„Vičiūnų grupės“ įmonėse Plungėje pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis

arp „Plungės kooperatinės prekybos“, „Vičiūnų ir partnerių“, „Plungės duonos“, „Baltic Food Partners“ ir „Orka Foods“ įmonių ir Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos (LMP) „Vičiūnų grupės“ įmonių Plungėje profesinės sąjungos trejiems metams pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis.

„Vičiūnų grupės“ įmonėse Plungėje pirmoji kolektyvinė sutartis buvo pasirašyta dar 2007 metais. Šiais metais kolektyvinė sutartis pasirašoma jau penktąjį kartą. Kolektyvinėje sutartyje aptariamos darbuotojų darbo sąlygos, darbo apmokėjimo sistema, darbo tvarkos taisyklės, teisiškai reglamentuotas bendradarbiavimas tarp „Vičiūnų grupės“ įmonių ir profesinės sąjungos atstovų. Sutartyje nustatytos skiriamos papildomos socialinės naudos įmonės darbuotojams, papildomos apmokamų atostogų dienos, finansinė parama daugiavaikėms šeimoms ir ypatingiems darbuotojų gyvenimo atvejams. Kolektyvinė sutartis bus taikoma 2380 įmonių darbuotojams.

Šioje sutartyje pirmą kartą įtraukiamas ir skiriamas etatas profesinės sąjungos komiteto nario funkcijoms atlikti. Profesinės sąjungos komiteto narys užsiims kylančių klausimų sprendimais, darbuotojų ugdymo veikla ir kitais renginiais, dalyvaus profesinių sąjungų organizuojamuose posėdžiuose, seminaruose, konferencijose.

LMP džiaugiasi šia inicijuota ir pratęsta kolektyvine sutartimi, kuri stiprina ir gerina bendradarbiavimą tarp profesinės sąjungos atstovų ir darbdavio. Tai efektyvus ir abiem pusėms naudingas bendradarbiavimas, atliepiantis darbuotojų ir profesinės sąjungos narių interesus.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!