Pirmasis žingsnis atsisakant pasaulyje mokesčių rojų

Lapkričio 22 d. Jungtinių Tautų (JT) Ekonomikos ir finansų komitetas priėmė sprendimą pradėti derybas dėl pasaulinės mokesčių konvencijos. Tai ypač palankiai vertina tarptautinė viešųjų paslaugų profesinė sąjunga (PSI). Šiuo istoriniu žingsniu išplečiamas visų šalių balsas formuojant mokesčių taisykles ir suteikiama istorinė galimybė įgyvendinti įtraukią ir prasmingą pasaulinę mokesčių reformą.

Sprendimas tęsti JT mokesčių konvencijos svarstymą priimtas itin svarbiu metu, kai pasaulis susiduria su didele nelygybe, kurią dar labiau didina įvairios krizės. PSI taip pat teigiamai žvelgia į Afrikos grupės poziciją: ši grupė vieningai pripažįsta gyvybiškai svarbų pasaulinės mokesčių reformos vaidmenį ir ragina visas JT valstybes nares teikti pirmenybę darbuotojų ir bendruomenių interesams, užtikrinant, kad pasaulinis susitarimas dėl mokesčių būtų parengtas taip, jog būtų naudingas daugeliui piliečių, o ne verslo išrinktiesiems.

PSI pažymi, kad profesinės sąjungos atliko svarbų vaidmenį skatindamos vyriausybes sėsti prie derybų stalo. Visame pasaulyje profesinės sąjungos pirmauja didinant informuotumą apie įmonių mokesčių vengimo poveikį darbuotojams ir viešosioms paslaugoms, ragindamos užtikrinti įtraukų mokesčių valdymą ir kurdamos koalicijas, reikalaujančias vyriausybių ir korporacijų atskaitomybės.

„Prieš dešimtmetį JT mokesčių konvencija atrodė neįmanoma. Tačiau nenuilstama PSI narių ir bendraminčių kampanija lėmė, kad pasaulinė mokesčių reforma tapo vienu svarbiausiu vyriausybių klausimu. Dabar pripažįstama, kad mokesčių taisyklės turėtų būti taikomos mums visiems, be išimčių privilegijuotiems”, – sako PSI generalinis sekretorius Daniel Bertossa.

Žvelgdamas į ateitį D. Bertossa sakė, jog jau dabar aišku, kad status quo šalininkai darys viską, ką gali, kad sustabdytų bet kokią tolesnę pažangą net JT užkulisiuose.

„Jei norime stiprinti viešąsias paslaugas ir skatinti darbo užmokesčio augimą visoje ekonomikoje, privalome pasipriešinti įmonių įtakai ir mokesčių rojų* bei mokesčių vengėjus ginančių vyriausybių lobizmui”, – atkreipia dėmesį PSI lyderis.

PSI kartu su bendražygiais žada stebėti, kaip bus tęsiamas derybų procesas, ir reikalauti iš vyriausybių skaidrumo.

*Mokesčių rojus: lengvatinio apmokestinimo zona – valstybė ar teritorija, kurioje nerezidentų įmonėms ir užsienio fiziniams asmenims taiko palyginus mažus pelno bei gyventojų pajamų mokesčius arba išvis jų netaiko. Neatskleidžiama ir informacija apie šioje jurisdikcijoje įsteigtų įmonių savininkus ar įmonių finansines operacijas.

Apskaičiuota, kad vyriausybių nuostoliai dėl prarastų pajamų mokesčių rojuose viršija 800 mlrd. USD (apie 729 mlrd. EUR) per metus. Tai sudaro apie 10 procentų pasaulio ekonomikos produkcijos.

Parengta pagal Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!