Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto naujienlaiškis

Dirbtinis intelektas: nors 18 proc. aukščiausiojo lygio tyrėjų pasaulyje yra europiečiai, tačiau tik 10 proc. dirba Europoje

Pasaulio ekonomikos forumo atstovas Jayant Narayan atkreipė dėmesį į šį skaičių Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto liepos mėn. plenarinėje sesijoje vykusioje diskusijoje apie dirbtinį intelektą, pažymėdamas, kad norėdama konkuruoti Europa turi investuoti į vidutinės trukmės ir ilgalaikius veiksmus, kad būtų galima sukurti dirbtiniam intelektui klestėti palankią ekosistemą.

______

EESRK nuomonėje dėl struktūruoto jaunimo dalyvavimo ES sprendimų priėmimo procese siūloma pradėti Jaunimo apskritojo stalo diskusijas klimato kaitos ir tvarumo klausimais, kurias EESRK rengtų kartu su Europos Komisija, Europos Parlamentu ir jaunimo organizacijomis.

____

Ekonominis klestėjimas, rūpinimasis aplinka ir žmonių gerovės užtikrinimas gali ir turi būti neatsiejami dalykai. Tai buvo pagrindinė EESRK pirmininkės Christos Schweng mintis per diskusiją „Visiems naudinga ekonomika po COVID-19. Gerovės ekonomikos link?“, vykusią 2021 m. liepos 7 d. EESRK plenarinėje sesijoje.

Visas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto rugsėjo mėnesio naujienlaiškis.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!