EESRK naujoje kadencijoje dirbs dvi LPSK atstovės

Vyriausybė liepos 8 d. posėdyje patvirtino nutarimą, kuriuo nutarta į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą  (EESRK) 2020–2025 metų kadencijai siūlyti 9 atrinktus kandidatus – po 3 iš šių tikslinių grupių: darbdavių, darbuotojų ir atstovaujančiųjų įvairiems kitiems pilietinės visuomenės interesams. Naujų komiteto narių kadencija prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d.

Darbuotojų organizacijoms atstovauti atrinktos dvi LPSK teiktos kandidatūros: Tatjana Babrauskienė (dabartinėje kadencijoje atstovavo Lietuvos švietimo ir mokslo profesinei sąjungai) ir Irena Petraitienė, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė (LPSK atstovaus antrąją kadenciją).  Į komiteto darbuotojų grupę taip pat atrinkta Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė.

Darbdavių organizacijoms EESRK atstovauti atrinkti: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Alfredas Jonuška,  Lietuvos  pramonininkų  konfederacijos  generalinio  direktoriaus pavaduotojas Gintaras  Morkis ir  asociacijos „Investors’ Forum“ politikos ir korporatyvinių reikalų vadovas Emilis Ruželė. Kandidatai, atstovaujantys kitoms visuomenės interesų grupių organizacijoms: Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė, Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė Elena Sinkevičiūtė.

EESRK  nariai  kiekvienais  metais  iki  rugsėjo  1  dienos  turės atsiskaityti  už  veiklą komitete Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ataskaitą pateikiant raštu.

Trišalėje taryboje ir Nevyriausybinių organizacijų taryboje organizacijų atstovų atranka buvo įvykdyta birželio 9 d. Kandidatų (iš viso jų buvo 18) pokalbis su vertinimo komisija įvyko birželio 16 d. Vertinimo komisijos nariai pretendentams pateikė po 5 vienodus klausimus (vienas iš jų buvo anglų kalba) šiomis iš anksto paskelbtomis temomis:  pretendento į kandidatus motyvacija ir darbo komitete kryptys;  komiteto  misija  ir  vaidmuo  formuojant  ES  politiką, bendradarbiavimas  su ES valstybėmis  narėmis bei jų  institucijomis;  ES  teisėkūra ir komiteto vaidmuo joje; komiteto tikslinių grupių „Darbdaviai“, „Darbuotojai“, „Įvairovės Europa“  bendradarbiavimas  ir  ryšys  komitete;  bendradarbiavimas    Lietuvoje ir komunikacija apie darbą komitete.

Apie  siūlomas Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  patvirtintas Lietuvos organizacijų  atstovų kandidatūras Užsienio  reikalų  ministerija  turės informuoti ES Tarybą.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra ES patariamasis organas, kurį sudaro darbuotojų ir darbdavių organizacijų bei kitų interesų grupių atstovai. Jis teikia Europos Komisijai, ES Tarybai ir Europos Parlamentui nuomonę ES klausimais. Tai darydamas jis veikia kaip tarpininkas tarp sprendimus priimančių ES institucijų ir ES piliečių.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!