„IndustriAll Europe“ ir EPSU nusiuntė bendrą laišką „Achema“ vadovams

Solidarumas ir tarptautinis bendradarbiavimas yra vienos esminių profesinių sąjungų judėjimo vertybių. Štai ir dabar Achemos darbuotojų profesinei sąjungai palaikymą pareiškė dvi didelės ir įtakingos Europos profesinių sąjungų federacijos.
“IndustriAll Europe” ir Europos viešųjų paslaugų sąjunga (EPSU), kartu atstovaujančios apie 14 mln. darbuotojų, išsiuntė bendrą laišką “Achemos” vadovybei, pasirašytą jų generalinių sekretorių Luc Triangle ir Jan Willem Goudriaan.
Laiške aiškiai išreikštas palaikymas Achemos darbuotojų profesinės sąjungos tikslui pasirašyti kolektyvinę sutartį ir pasmerkta chuliganiška taktika vienašališkai iškeldinti profesinės sąjungos patalpas iš gamyklos teritorijos į patį miestą. Tai matoma kaip bandymas trukdyti ADPS vykdyti savo veiklą ir apsunkinti bendravimą su nariais.EPSU-IndustriALL letter to Achema Management
Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!