Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

 

  • Fondas Ukrainai. Ukrainos profesinės sąjungos teikia maistą ir pastogę žmonėms per Rusijos karinę invaziją, kadangi atakos stipriai apgadino infrastruktūrą. FPSU ir KVPU priklausančios profesinės sąjungos, atstovaujančios beveik 5 mln. narių, atvėrė turimų pastatų duris siekiantiems prieglobsčio visoje šalyje. Tarp jų – daug motinų su vaikais, vyresnių žmonių, o dabar – ir sužeistųjų kare. Primename, kad galite aukoti kolegoms Ukrainoje. Daugiau – čia.

 

  • Baltarusija. Situacija Baltarusijos profesinėms sąjungoms tampa vis grėsmingesnė: jų būstinės kratomos, aktyvistai sulaikomi. Profesinė sąjunga Naftan – paskutinis atvejis. Daugiau – čia (angl.).

 

  • Sauga darbe. Europos viešųjų paslaugų sąjunga (EPSU) ragina Europos Komisiją pasiūlyti teisiškai privalomą europinio masto iniciatyvą, skirtą atnaujinti dabartinę Direktyvą dėl asbesto ir sumažinti jo bei kitų kancerogenų sukeltų mirčių skaičių. Daugiau – čia (angl.).

 

  • Klimatas ir lygybė. EPSU publikavo naują ataskaitą, kurioje parodyta, kad klimato kaita labiau neigiamai veikia moteris. Taip pat panašu į tai, kad Europos teisinga pertvarka pereinant prie klimatui neutralios ekonomikos negebės mažinti nevienodos socioekonominės situacijos tarp vyrų ir moterų. Moterų tradiciškai dominuojami sektoriai svarbūs, bet sistemiškai nuvertinami; jiems būtinos didesnės viešosios investicijos. Tiek dėl visuomenės gerovės, tiek dėl lyčių lygybės. Daugiau – čia (angl), ataskaita (apie 30 psl.) – čia (angl).

 

  • Socialinio progreso protokolas. Atsižvelgimas į socialinius europiečių gyvenimų aspektus neturi būti antraeilis analizuojant kaip vystosi šalys narės. Ekonominiai rodikliai dažnai neatspindi tikrosios gyvenimo kokybės situacijos. Dėl to, ETUC nuomone, socialiniai aspektai turi atsidurti ES politikų centre. Tai būtų galima padaryti įtraukus Socialinio progreso protokolą į ES svarbiausius dokumentus. Daugiau – čia (angl.).

 

  • TDO. Šiuo metu vyksta 344-oji Tarptautinės darbo organizacijos valdybos sesija. Joje paraleliai dirbama prie įvairių darbo pasaulio klausimų. Žinoma, daug dėmesio skiriama pandemijos bei Rusijos sukelto karo Ukrainoje situacijai, be to, jau kovo 25 d. bus paskelbti rinkimų rezultatai ir paskirtas naujas TDO vadovas(-ė) (kandidatai Gilbert Houngbo, Kang Kyung-wha, Mthunzi Mdwaba, Muriel Pénicaud, Greg Vines). Daugiau – čia (angl.), visus prieinamus sesijos dokumentus galima pamatyti per čia (angl.).

 

  • Atlyginimai. ETUC Atlyginimų skaidrumo darbo grupės posėdyje pateikta išsamesnė informacija apie tai, kad kovo 17 d. Europos Parlamento (EP) Užimtumo ir lyčių lygybės komitetai pritarė ES Darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos kompromisiniam tekstui. Iki šio balsavimo atlikta daugiau nei 1000 šios direktyvos pakeitimų! Daugiau – čia (liet.).

 

  • Viešieji pirkimai. Maždaug pusei visų viešųjų pirkimų ES svarbiausia yra kaina. Vadinasi, kokybė, darbuotojų darbo sąlygos, aplinkosauginis poveikis nėra tinkamai vertinami. Logiška, kad tokių „konkurencijos” taisyklių ES neturėtų apdovanoti. Dėl to Europos Parlamente atsirado iniciatyva, kad viešuosiuose pirkimuose galėtų dalyvauti tik tas verslas, kur pasirašytos kolektyvinės sutartys. Deja, iš maždaug 100 tai parėmusių EP narių – nė vieno iš Lietuvos. Plačiau čia (angl.).
Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!