1,5 mln. daugiau darbuotojų bus apsaugoti nuo švino sukeliamos vėžio rizikos

Maždaug 1,5 mln. darbuotojų visoje Europoje teigiamai paveiks naujos reguliacinės priemonės, sumažinančios leistinas švino ekspozicijos (angl. exposure) ribas.

Lapkričio 14 d. buvo jau penktąjį kartą peržiūrima direktyva „Dėl darbuotojų apsaugos nuo kancerogeninių, mutageninių ar reprodukcijai toksiškų medžiagų darbe“ bei susitarta dėl saugesnių švino limitų:

  • Profesinė riba bus sumažinta nuo 0,15 mg/m3 iki 0,03 mg/m3
  • Biologinė riba bus sumažinta nuo 70 mikrogramų 100 mililitrų kraujo (70 µg/100 ml) iki 15 µg/100 ml.

Naujieji limitai geriau apsaugos darbuotojus, kurie darbe įkvėpdami švino dulkes ar garus patiria riziką susidurti su reprodukcinėmis problemomis (lytinių organų sutrikimai), taip pat skrandžio, plaučių ir šlapimo pūslės vėžio rizika. Šiuo metu 11 ES šalių galioja didesni limitai, nei tie, dėl kurių dabar buvo susitarta.

Į šiandien priimtą susitarimą taip pat įtrauktas įsipareigojimas toliau mažinti biologinio poveikio limitą. Remiantis naujais moksliniais įrodymais, tai svarbu siekiant apsaugoti šioje pramonės šakoje jau dirbančias moteris ir skatinti lyčių pusiausvyrą pramonės sektoriuje.

Tačiau Taryba primygtinai reikalavo, kad įprastas dvejų metų perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpis būtų pratęstas iki penkerių metų.

ETUC ragina valstybes nares pademonstruoti savo didesnes ambicijas dėl šios direktyvos ir pradėti ją įgyvendinti nedelsiant, o ne laukti Tarybos pasiūlyto trejų metų laikotarpio.

ETUC generalinės sekretorės pavaduotojas Claes-Mikael Ståhl teigė:

„Daugiau nei milijonas žmonių savo darbo vietose privalo kvėpuoti švino dulkėmis ir garais, o tai gali turėti rimtų pasekmių reprodukcinei sveikatai ir padidinti vėžio riziką.

Dabartinės leistinos ribos vienuolikoje valstybių narių yra per didelės, kad žmonės būtų apsaugoti nuo rimtų sveikatos sutrikimų.

Naujosios ribos ne tik užtikrins daug geresnę darbuotojų apsaugą, bet ir padės pasiekti, kad daugelyje pramonės šakų atsispindėtų lyčių balansas.

Todėl Tarybos primygtinis reikalavimas įgyvendinti naujas ribas kuo vėliau yra pavojingas ir nenaudingas. Valstybės narės neturėtų laukti, kol šios naujos apsaugos priemonės bus pradėtos taikyti.“

 

Parengta pagal Europos profesinių sąjungų konfederacijos informaciją.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!