataisos, kurioms įsigaliojus tarnautojai neteko dalies papildomų garantijų.

„Mūsų tikslas, kad darbuotojai jaustųsi užtikrinti ir saugūs, todėl ieškosime dalykiško ir konstruktyvaus bendradarbiavimo su Aplinkos ministerija ir įstaigos vadovybe, inicijuosime derybas dėl darbdavio lygmens kolektyvinės sutarties inspekcijoje. Tikimės rasti sutarimą dėl lankstaus darbo grafiko, papildomų priemonių, užtikrinančių patikrinimus atliekančių darbuotojų saugą, darbo apmokėjimo sistemos tobulinimo, taip pat dėl darbo sąlygų gerinimo priemonių,“ – teigia pirmininkė.

VTPSI profesinė sąjunga, kuri turi jau apie 100 narių, prisijungė prie šakinės Regioninių profsąjungų federacijos. RPF pirmininko Audriaus Gelžinio įsitikinimu, profesinių sąjungų įkūrimas ypač svarbus valstybinių įstaigų darbuotojams, kadangi Valstybės tarnybos įstatyme atsirado nemažai prielaidų galimam vadovų šališkumui darbuotojų atžvilgiu.

„Tai, kad mūsų gretos auga, parodo darbuotojų suvokimą narystės profsąjungoje svarba. Tikimės, mūsų naujai narei pavyks su VTPSI vadovybe pasirašyti kolektyvinę sutartį. Derybos dėl kolektyvinių sutarčių niekada nebūna lengvos, nes tai nuolatinės kompromisų paieškos, tačiau tai padeda užtvirtinti tam tikras nuostatas, kad darbovietėse būtų išvengta nesusipratimų. Iš esmės kolektyvinės sutartys sutelkia tiek darbuotojus, tiek vadovus bendriems tikslams ir gali pagerinti įmonių ir organizacijų darbo kultūros lygį, efektyvumą. Sveikinu naujai įsikūrusią profesinę sąjungą ir tikiuosi, kad kartu atstovausime darbuotojų teisėms ir interesams“, –  sako Regionines profesines sąjungas vienijančios federacijos vadovas Audrius Gelžinis.

VPTSI per narystę Regioninių profsąjungų federacijoje įsiliejo į daugiau kaip 50 000 narių vienijančią Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją, pasirašiusią su Vyriausybe nacionalinę kolektyvinę sutartį. Tad profesinių sąjungų nariams įstatymai numato papildomų paskatų.  Profesinės sąjungos atstovai  pareigoms atlikti atleidžiami nuo darbo ne mažiau kaip 60 darbo valandų per metus. Valstybės tarnautojai, kurie yra profesinių sąjungų atstovai, turi teisę dalyvauti sprendžiant valstybės tarnautojų vertinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo klausimus, taip pat dalyvauti profesinių sąjungų organizacinėje veikloje. Tam skiriama iki 16 valandų per mėnesį. Be to, Profesinių sąjungų nariams suteikiamos 5 darbo dienos sveikatai gerinti, 2 papildomos dienos kasmetinių atostogų saviugdai ar savanorystei, papildomos dienos kursams kvalifikacijai kelti. Už šias dienas mokamas vidutinis darbo užmokestis.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!