Suomijos parlamentas apribojo teisę streikuoti

Suomijos parlamentas priėmė prieštaringai vertinamą teisės aktą, kuriuo nustatomi griežti politinių streikų ir solidarumo streikų apribojimai. Būtent tokio tipo streikai, kai prie streiko palaikydami savo kolegas gali jungtis ir kitų, bendradarbiaujančių įmonių darbuotojai, yra svarbi Šiaurės šalių socialinio modelio dalis, leidžianti streikuojantiems darbuotojams pasiekti daugiau.

Pagal naująjį įstatymą profesinėms sąjungoms, organizuojančioms streikus, kuriuos teismas vėliau pripažino neteisėtais, bus skiriamos didelės baudos. Be to, baudas individualiai turės mokėti ir patys darbuotojai, dalyvavę tokiuose streikuose. Baudos bus mokamos tiesiogiai darbdaviams, o jų dydis – daugiau nei 200 JAV dolerių.

Šios priemonės laikomos tiesioginiu tarptautinės teisės pažeidimu, pavyzdžiui, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų Nr. 87 ir 98, nepaisant to, kad Suomija yra jas ratifikavusi.

Nepaisant daugybės protestų, vykusių šių metų pradžioje, Suomijos dešiniųjų vyriausybė, nesikonsultuodama su socialiniais partneriais ir nepaisydama Tarptautinės darbo organizacijos rekomendacijų, toliau tęsia reformas, kurios silpnina ne tik profesines sąjungas, bet ir bendrą socialinės apsaugos lygį šalyje.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) generalinė sekretorė Ester Lynch išreiškė griežtą nepritarimą naujajam įstatymui:

„Galimybė streikuoti ir taip išreikšti savo nepasitenkinimą yra pagrindinė kiekvieno darbuotojo teisė. Tai yra esminė demokratijos dalis. Todėl esame pasibaisėję Suomijos vyriausybės sprendimu apriboti teisę streikuoti. <…> Suomija turi gilias konsultavimosi su socialiniais partneriais tradicijas. Jūsų istorija rodo, kad trišalis dialogas buvo naudingas visiems: vyriausybei, darbdaviams ir darbuotojams. Tačiau ši vyriausybė pamynė šią seną tradiciją ir vienašališkai paskelbė karą darbuotojų teisėms ir profesinių sąjungų judėjimui.“

„Šie įstatymai akivaizdžiai pažeidžia ne tik pagrindinius darbo standartus, bet ir smarkiai prieštarauja Šiaurės šalių socialiniam modeliui, kuriuo siekiama socialiai ir ekonomiškai teisingos politikos,“ –  teigė IndustriALL Global Union generalinis sekretorius Atle Høie. „Palaikome mūsų profesines sąjungas, reikalaujančias, kad šie įstatymai būtų atšaukti, nes jie apriboja darbuotojų balsą, nustatydami griežtus streikų apribojimus, taip pat skirdami baudas darbuotojams, dalyvaujantiems „neteisėtame“ streike, net jei profesinė sąjunga kvietė jame dalyvauti.“

Naujasis Suomijos įstatymas yra tik vienas iš pavyzdžių, kaip visame pasaulyje nuolat kėsinamasi apriboti darbuotojų teisę streikuoti. Reaguodama į šias tendencijas, Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) paskelbė peticiją, kuri bus įteikta šiuo meu vykstančios TDO konferencijos Ženevoje delegatams.

Peticijoje raginama solidarizuotis su Suomijos darbuotojais ir pripažinti teisę streikuoti kaip vieną pagrindinių darbuotojų teisių.

 

Šaltiniai:

https://www.healthandsafetyinternational.com/article/1875618/trade-unions-condemn-finnish-law-restricting-right-strike

https://www.industriall-union.org/finnish-government-restricts-right-to-strike

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!