Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto naujienos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė savo poziciją dėl 2021 m. ES ekonomikos prioritetų. Komitetas palankiai vertina žingsnius, kurie numatyti strategijoje COVID-19 pandemijos sukeltoms problemoms spręsti kartu atsižvelgiant į Europos žaliąjį kursą, tačiau yra nusivylęs, kad Europos Komisijos pasiūlytame plane tiek mažai dėmesio skiriama socialiniams klausimams. EESRK taip pat perspėja, kad nereikėtų per anksti atsisakyti paramos priemonių ir siūlo nustatyti naujas fiskalines taisykles, kurios atspindėtų popandemines socialines ir ekonomines realijas. Daugiau…


Atstatymas po pandemijos turi tapti galimybe atkurti Europą ant naujų demokratinio dalyvavimo pamatų. Būtų didžiulė klaida, jei saujelė žmonių nulemtų tokio didelio skaičiaus piliečių likimus ir ateitį – tai buvo galima išgirsti per 2021 m. EESRK pilietinės visuomenės dienas. Daugiau…


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) palankiai įvertino naują Migracijos ir prieglobsčio paktą, tačiau teigia, kad jame pateiktus pasiūlymus bus sunku įgyvendinti ir jie negali būti laikomi aiškiu žingsniu kuriant atsparią ir į ateitį orientuotą bendrą ES migracijos ir prieglobsčio strategiją. Daugiau…


Nacionaliniai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planai būtų veiksmingesni ir efektyvesni, jei pilietinės visuomenės organizacijos būtų įtraukiamos greičiau ir plačiau. Tai pagrindinė vasario mėn. EESRK plenarinėje sesijoje priimtos rezoliucijos Organizuotos pilietinės visuomenės dalyvavimas nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų procesuose. Kas veiksminga, o kas ne?, pristatytos diskusijoje su EESRK pirmininke Christa Schweng ir už biudžetą ir administravimą atsakingu Europos Komisijos nariu Johannesu Hahnu, mintis. Daugiau…


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl veiksmingesnio ir sąžiningo apmokestinimo ir teigiamai vertina šių pasiūlymų koordinavimą pasauliniu lygmeniu. Daugiau…

Visas naujienlaiškis – čia.

EESRK Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai atstovauja Tatjana Babrauskienė ir Irena Petraitienė.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!