Informacija apie trišalės  tarybos posėdį  Utenoje

Rugpjūčio 26 d. Utenos rajono savivaldybėje įvyko Utenos  rajono trišalės tarybos posėdis. Posėdžiui pirmininkavo  Utenos rajono meras Alvydas Katinas.

Utenos rajono Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas pristatė sprendimo projektą  dėl mokinių skaičiaus Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2020 – 2021 metams nustatymo. Trišalė taryba  pritarė siūlymams pagal susidariusią situacija didinti arba mažinti mokinių, klasių ar grupių skaičių.

Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė pristatė Utenos rajono 2020 m. biudžeto pakeitimo projektą, kuriuo siūloma vykdant Vyriausybės  teisės aktus ir ankstesnius Utenos rajono savivaldybės įsipareigojimus papildomai skirti lėšų ugdymo įstaigoms, atskiroms mokykloms ir jų  poreikiams, socialinėms reikmėms finansuoti. Sprendimo projektui pritarta.

Trišalė taryba taip pat pritarė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos Romualdos Serbentienės pristatytam sprendimo projektui „Dėl žemės sklypų pirkimo steigiamo Utenos pramonės parko teritorijai“. Utenos pramonės parko teritoriją sudarytų 42,9 ha. Plėtojant pramonės įmonių kūrimą, ateityje būtų sukurta daug darbo vietų.

Pritarta ir Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėjos Rositos Deveikienės pristatytam sprendimo projektui:  Pavesti  UAB „ Utenos komunalininkas“ teikti komunalinių atliekų tvarkymo (surinkimo, vežimo, laikymo,  perdirbimo, paruošimo naudoti, perdavimo naudoti ar šalinti) Utenos rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias paslaugas nuo 2021m. Sausio 1d.    iki 2030m. gruodžio 31d.

Išklausius Kaimo ir bendruomeninių reikalų vyr. specialisto  Remigijus Trinkūno, taryba pritarė sprendimo „Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui. Aprašo tikslas yra nustatyti Utenos rajono savivaldybės biudžeto sąskaita teikiamos žemės  ūkio mokesčio lengvatos  fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, teikimo sąlygas, prašymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką.

O štai  Utenos miesto seniūnijos seniūnės Editos  Urbonienės pristatytam projektui „Dėl Utenos  rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ tarybos nariai turėjo pastabų. Projektui pritarta su pasiūlymais.

Posėdyje po diskusijų pritarta  Utenos  rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų  pakeitimams,  kuriuos pristatė  Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.

Vyriausiasis rajono architektas Saulius Zokas informavo apie planus keisti Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, kuriems Trišalė taryba uždegė žalią šviesą.

Trišalės tarybos narys AB „Švyturys – Utenos alus“ profesinės sąjungos pirmininkas Vilhelmas Čekuolis pasiūlė į būsimo posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą apie Utenos gydymo paslaugas teikiančių įstaigų pasirengimą teikti paslaugas pacientams plintant Covid – 19 infekcijai.

Trišalės tarybos posėdyje  Lietuvos profesinių sąjungų Utenos rajono centrui atstovavo:  Evaldas Norkūnas, Utenos rajono policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas; Vilija Bierontienė, – AB „ Utenos trikotažas „ profesinės sąjungos pirmininkė, Vilhelmas Čekuolis, AB „Švyturys – Utenos alus“  profesinės sąjungos pirmininkas.

LPSK Utenos regiono pirmininkė Laimutė Taleikienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!