​HLPF 2023: Forume išgirstas darbuotojų balsas

Per dvi intensyvias Jungtinių Tautų aukšto lygio politinio forumo dėl darnaus vystymosi (HLPF) savaites Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) atstovai pristatė darbuotojų reikalavimus dėl šiemet peržiūrėtų Darnaus vystymosi tikslų. Taip pat jie pateikė skirtingų valstybių darbuotojų atstovų parengtas paralelines ataskaitas dėl Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo jų valstybėse, kurios yra atsvara vyriausybių pristatomoms savanoriškoms nacionalinėms apžvalgoms apie DVT įgyvendinimą.

Priminsime, kad šiemet peržiūrėti šie: DVT Nr. 6 dėl švaraus vandens ir sanitarijos; DVT Nr. 7 dėl prieinamos ir švarios energijos; DVT Nr. 9 dėl atsparios ir tvarios pramonės, inovacijų ir infrastruktūros kūrimo; DVT Nr. 11 dėl darnių miestų ir bendruomenių ir DVT Nr. 17 dėl partnerysčių tikslams įgyvendinti.

Tarptautinę ITUC delegaciją sudarė Fathimath Zimna (MCTU, Maldyvai), Jordi Musoni (CESTRAR, Ruanda), Olivier Ouedraogo (CSB, Burkina Fasas), Paola Simonetti ir Diego López ITUC komandos.

Platus temų spektras DVT kontekste

Per dvi savaites Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos delegatai dalyvavo keletoje oficialių sesijų ir šalutinių renginių. Jordi Musoni pradėjo estafetę stipria intervencija per Darnaus vystymosi tikslo Nr. 7 peržiūrą dėl tvarios energetikos. Pagrindinė jo žinutė – reikalinga teisinga energetikos pertvarka, užtikrinanti prieigą prie įperkamos energijos visiems.

Specialioje sesijoje, skirtoje DVT pažangai mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, įskaitant Afrikos ir besivystančias valstybes, neturinčias priėjimo prie jūros, Olivier Ouedraogo išsakė nerimą dėl šių kraštų darbuotojų ir pateikė profesinių sąjungų rekomendacijas, kaip veiksmingai paremti jų pastangas pagreitinant darnų vystymąsi.

ITUC dalyvauja įvairiuose Jungtinių Tautų vadovaujamuose vystymosi procesuose, tarp jų – ir JT darbuotojų ir profesinių sąjungų pagrindinės grupės darbe. Pastaroji yra pagrindinė platforma, kur nevyriausybinės grupės stebi „Darbotvarkės 2030įgyvendinimą globaliu lygiu. Pasisakydama už šį koordinacinį mechanizmą, ITUC Lygybės direktorė Paola Simonetti ragino visas grupes siekti darbuotojų vedamo Naujo socialinio kontrakto – taip būtų užtikrinta greitesnė pažanga įgyvendinant „Darbotvarkę 2030” ir įgyvendinant tolesnius tikslus.

Pasisakydama aukšto lygio diskusijoje, organizuotoje paminėti Pasaulio jaunimo įgūdžių dieną, Fathimath Zimna pristatė darbuotojų siūlymus, kaip užtikrinti aukštos kokybės viešąjį švietimą, kuris skatina ir besimokančiųjų, ir mokančiųjų tobulėjimą. F. Zimna taip pat buvo pagrindinė diskutantė specialiame Tarptautinės darbo organizacijos ir Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programos renginyje apie teisingą pertvarką ir klimato kaitą. Jame ji pasidalino patirtimi apie darbuotojų iššūkius gyvenant klimato paveiktose salose.

Galiausiai Diego López atstovavo darbuotojams IV-ojoje Globalioje klimato ir Darnaus vystymosi tikslų sinergijos konferencijoje. Savo kalboje jis priminė, kad terminas „teisinga pertvarka“ atėjo iš profesinių sąjungų ir, kad ji išties būtų teisinga, darbuotojai turi būti įtraukti į sprendimų priėmimą.

López taip pat atstovavo darbuotojų pusei šalutiniame Europos Sąjungos renginyje, kuriame prisidėjo pristatant pirmąją ES savanorišką ataskaitą apie bloko pastangas įgyvendinti DVT. D. López pristatė Europos ir Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijų tyrimą apie ES vykstančius darbus DVT kontekste. Jis pabrėžė apie svarbą didinti ES paramą socialiniam dialogui ir DVT su darbu susijusiems aspektams.

Prieštaraujant oficialiam naratyvui

ITUC delegacijai pavyko pasisakyti per trijų vyriausybių Nacionalinių savanoriškų ataskaitų pristatymą. J. Musoni sukritikavo oraus darbo ir dirbančiųjų skurdo situaciją Ruandoje bei priminė, kad daug kas neturi socialinės apsaugos.

Per Burkina Faso ataskaitą Olivier Ouedraogo aptarė darbuotojų prioritetus, nuo kurių atsispiriant šioje valstybėje pavyktų geriau įgyvendinti DVT.

Galiausiai F. Zimna kreipėsi į Maldyvų vyriausybę ir pasmerkė apribojimus fundamentalioms darbuotojų teisėms šalyje, tarp jų – kolektyvinių derybų ir asociacijos.

Tolesni žingsniai

2023-ieji išskirtiniai DVT. JTO jau rugsėjo 18–19 d. sušauks visų JT valstybių narių vadovus į antrąjį viršūnių susitikimą dėl DVT. Šis kas ketverius metus vykstanti aukščiausiojo lygio susitikimas, globojamas JT Generalinės Asamblėjos, bus svarbus įsivertinimo momentas.

Profesinės sąjungos stebės šiuos procesus ir atstovaus darbuotojams tvaraus vystymosi politikos srityse. Kaip anksčiau sakė ITUC prezidentė Akiko Gono: „Įpusėjus 2030 m., darnaus vystymosi tikslai yra kaip niekad aktualūs siekiant sudaryti naują socialinę sutartį. Būtina veikti dabar!”

Naudingi šaltiniai:

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!