ETUC: žingsnis tinkama linkme, bet kliūčių dar liko

Europos Parlamento bendrapranešėjos Kira Marie Peter-Hansen (Žaliųjų frakcija / Europos žaliųjų aljansas) ir Samira Rafaela (Atnaujinkime Europą) paskelbė Bendrą preliminarią ataskaitą, siekiant pagerinti Atlyginimų skaidrumo direktyvą ir sumažinti atlygio skirtumą tarp moterų ir vyrų už vienodos vertės darbą.

 

  • EP pranešėjos žengė svarbų žingsnį padidinant darbuotojų spektrą, dėl kurių galiotų pareigos dėl ataskaitų, auditų ir veiksmų planų. Riba dėl pareigos darbovietėms teikti informaciją apie atlyginimų situaciją sumažinta iki 10 ir daugiau asmenų įdarbinančių įmonių (kaip ir siūlė Europos profesinės sąjungos).

 

  • ETUC taip pat sveikina pakeistus kriterijus dėl darbų vertinimo ir klasifikavimo schemų, kad jos nuolatos nenuvertintų dažniausiai su moterų dominuojamais darbais siejamų charakteristikų ir įgūdžių. Pasiūlytos pataisos pagaliau leistų prasmingą daugiausia moterų atliekamų darbų įvertinimą ir jų tikrosios vertės nustatymą.

 

  • Deja, pranešėjai praleido progą patikslinti, kad „darbuotojų atstovai“ Direktyvoje turėtų reikšti „profesines sąjungas“. Nors svarbiose nuostatose dabar minimos profesinės sąjungos (pavyzdžiui, prašant informacijos dėl darbuotojų atlyginimų), profesinėms sąjungoms suteiktų veiksmų plotmė tebelieka neaiški. Tebekelia nerimą tai, kad Direktyvos tekste aiškiai nepanaikinama galimybė darbdaviams parinkti darbuotojų atstovus. Be to, reikėtų daugiau Direktyvos pasiūlymo pagerinimų, kad būtų garantuota, jog profesinės sąjungos bus įgalintos derėtis ir užkirsti kelią atlygio diskriminacijai bei sisteminiam moterų dominuojamų darbų nuvertinimui.

 

  • Nors ETUC sveikina Direktyvos pataisymus EP bendrapranešėjų preliminarioje ataskaitoje, profesinės sąjungos yra įsipareigojusios kovoti su likusiomis neminimomis kliūtimis.

 

Toliau Direktyva bus svarstoma įvairiuose formatuose Europos Parlamente ir Europos Sąjungos Taryboje.

Pasak už šią temą atsakingos ETUC generalinio sekretoriaus pavaduotojos Esther Lynch, vienodas atlyginimas vis dar įmanomas. Anot jos, bendrapranešėjų Kira Marie Peter-Hansen ir Samira Rafaela Bendra preliminari ataskaita yra teisingas žingsnis, parodantis politinį įsipareigojimą. Dėl to ji dar šansą, kad Atlyginimų skaidrumo direktyva taps šuoliu, užtikrinančiu vienodą užmokestį už darbus, kuriančius vienodą vertę.

„Darbuotojai ir jų profesinės sąjungos yra įsipareigoję išlaikyti spaudimą Europos Parlamentui, kad atsirastų reikalingos teisinės pataisos ir būtų užtikrinta, kad moterys darbuotojos bei joms atstovaujančios profesinės sąjungos turės visus reikalingus įrankius panaikinti moterų ir vyrų atlyginimų skirtumą už vienodai vertingą darbą.

Parengta pagal Europos profesinių sąjungų konfederacijos informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!