Pasiekta esminių G7 darbo ir vystymosi ministrų įsipareigojimų

Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) sveikina per G7 šalių darbo ir vystymosi ministrų susitikimo sprendimus, apimančius itin svarbius įsipareigojimus dėl darbo vietų, klimato ir vystymosi pagalbos, bei eilę pozityvių žingsnių dėl tarptautiniam profesinių sąjungų judėjimui aktualių klausimų.

Ministrai akcentavo paramą Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus iniciatyvai „Globalus darbų ir socialinės apsaugos dėl teisingos pertvarkos akseleratorius“. Ja siekiama sukurti 400 mln. darbo vietų ir išplėsti socialinę apsaugą žemų pajamų šalims, kur vis dar nėra jokių socialinės apsaugos sistemų.

Ministrai taip pat palaikė pasiūlymą profesinę sveikatą ir saugą padaryti fundamentalia darbuotojų teise TDO ir pažadėjo remti orius ir aukštos kokybės darbus, įskaitant žaliąją ir skaitmeninę ekonomikas.  Anot jų, jos, derinant su įsipareigojimais dėl tęstinio suaugusiųjų švietimo ir mokymų, suteikia reikšmingą postūmį link teisingos pertvarkos.

Per privalomas ir savanoriškas priemones, įskaitant teisėkūrą, pasiekta progreso ir dėl šių aspektų:

  • suteiktas mandatas dėl deramų patikrinimų bei atnaujintas įsipareigojimas Jungtinių Tautų pagrindiniams principams dėl verslo ir žmogaus teisių;

  • dėl Tarptautinės darbo organizacijos Trišalės deklaracijos dėl tarptautinių įmonių ir socialinės politikos principų;

  • dėl Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos gairių tarptautiniam verslui.

Baigiamajame pareiškime ministrai dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą dėl Oficialios vystymosi pagalbos (ODA), turinčios pasiekti 0,7% bendrųjų nacionalinių pajamų (GNI), ir pažadėjo sugrąžinti sumažėjusią Oficialios vystymosi pagalbos dalį mažiausiai išsivysčiusioms šalims. Konkretūs įsipareigojimai sutarti dėl globos ekonomikos stiprinimo, tarp jų – dėl šios srities darbuotojų įtraukimo į socialinį dialogą ir kolektyvines derybas.

Į bendrą ministrų pareiškimą taip pat įtrauktos ir reikšmingos nuorodos dėl klimato bei aplinkos, pripažįstančios teisingos pertvarkos svarbą.

Kalbant apie darbus ir socialinę apsaugą, ministrai ne tik palaikyta „Globalaus akseleratoriaus“ iniciatyva, bet ir pripažintas „poreikis“ pagreitinti pažangą dėl universalių, adekvačių, adaptyvių, į šokus reaguojančių ir įtraukių socialinės apsaugos visiems iki 2030 priemonių“. Taip pat G7 ministrai įsipareigojo dėl deramų tiekimo grandinių patikrinimų.

Anot ITUC generalinės sekretorės Sharan Burrow, darbo ir vystymosi ministrai aiškiai išgirdo tarptautinio profesinių sąjungų judėjimo raginimą dėl esminių naujos socialinės sutarties elementų.

Sveikiname šiuos įsipareigojimus ir laukiame, kol pamatysime skiriamus išteklius, kad pažadai virstų rezultatais. Pasauliui susiduriant su didžiuliais iššūkiais, o mažiau turtingose šalyse žmonėms kenčiant nuo išaugusio nesaugumo bei rizikos dėl maisto ir energijos trūkumo, žodžių nebepakanka. G7 šalys turi pasitempti dėl socialinio ir ekonominio teisingumo bei tvarumo“, – sakė ji.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!