Tvarus atsigavimas ir orus darbas – per reformuotą daugiašališkumą

Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) teigiamai vertina plėtros bankų pritarimą ilgalaikėms investicijoms, siekiant oraus darbo ir sąžiningos pertvarkos, ir kartu kviečia kurti glaudesnį dialogą su profesinėmis sąjungomis, o patiems tarptautiniams plėtros bankams – aktyviau įsitraukti į procesus.

Puspenkto šimto plėtros bankų dalyvavo lapkričio 9-12 d. vykusiame „Finansai bendrame viršūnių susitikime“ renginyje. Tai yra pirmas toks renginys ir svarbus postūmis silpno daugiašalio atsako į COVID-19 krizę kontekste.

Pažeidžiamumas pandemijoms, ekonominė krizė ir klimato kaita yra nepavykusio griežto taupymo politikos ir dereguliavimo pasekmės. Taip pat prie to prisidėjo per menkos investicijos į realią ekonomiką, viešąsias sveikatos paslaugas ir socialinės apsaugos sistemas bei privataus finansinio sektoriaus susikoncentravimas į greitą pelną.

Plėtros bankai, vedami daugiau nei į pelną orientuotų socialinių mandatų, gali padėti pereinant prie nulinių anglies dvideginio emisijų ekonomikos ir įtvirtinti orų darbą visiems.

Norint finansuoti sąžiningą ir tvarų atsigavimą, ypač besivystančiose šalyse, reikia daugiau išteklių nukreipti į ilgalaikes investicijas į tvarias veiklas, kuriančias orius darbus.

Renginyje, suvedusiame tiek globalius, tiek nacionalinius plėtros bankus, priimta bendra deklaracija ir suformuota koalicija.

Tai yra pirmas žingsnis, kai pasinaudojant viešaisiais plėtros bankais bus skatinamas transformacinis atsigavimas, kuris rems Darnaus vystymosi tikslus ir klimato veiksmus, sekančius Paryžiaus klimato susitarimą. Mes sveikiname viršūnių susitikimo deklaraciją dėl orių ir tvarių darbų bei sąžiningos pertvarkos. Prisiimtas svarbus įsipareigojimas dirbti bendrai priderinant plėtros bankų operacijos prie Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ir rekomendacijų; Jungtinių tautų principų dėl verslo ir žmonių teisių, taip pat – privalomų darbo apsaugos priemonių“, – teigia ITUC generalinė sekretorė Sharan Burrow.

Tiesa, nors plėtros bankai turi didžiulį potencialą, jis gali būti tinkamai neišnaudotas, jei nebus bendros valdysenos ir dialogo struktūrų, kurios įtraukia darbuotojų atstovus, atskaitomybės, privalomo aplinkosauginių ir socialinių standartų laikymosi ir išplėtotų procedūrų, skirtų vertinti priemonių įtaką tvariam vystymuisi bei orių darbų kūrimui.

Anot ITUC, Pasaulio bankas ir kiti plėtros bankai prioritizavo privačius finansus kaip sprendimą siekiant Darnaus vystymosi ir Paryžiaus susitarimo tikslų, pavojingai ignoruodami bazinių investicijų poreikį į kokybiškas viešąsias paslaugas ir tvarią realią ekonomiką.

Keletas daugiašalių plėtros bankų, įskaitant Pasaulio banką ir regioninius bankus Azijoje ir Amerikose, iki galo nesutiko su deklaracija, aiškindami nerimu dėl įsipareigojimų klimato veiksmams.

Profesinės sąjungos turėtų turėti oficialią vietą prie stalo: socialinis dialogas yra esminis atstatant daugiašališkumą ir siekiant Darnaus vystymosi tikslų <…> Stipriai skatiname stiprinti įsitraukimą koalicijoje ir kelti savo amibicijas dėl klimato veiksmų“, – sako S. Burrow.

Parengta pagal Tarptautinių profesinių sąjungų konfederacijos informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!