Profesinės sąjungos teiks tirti pirmąsias išnaudojimo bylas EDI

Byla dėl statybininko, trejus metus laukusio 8000 eurų neišmokėto atlyginimo, yra viena iš komandiruojamų darbuotojų išnaudojimo atvejų, kuriuos Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) teiks nagrinėti Europos darbo institucijai.

EDI pradės savo darbą jau ryt (spalio 16 d.) Briuselyje, Belgijoje. Ji rems valstybes nares įgyvendinant ES užimtumo taisykles; taip pat EDI stiprins principą, kad laikinai iš vienos ES valstybės narės išsiųstas darbuotojas turi gauti analogišką atlyginimą ir darbo sąlygas kaip ir vietiniai darbuotojai.

Prieš EDI darbo pradžią, ETUC ir Europos statybos ir miško darbuotojų federacija (EFBWW) skelbia devynių bylų, dėl pažeidžiamų darbuotojų išnaudojimo, detales. Jos netrukus bus pateiktos tirti EDI. Šie atvejai susiję su darbuotojais iš Lenkijos, Čekijos, Bulgarijos, Slovakijos ir Slovėnijos komandiruotais dirbti Vokietijoje, Austrijoje ir Danijoje.

Paplitę tipiški komandiruojamų darbuotojų teisių pažeidimų atvejai:

  • komandiruojamiems darbuotojamas mokama kur kas mažiau nei vietiniams darbuotojams,

  • jiems nesuteikiami atostoginiai ar ligos išmokos,

  • darbdaviai vengia už darbuotoją mokėti socialinių garantijų įmokas,

  • fiktyvus darbuotojų komandiravimas, kai komandiruojančios įmonės nevykdo aktyvios ekonominės veiklos gimtoje šalyje.

Profesinių sąjungų deleguotas EDI valdybos atstovas ETUC vice generalinis sekretorius Per Hilmersson teigia: „Per daug komandiruojamų darbuotojų Europoje atsiduria su per mažais atlyginimais ir negarantuojamomis pamatinėmis darbo teisėmis. Tai yra didelis minusas laisvo paslaugų judėjimo ES vidaus rinkoje principui, – sako jis. – Profesinės sąjungos sėkmingai kovojo dėl ES taisyklių pakeitimų, kad komandiruojamiems darbuotojams būtų užtikrintas vienodas atlyginimas ir teisės bei kad Europos darbo agentūra vaidintų esminį vaidmenį užtikrinant, kad taisyklių būtų pavyzdingai laikomasi.“

Pasak P. Hilmersson, būtina susitvarkyti su taisyklių nesilaikančiais, bet didelius pelnus dėl socialinio dempingo gaunančiais darbdaviais. „Dėl to sveikiname Europos darbo agentūros įkūrimą ir dirbsime su ja, siekdami užtikrinti sąžiningą elgesį su darbuotojais“, – prideda ETUC atstovas.

EFBWW polikos sekretoriaus statybos sektoriui Werner Buelen teigimu, liūdnas faktas, kad komandiravimas ir judėjimo laisvė leido nemenkai daliai industrijos išnaudoti darbuotojus per fiktyvias įmones, tariamą „savarankišką“ darbą bei pasitikėjimą komandiruojamų darbuotojų žinių trūkumu apie vietines socialinio saugumo, pensijų bei sveikatos sistemas. „Europos darbo agentūra turėtų padėti spręsti šią sienas kertančią apgaulingą praktiką“, – tikisi W.Buelen.

Primename:

Komandiruojamas darbuotojas – tai žmogus, įdarbintas vienoje ES šalyje ir savo darbdavio laikinai išsiųstas dirbti kitoje.

2018 m. buvo peržiūrėta Komandiruojamų darbuotojų direktyva, kad būtų užtikrinta, kad darbuotojai gautų vienodas sąlygas dėl atlyginimų ir kitų pagrindinių darbo sąlygų.

Europos institucijos įkūrė Europos darbo agentūrą, kad ši užtikrintų, jog ES taisyklės dėl darbo mobilumo būtų įgyvendinamos efektyviai.

EDA valdyba yra sudaryta iš nacionalinių vyriausybių, Europos lygiu veikiančių profesinių sąjungų bei darbdavių organizacijų atstovų.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!