EESRK turi naują vadovę

Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) turi naują pirmininkę. Austrijai atstovaujanti Christa Schweng tapo 33-iąja EESRK pirmininke ir yra penktoji moteris, kuriai patikėtas organizuotai pilietinei visuomenei atstovaujančio ES organo vairas nuo jo įsteigimo 1958 m.

Apie tai ir daiugiau – Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto specialiajame leidinyje.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra ES patariamasis organas, kurį sudaro darbuotojų ir darbdavių organizacijų bei kitų interesų grupių atstovai. Jis teikia Europos Komisijai, ES Tarybai ir Europos Parlamentui nuomonę ES klausimais. Tai darydamas jis veikia kaip tarpininkas tarp sprendimus priimančių ES institucijų ir ES piliečių.

Primename, jog Lietuvor pofesinių sąjungų konfederacijai šiame komitet atstovauja Tatjana Babrauskienė ir Irena Petraitienė.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!