ETUC dėl europinio instrumento laikinai paramai nedarbo rizikai mažinti (SURE)

Europos Komisija yra pateikusi ES Tarybai paketą dėl sprendimų, susijusių su atsigavimu po Covid-19 pandemijos. Konkrečius pasiūlymus kiekvienai valstybei galite peržvelgti čia.

Šio pasiūlymų paketo kontekste Europos Komisija perskirstys išteklius 16 valstybių narių, iki šiol kreipusiųsi dėl finansinės paramos (Vengrija taip pat pateikė prašymą, kuris šiuo metu vertinamas; dar nesikreipusios šalys tebeturi galimybę prašyti finansinės pagalbos). Jei pasiūlymų paketas bus patvirtintas, atsigavimo priemonėms bus mobilizuoti 87,3 mlrd. eurų paskolų iš 100 mlrd. numatytų.

Skirta atskiroms šalims (EUR):

Belgijai 7.8 mlrd.

Kroatijai 1 mlrd.

Maltai 244 mln.

Bulgarijai 511 mln.

Italijai 27.4 mlrd.

Lenkijai 11.2 mlrd.

Čekijai 2 mlrd.

Kiprui 479 mln.

Portugalijai 5.9 mlrd.

Graikijai 2.7 mlrd.

Latvijai 192 mln.

Rumunijai 4 mlrd.

Ispanijai 21.3 mlrd.

Lietuvai 602 mln.

Slovakijai 631 mln.

Slovėnijai 1.1 mlrd.

Šios paskolos skirtos padėti valstybėms narėms susidoroti su staigiu viešųjų lėšų poreikio augimu, siekiant išsaugoti užimtumo lygį. Vis tik Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) pažymi, kad pasiūlymai Europos Komisijai dėl minėtų sprendimų įgyvendinimo nebuvo aptariami su socialiniais partneriais. EK tai aiškina tuo, kad susiklostė force majeure situacija ir reikėjo veikti kuo greičiau.

Dar daugiau – taip pat nėra aišku, kiek nacionaliniai socialiniai partneriai buvo įtraukti svarstant priemones, dėl kurių įgyvendinimo nacionalinės vyriausybės kreipėsi finansinės pagalbos (SURE kontekste). Atsižvelgiant į tai, ETUC ir toliau stebės SURE priemonių įgyvendinimą ir reikalaus tinkamo socialinių partnerių įtraukimo nacionaliniu mastu.

Parengta pagal Europos profesinių sąjungų konfederacijos informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!