Dėmesio, kūrėjai! Gatvės meno konkursas “Jungianti siena”

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija skelbia gatvės meno konkursą „Jungianti siena“, skirtą darbuotojų vienybei propaguoti. Visi žinome, kokia jėga gali būti bendram tikslui susivieniję žmonės. Darbuotojai darbo rinkoje yra silpnoji pusė, jie dažnai net nežino įstatymais įtvirtintų savo teisių, jau nekalbant apie jėgą, kuria jie gali virsti veikdami kartu siekiant bendro tikslo.

Kviečiame vizualaus gatvės meno kūrėjus dalyvauti konkurse:

GATVĖS MENO KONKURSO „JUNGIANTI SIENA“ NUOSTATAI

Vieta: Vilnius, J. Jasinskio g. 9

I. KONKURSO APRAŠYMAS

 1. Konkursą „Jungianti siena“ organizuoja Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) komanda. Konkursas organizuojamas įgyvendinant projekto „Profesinės sąjungos už teisingą atkūrimą“ tikslus. Konkursas finansuojamas iš Europos profesinių sąjungų konfederacijos projekto lėšų. Konkurso tikslas – gerinti profesinių sąjungų matomumą ir patrauklumą, skatinti darbuotojus burtis į organizuotą judėjimą, populiarinti profsąjunginį judėjimą jaunimo tarpe.

 

II. KONKURSO DALYVIAI

 1. „Jungianti siena“ konkurso dalyviai – vizualaus gatvės meno kūrėjai: pavieniai ar komandos, kurie dalyvaus konkurse kuriant graffiti kūrinį ant sienos, esančios LPSK būstinės kieme, J. Jasinskio g. 9, Vilniaus mieste.

 

III. KONKURSO SĄLYGOS DALYVIAMS

 1. Norintys dalyvauti „Jungianti siena“ konkurse, turi užsiregistruoti ir pateikti dalyvio paraišką (PRIDEDAMAS PRIEDAS NR. 1).
 2. Dalyvio paraiška pateikiama iki 2022 m. birželio 30 d. (pratęsta iki liepos 20 d.) Nuoroda: https://forms.gle/anddY9GeDAtG16k49
 3. Kartu su dalyvio paraiška menininkas ar kūrėjų komanda turi pateikti:

4.1. trumpą prisistatymą.

4.2. planuojamo kūrinio eskizą ir idėjos aprašą (eskizas turi būti pritaikytas sienai, kurios išmatavimai ir nuotrauka pateikti priede);

4.3. ankstesnių kūrinių nuotraukas (jei tokių yra);

 1. Raktiniai žodžiai ir šūkiai planuojamam sukurti darbui: vienybė, solidarumas, „visi – už vieną, vienas – už visus“, „po vieną maldaujam, kartu reikalaujam“,
 2. Laimėtojas bus informuotas el. paštu.
 3. Laimėtojas įsipareigoja įgyvendinti idėją iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Su laimėtoju bus pasirašoma darbų įvykdymo nustatytu terminu įsipareigojimo sutartis.
 4. Tinkamai paruošti sieną turi pats konkurso laimėtojas ar komanda.

 

IV. KONKURSO VERTINIMAS IR PRIZAI

 1. Konkurso dalyvius vertins nepriklausoma komisija, geriausio eskizo autorius (-iai) turės galimybę savo idėją perkelti ant sienos. Vertinimo kriterijai: idėjos originalumas, vizualinis paveikumas, estetiškumas, inovatoriškumas, aktualumas.
 2. Atlygis laimėtojui už savo idėjos realizavimą – 4000 eurų (būtina turėti verslo liudijimą ar individualios veikos pažymėjimą). Idėjos įgyvendinimui laimėtojas taip pat įsipareigoja pasirūpinti reikalingomis kokybiškomis medžiagomis ir priemonėmis pats.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso laimėtojas (-ai) sutinka su sąlyga, kad sukurtas darbas tampa projekto organizatorių nuosavybe.
 2. Konkurso laimėtojas (-ai) sutinka, kad be autoriaus sutikimo ir nemokant autorinio atlyginimo projekto organizatoriai turi teisę naudoti kūrinio atvaizdą informacijos sklaidos tikslais.
 3. Konkurso koordinatorė Sigita Mykolaitytė, tel. Nr. +370 612 01376, el. p. sigita@lpsk.lt.

PRIEDAS NR. 1

GATVĖS MENO KONKURSO „JUNGIANTI SIENA“ DALYVIO PARAIŠKA

https://forms.gle/anddY9GeDAtG16k49

Konkursinių darbų atlikimo vietos nuotrauka (J. Jasinskio g. 9, Vilnius):

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!