2021-ieji – Tarptautiniai vaikų darbo panaikinimo metai

2020 m., pirmą kartą Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) istorijoje, pasiektas visuotinis tarptautinio darbo standarto ratifikavimas. Tai – TDO konvencija Nr. 182, nukreipta prieš blogiausių formų vaikų darbą (1999). Tai reiškia, kad nuo šiol visi vaikai yra teisiškai nuo to saugomi. Šis laimėjimas pasiektas svarbiu metu – Jungtinių Tautų Organizacija 2021 m. paskelbė Tarptautiniais vaikų darbo panaikinimo metais. Apie tai ir pačią Konvenciją išsamiau pasakoja TDO Valdysenos ir trišališkumo departamento direktorė Vera Paquete-Perdigao.

Kokia yra dabartinė situacija dėl vaikų darbo?

Per pastaruosius du dešimtmečius pasaulis stipriai pažengė į priekį. Globali vaikų darbo statistika nuokrito nuo 246 mln. dirbančių vaikų 2000 m. iki 152 mln. 2016 m. Vis tik šis skaičius tebėra labai aukštas – ypač žinant tai, kad pusė šių vaikų dirba pavojingą darbą (tai ir apibrėžiama kaip „blogiausių formų“ vaikų darbas).

Nepaisant pažangos, Covid-19 pandemija kelia riziką sustabdyti ar netgi apgręžti pastarųjų 20 metų pergales. Šiuo kritiniu momentu privalome padvigubinti savo pastangas – ypač siekiant Darnaus vystymosi tikslų 8.7 uždavinio, t. y. kad visų formų vaikų darbas būtų panaikintas iki 2025. Politiniai pasirinkimai svarbūs ir saugant vaikus per šią krizę, ir siekiant pagerinti ilgalaikę jų situaciją. Universali prieiga prie nemokamo išsilavinimo, vaikų apsaugos sistemos ir orus darbas tėvams bei darbo amžių pasiekusiam jaunimui yra esminiai elementai, pagreitinantys pažangą ir padidinantys atsparumą ateities krizėms.

Kuo svarbus visuotinis Konvencijos Nr. 182 ratifikavimas?

Visuotinis ratifikavimas demonstruoja globalų konsensusą, kad blogiausių formų vaikų darbas neturi vietos mūsų pasaulyje. Dabar nuo to visiems vaikams suteikta teisinė apsauga. Nors Konvencija Nr. 182 užpildė esminę tarptautinės teisės spragą ginant vaikų teises, tai nereiškia, kad problema išspręsta. Tam reikia ne tik ratifikuoti, bet ir visur ją tinkamai įgyvendinti.

Kokius darbus apima blogiausios vaikų darbo formos?

Tai yra toks darbas, kai vaikai neapsaugojami nuo fizinio pavojaus ir/ ar didelių psichologinių traumų, kurios gali paveikti juos visam gyvenimui. Blogiausios darbo formos apima vergovę ir panašias praktikas, vaikų prostituciją ir pornografiją, nusikalstamas veikas (pavyzdžiui, vaikų naudojimą gabenant narkotikus) bei tiesiog rizikingą darbą, veikiausiai pakenksiantį vaikų sveikatai, saugumui ar moralei.

Kaip ratifikavimas konkrečiai padės panaikinti šias ir kitas vaikų darbo formas?

Ratifikavimas šalyse užveda procesus, skirtus kovoti su vaikų darbu ir įstatymiškai, ir praktiškai. Konvenciją ratifikavusios valstybės įsipareigojo savo vidaus įstatymus ir politikos gaires suderinti su Konvencijos Nr. 182 nuostatomis. Kartu įsipareigojama nieko nelaukiant imtis laiko rėmais apribotų priemonių, siekiant išvengti blogiausių formų vaikų darbo, patraukti iš jų taip dirbančius vaikus ir suteikti jiems reikalingą reabilitaciją bei priežiūrą (specialų dėmesį teikiant mergaitėms).

Daugelyje šalių šios ir kitos TDO Konvencijos Nr. 138 dėl minimalaus amžiaus ratifikavimas privedė prie nacionalinių planų dėl vaikų darbo priėmimo, o tai mobilizuoja daug vyriausybinių priemonių. Turime konkrečių įrodymų, kad tai veikia. Per 20 metų, t. y. nuo tada, kai TDO priėmė Konvenciją Nr. 182, vaikų darbas sumažėjo 40 proc., be to, visame pasaulyje sustiprinti įstatymai ir programos, skirti vaikams apsaugoti.

Kaip panaikinti visų formų vaikų darbą iki 2025 m.?

Šis Darnaus vystymosi tikslų uždavinys yra ambicingas. Jį pasieksime tik dirbdami kartu tiek tarp šalių, tiek jų viduje. Partnerystės, kaip Aljansas 8.7, padeda valstybėms artėti link šio tikslo per dalijimąsi žiniomis, patirtimi ir inovatyviais požiūriais.

Jungtinės Tautos 2021 m. paskelbė Tarptautiniais vaikų darbo panaikinimo metais. Tai suteikia galimybę sustiprinti tarptautinį judėjimą prieš vaikų darbą ir skatina laikytis prisiimtų Konvencijos įsipareigojimų. V-oji Pasaulinė konferencija dėl vaikų darbo panaikinimo Pietų Afrikoje (2022) taip pat bus svarbus žingsnis progresui įvertinti, identifikuoti, ką dar reikia nuveikti, kad iki 2025 m. gebėtume pasaulį išlaisvinti nuo vaikų darbo, bei tam būtiniems ištekliams mobilizuoti.

Tarptautinės darbo organizacijos informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!