ETUC kreipėsi į Europos trąšų gamintojų asociaciją dėl „Achemos“

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) kreipėsi į Europos trąšų gamintojų asociacijos (Fertilizers Europe), kuriai priklauso AB „Achema“, vadovus informuodamas apie susidariusią situaciją gamykloje.

„Šis streikas yra istorinis ne tik Lietuvai, bet ir svarbus Europos lygiu.  Teisė į kolektyvines derybas yra įtvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir ETUC bei jos filialai yra pasiryžę ginti šią teisę visose valstybėse narėse“, – rašoma ETUC generalinio sekretoriaus Luca Visentini pasirašytame rašte.

„Prašome informuoti AB „Achema“ apie mūsų iškeltą susirūpinimą ir paskatinti jos vadovus nedelsiant grįžti prie derybų su Achemos darbuotojų profesine sąjunga, vadovaujantis socialinio dialogo principu, kuris yra socialinės ES rinkos ekonomikos esmė“, – kviečiama Fertilizers Europe prezidentui Andreas Steinbuchler ir generaliniam direktoriui Jacob Hansen adresuotame laiške.

ETUC laiškas.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!