Europarlamentarai raginami palaikyti Skaidraus atlyginimo direktyvą (balsavimo rezultatai)))

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) kovo 31 d. kreipėsi į Lietuvoje išrinktus europarlamentarus su raginimu balandžio 4–7 d. EP plenarinėje sesijoje balsuoti už Europos Parlamento mandatą pradėti tarpinstitucines derybas dėl Skaidraus atlyginimo direktyvos (Pay Transparency Directive). Ja siekiama sustiprinti vienodo užmokesčio už vienodą ar vienodos vertės darbą principo taikymą vyrams ir moterims.

„Jūsų balsas prisidės prie teisingo ir skaidraus atlyginimo užtikrinimo Lietuvos darbuotojams bei atotrūkio tarp moterų ir vyrų darbo užmokesčio už tos pačios vertės darbą sumažinimo“, – rašoma laiške europalamentarams.

Lietuvos profesinių sąjunga konfederacija ir Europos profesinių sąjungų judėjimas ne kartą pabrėžė, kad pasiūlymas dėl moterų ir vyrų darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos yra reali galimybė gerokai paspartinti kovą už vienodą darbo užmokestį ir sustabdyti moterų atliekamo darbo nuvertinimą.

Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetuose (jų abiejų narė yra Vilija Blinkevičiūtė) pritarė kompromisiniam Direktyvos tekstui, kuriame yra daug Europos Komisijos pasiūlyto varianto patobulinimų.

„Pažymėtina, kad profesinių sąjungų judėjimas sunkiai kovojo siekdamas užtikrinti, kad ši direktyva suteiktų darbuotojams daugiau derybinių galių ir apsaugotų profesinių sąjungų prerogatyvas. Pavyzdžiui, kolektyvinės derybos Direktyvoje apibrėžiamas kaip vienas tinkamiausių būdų panaikinti lyčių darbo užmokesčio skirtumus organizacijose. Taip pat labai palankiai vertiname užmokesčio paslapties išlygų draudimą, kurių darbuotojai reikalavo jau seniai“, – rašoma LPSK pirmininkės Ingos Ruginienės pasirašytame rašte.

Balandžio 5 d. Europos Parlamente buvo pritarta Atlyginimų skaidrumo direktyvos paketui taip suteikiant mandatą tarpinstitucinėms deryboms tarp Europos Komisijos, Europos Tarybos bei Europos Parlamento.

Už šią direktyvą balsavo 403 EP nariai, prieš – 166, susilaikė – 58.

Deja, ne visi Lietuvos europarlamentarai balsavo “už”.

PRIEŠ SKAIDRESNĮ ATLYGINIMĄ BALSAVO: Valdemar Tomaševski, Andrius Kubilius, Liudas Mažylis.

SUSILAIKĖ: Viktor Uspaskich.

DĖKOJAME MŪSŲ ŠALIES ATSTOVAMS, KURIE BALSAVO “UŽ” SKAIDRESNIUS ATLYGINIMUS DARBUOTOJAMS:

Petras Auštrevičius, Aušra Maldeikienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Stasys Jakeliūnas, Bronis Ropė.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!