Berlyno manifestas

Gegužės 23-26 dienomis Berlyne vyko XV-asis Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) kongresas. Jo metu priimtas Berlyno manifestas, numatantis pagrindines ETUC veiklos gaires kitiems ketveriems metams.

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) jau 50 metų siekia Europos, pasižyminčios saugiais darbais, tinkamais atlyginimais, kokybiškomis viešosiomis paslaugomis, lygybe, demokratija ir stipriomis darbuotojų teisėmis, grindžiamomis kolektyvinėmis derybomis ir socialiniu dialogu.

Kartu su išsamia veiksmų programa, šis Berlyno manifestas yra ambicingas kvietimas tęsti šiuos įsipareigojimus, toliau keliant gyvenimo standartus, plečiant profesinių sąjungų ir žmogaus teises bei stiprinant pagarbą darbuotojams ir jų bendruomenėms.

 

Pragyvenimo kainų krizė. ETUC planuoja:

 • Prioritetizuoti kolektyvines derybas ir socialinį dialogą
 • Remti profesinių sąjungų kovą už didesnius atlyginimus
 • Kovoti su visomis nesaugaus darbo formomis ir uždrausti neapmokamas stažuotes
 • Kovoti su socialiniu dempingu ir kitomis apgavystės formomis
 • Reikalauti didesnių ES pastangų siekiant pašalinti atlyginimų skirtumus tarp lyčių
 • Reikalauti ES apsaugoti darbus, pajamas bei pensijas nuo dabartinės kainų krizės
 • Kovoti prieš bandymus įvesti griežto taupymo priemones

 

Transformacija, tarnaujanti darbuotojams. ETUC planuoja:

 • Remti judėjimus, pasisakančius už sutrumpintą darbo laiką ir didesnę darbuotojų galią sprendžiant dėl darbo laiko lankstumo
 • Kovoti už nuotoliniu būdu dirbančių darbuotojų teises, tokias kaip „teisė atsijungti“ (neatsiliepti telefonu ar neatsakinėti el. paštu ne darbo valandomis), taip pat uždrausti darbuotojų sekimą ir stebėseną
 • Užtikrinti profesinių sąjungų įtraukimą darbovietėse įvedinėjant naujas technologijas
 • Užtikrinti darbuotojų teisę priiminėti sprendimus darbe
 • Užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybę

 

Teisingesnė socialinė ir ekonominė santvarka. ETUC planuoja:

 • Skatinti naują ekonominį modelį, kurio prioritetai būtų tvarus augimas, darbo vietų kūrimas, orus darbas, sąžininga ir progresyvi mokesčių sistema
 • Kovoti už universalią prieigą prie aukštos kokybės viešųjų paslaugų, pabrėžiant efektyvaus viešojo sektoriaus svarbą užtikrinant viešųjų paslaugų prieinamumą
 • Siūlyti gaires kuriant stiprią Europos pramonės politiką, skatinant viešąsias bei privačias investicijas, kurios vestų prie kokybiškų darbo vietų kūrimo ir socialinės pažangos
 • Teikti pasiūlymus ES monetarinės politikos klausimais, siekiant skatinti visišką užimtumą ir darbo vietų kūrimą
 • Ginti lygybę ir pagarbą įvairovei darbo vietoje bei kituose gyvenimo aspektuose, užtikrinti moterų lygybę darbo rinkoje, darbe ir visuomenėje
 • Nutraukti ES fiskalinį susitarimą ir reformuoti Stabilumo ir augimo paktą taip, kad jis atitiktų Europos socialinio teisių ramsčio įtvirtintas teises
 • Siekti, kad visiems ES fondų ir kitokios paramos gavėjams galiotų tam tikri socialiniai, mokestiniai ir aplinkosaugos kriterijai
 • Kovoti už laisvę kolektyvinėms deryboms ir stiprinti tvarios atsakomybės principo laikymąsi, leisiantį sukurti tvirtą, atsparią Europą, matomą kaip patrauklią partnerę visame pasaulyje

 

Taikos ir saugumo vertybių puoselėjimas. ETUC planuoja:

 • Remti taiką, demokratiją, žmogaus teises ir pasaulinį ekonominį teisingumą, siekiant užtikrinti ekonominį saugumą visiems darbuotojams
 • Mobilizuoti jėgas siekiant nedelsiant nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą
 • Kovoti už migrantų, prieglobsčio prašytojų ir visų, kenčiančių nuo karo, agresijos, žmogaus teisių pažeidimų ir klimato kaitos, teises
 • Stiprinti atsparumą radikaliai dešinei ir kitoms antidemokratinėms organizacijoms, ruoštis jų suaktyvėjimui 2024 m. Europos Parlamento rinkimų metu
 • Siūlyti Europos institucijų reformą, siekiant palengvinti socialinės ir demokratinės Europos funkcionavimą

 

Stipresnis darbuotojų ir profesinių sąjungų balsas. ETUC planuoja:

 • Sukurti bendrą Europos profesinių sąjungų atsinaujinimo darbotvarkę, palaipsniui didinant jaunų darbuotojų skaičių ir profsąjungų tankį.
 • Remti asociacijas, stiprinančias darbuotojų teises, gerinančias darbo sąlygas ir didinančias darbuotojų įtaką per kolektyvines derybas, ypatingą dėmesį skiriant naujoms darbo formoms
 • Didinti kolektyvinių sutarčių aprėptį ir kovoti už laisvę jungtis į asociacijas
 • Siekti, kad Europos viešųjų pirkimų taisyklės būtų papildytos reikalavimu, jog viešieji pirkimai gali būti atliekami tik su įmonėms, gerbiančiomis darbuotojų teises, bendradarbiaujančiomis su profesinėmis sąjungomis ir turinčiomis kolektyvines sutartis
 • Stiprinti Europos socialinį dialogą ir gilinti pagarbą profesinėms sąjungoms bei jų veiklai

 

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!