Tarptautinės darbo konferencijos rezoliucija dėl Baltarusijos

Tarptautinė darbo konferencija priėmė rezoliuciją dėl Baltarusijos. Joje pabrėžiamas poreikis užtikrinti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) rekomendacijų pagal TDO Konstitucijos 33 str. įgyvendinimą. Rezoliucija priimta balsų dauguma: 301 balsavo už, 54 – prieš, 108 susilaikė.

Tarptautinės darbo konferencijos delegatai ragina TDO šalių narių vyriausybes ir parlamentus imtis reikiamų priemonių, kad išlaikytų spaudimą Baltarusijos režimui įgyvendinti minėtas TDO rekomendacijas.

Rezoliucijoje reikalaujama neatidėliotino visų kaltinimų panaikinimo demokratiškų profesinių sąjungų lyderiams ir aktyvistams bei jų paleidimo į laisvę. Baltarusijos institucijos taip pat raginamos pataisyti teisės aktus, kad ateityje būtų užtikrinta taikiai streikuojančių darbuotojų, ginančių savo profesinius ir ekonominius interesus, apsauga nuo visų diskriminacijos formų.

Taip pat rezoliucijoje raginama sugrąžinti į darbą dėl taikių protestų atleistus darbuotojus ar grąžinti už tai panaikintas papildomas naudas.

Iš TDO turėtos patirties, spaudžiant Baltarusijos režimą, dažniausiai panaudotinos ekonominės sankcijos. Į šias priemones gali patekti tam tikrų prekių importo/eksporto draudimas, finansinių sandorių apribojimas, visų ekonominių santykių nutraukimas. Be to, darbuotojų teises pažeidusiems ir profesinių sąjungų veiklai trukdžiusiems pareigūnams galima pritaikyti ir asmenines sankcijas.

Čia svarbu pabrėžti, kad kiekviena TDO šalis narė pati apsisprendžia, kokias priemones taikyti. Vis dėlto TDO ragina visas valstybes nares, tarptautinę bendruomenę būti solidariais ir imtis visų įmanomų priemonių darbuotojų teisėms Baltarusijoje apsaugoti.

Norint išvengti minėtų sankcijų, Baltarusijos institucijos pirmiausia turi skubiai paleisti visus sulaikytus profesinių sąjungų aktyvistus ir lyderius. Jų tebėra apie keturias dešimtis.

Nuotrauka: demokratiškų Baltarusijos profesinių sąjungų palaikymo akcija Ženevoje

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!