Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

  • TDO. LPSK dviejų dienų konferencijoje dėl Tarptautinės darbo organizacijos naujausios konvencijos Nr. 190, nukreiptą prieš prievartą ir priekabiavimą darbe, ratifikavimo dalyvavo aukštų politikų, socialinės srities ir teisės specialistų, profesinių sąjungų aktyvistų. Be 190-osios aptartos ir dvi į fundamentalių konvencijų sąrašą naujai įtrauktos konvencijos dėl saugos ir sveikatos darbe (fundamentalios TDO konvencijos laikomos prioritetinėmis ir siekiama jų visuotinio ratifikavimo). Visą konferencijos apžvalgą galite rasti čia (liet.), interviu su TDO ekspertu V. H. Ricco apie Lietuvai reikiamas ratifikuoti TDO konvencijas skaitykite čia (liet.), tarptautinis kontekstas dėl 190-osios ratifikavimo – čia (angl.).

 

  • Baltarusija. Nepriklausomoms profsąjungoms Baltarusijoje niekada nebuvo lengva, spaudimą vienu ar kitu būdu jos jusdavo visada. TDO nuo neatmenamų laikų yra užvedusi bylą dėl Baltarusijos valdžios veiksmų, kuriais pažeidžiamos jų teisės. Tačiau dabar jos sunaikintos tiek juridine prasme – panaikintos jų kaip juridinių asmenų registracijos, tiek žmogiškųjų resursų prasme – daugybė  profsąjungų lyderių kalinami. Likusieji vis tiek dar bando tęsti darbus, kiek tai įmanoma esant dabartinei padėčiai. Tai – nepaprastai sunku ir pavojinga. Daugiau apie situaciją Baltarusijoje skaitykite čia (liet.).

 

  • Priverstinis darbas. EK pasiūlė, kad ES rinkoje būtų uždrausti produktai, pagaminti naudojant priverčiamąjį darbą. Pasiūlymas būtų taikomas visiems produktams, t. y. ES pagamintiems produktams, skirtiems vidaus vartojimui ir eksportui, ir importuojamoms prekėms, o ne konkrečioms bendrovėms ar pramonės šakoms. Šis visapusiškas požiūris svarbus, nes priverčiamąjį darbą dirba apie 27,6 mln. žmonių. Daugiau – čia (liet.).

 

  • JAV. Anot „Gallup”, JAV gyventojų jungimasis į profesines sąjungas pasiekė pastarųjų dešimtmečių piką ir yra didžiausias nuo 1965 m. Nustatyta, kad narystė profesinėse sąjungose ypač didėjo tarp jaunų, aukštąjį išsilavinimą turinčių amerikiečių. Net 71% JAV piliečių teigia esantys profesinių sąjungų nariais, o 40% darbuotojų tiki, kad jų narystė ypač reikšminga. Daugiau čia (liet.).

 

  • Krizė. „Darbuotojai yra šios krizės aukos, o jiems didinami atlyginimai nėra infliacijos priežastis. Darbdaviai, vyriausybės ir Europos Sąjunga yra atsakingi už tai, kad būtų imtasi skubių priemonių ir vertinant pragyvenimo išlaidų augimą, būtų užtikrintas atlyginimų didinimas ir skubi pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms“, – EFFAT generalinėje asamblėjoje teigė K. Braganson. Daugiau – čia (liet.).

 

  • ITUC. Pasaulio bankas (PB) paskelbė Socialinės apsaugos ir darbų kompasą. Nors Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) sveikina jo pasirodymą ir pati universalią socialinę apsaugą laiko savo ilgamečiu prioritetu, vis tik ji atkreipia dėmesį į keletą kritikuotinų Kompaso aspektų. Vienas jų – PB socialinės apsaugos konceptas nutolsta nuo Tarptautinių darbo standartų ir yra siauresnis, be to, ITUC kritikuoja itin didelę reikšmę teikiamą privatiems finansams, tai, kad savanoriškos privačios taupymo schemos pateikiamos kaip „alternatyva“, o ne papildas valstybės socialinei apsaugai, bei kita. Plačiau skaitykite čia (angl.).

 

Iliustracija: CNBC

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!