Atlyginimų skaidrumo direktyva skinasi kelią Europos Parlamente

Rugsėjo 20 d. įvyko Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) Atlyginimų skaidrumo iniciatyvos darbo grupės posėdis.

Šioje grupėje atstovai iš ETUC narių, esančių įvairiose Europos šalyse, kartu apžvelgia ETUC iniciatyvas dėl ES Atlyginimų skaidrumo direktyvos ir ieško sprendimų, kaip profesinių sąjungų balsą padaryti labiau girdimą, ir kad ši direktyva kuo geriau atstovautų darbuotojams bei padėtų sumažinti atotrūkį tarp moterų ir vyrų darbo užmokesčio už tos pačios vertės darbą.

Šiuo metu Direktyvos projektas ir jo pataisos, kurias yra pateikę profesinės sąjungos bei kitos suinteresuotos pusės, jau svarstomas Europos Parlamente (EP). Iki spalio 8 dienos tikimasi apibendrinti visas siūlomas Direktyvos pataisas, o gruodžio 9 dieną dokumentą teikti balsavimui.

Visą šį laikotarpį procese dalyvauja ir profesinės sąjungos, kurios siekia, kad Direktyvos tekste neliktų dviprasmiškų, neaiškių nuostatų, leidžiančių savaip jas interpretuoti. Kita vertus, siekiama konkretumo ir aiškumo nustatant tam tikrus kriterijus.

Pavyzdžiui, siekiama sumažinti ribą dėl pareigos darbovietėms teikti informaciją apie atlyginimų situaciją iki 10 asmenų įdarbinančių įmonių.

Taip pat norima pakeisti kriterijus dėl darbų vertinimo ir klasifikavimo schemų, kad jos nuolatos nenuvertintų dažniausiai su moterų dominuojamais darbais siejamų charakteristikų ir įgūdžių. Pasiūlytos pataisos leistų nustatyti darbų, kuriuose dominuoja moterys, tikrąją vertę.

Tačiau svarbiausias aspektas, kurio siekia profesinės sąjungos, tai aiškus darbuotojų atstovų apibrėžimas ir jų statusas: nors Direktyvos tekste ir yra minimos profesinės sąjungos, tačiau kai kalbama apie darbuotojų atstovus, lieka neaišku, ar tai yra profesinės sąjungos, ar ir kitokio pobūdžio darbuotojų atstovai. Tebekelia nerimą tai, kad Direktyvos tekste aiškiai nepanaikinama galimybė darbdaviams parinkti darbuotojų atstovus.

Taip pat ETUC atkreipia dėmesį, kad dokumente pasigendama kolektyvinių derybų vaidmens sukonkretinimo darbuotojams derantis dėl darbo užmokesčio bei užtikrinant atlyginimų skaidrumą.

Profesinės sąjungos ir toliau imsis konkrečių veiksmų bei aktyviai dalyvaus visuose Direktyvos svarstymo ir priėmimo etapuose, kad į jos turinį būtų įtraukti visi darbuotojams svarbūs aspektai.

Atlyginimų skaidrumo iniciatyvos darbo grupė susitinka kas antrą pirmadienį.

 

 

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!