ITUC apklausa: 50 vyriausybių yra gerame kelyje dėl 190 Konvencijos ratifikavimo

Iki 2023 m. pabaigos 50 vyriausybių turėtų būti ratifikavusios Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) Konvenciją Nr. 190, skirtą kovai su smurtu ir persekiojimu darbo pasaulyje (vertinama pagal profesinių sąjungų apklausos rezultatus). Kol kas su Centrine Afrikos Respublika, Salvadoru ir Peru, „šviežiausiai“ ratifikavusiomis 190 Konvenciją, jau turime 18 ratifikavusių šalių.

 

Kitas esminis Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos apklausos pastebėjimas – 68 proc. šalių vyriausybių remia 190 Konvenciją, lyginant su 42 proc. darbdavių.

 

TDO 190 Konvencija ir Rekomendacija 206 garantuoja visų žmonių teisę į „nuo prievartos ir persekiojimo laisvą darbo pasaulį“. Įskaitant ir lyties pagrindu.

 

Vis tik 73 proc. apklausoje dalyvavusių profesinių sąjungų mano, kad pastaraisiais metais prievartos ir persekiojimo darbo pasaulyje tik padaugėjo; 80 proc. profesinių sąjungų atsakė, kad per COVID-19 pandemiją išaugo lyties pagrindu grįstos prievartos ir persekiojimo.

 

Profesinės sąjungos visame pasaulyje dirba, siekdamos 190 Konvencijos ratifikavimo ir įgyvendinimo: 91 proc. apklaustų profesinių sąjungų yra įsitraukusios į socialinį dialogą ir šios Konvencijos nuostatas bando priderinti prie nacionalinės teisės bei politikų; 67 proc. – jau derėjosi darbovietėse ar kolektyvinėse derybose dėl 190 Konvencijos bei 206 Rekomendacijos nuostatų atitikimo. Pažymėtina, kad įgyvendinant Konvenciją daugiau nei pusė ITUC apklausoje dalyvavusių šalių akcentuoja poreikį keisti nacionalinę darbo teisę, o 37 proc. – kad reikia keisti profesinės sveikatos ir saugos darbe įstatymus šalyje.

 

Pasak ITUC generalinės sekretorės Sharan Burrow, kritiškai svarbu, kad darbuotojams – gerbiant visą jų įvairovę – būtų užtikrinta galimybė dirbti nuo prievartos ir persekiojimo saugiame darbo pasaulyje. Dėl to ITUC ragina visas vyriausybes kuo skubiau imtis ratifikavimo procesų.

 

„Taip pat palaikome naują Tarptautinės darbo konferencijos sprendimą dėl profesinės sveikatos ir saugos įtraukimo tarp fundamentalių teisių. Tai prisidės prie tolesnio 190 Konvencijos, apimančios ir šios srities nuostatas, įgyvendinimo, pavyzdžiui, dėl darbdavio pareigos vertinti darbovietės rizikas“, – prideda S. Burrow.

 

Šaltinis: Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!