Ukrainoje siekiama darbuotojus palikti be apsaugos: vienintelė viltis – V. Zelenskio veto

Liepos 19 d., vykstant karui, Ukrainos parlamentas priėmė įstatymo projektą Nr. 5371, kuriuo panaikinamos garantijos per 90 % Ukrainos darbuotojų. Šis įstatymas atvėrė duris kraštutiniam darbo santykių liberalizavimui, atimant iš darbuotojų profesinių sąjungų apsaugą.

Ukrainos profesinės sąjungos dvejus metus aktyviai priešinosi šiam prieš darbą nukreiptam įstatymo projektui. Deja, nepaisant daugelio Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos, Europos profesinių sąjungų konfederacijos ir Tarptautinės darbo organizacijos įspėjimų, Ukrainos parlamentas jį priėmė.

Žalia šviesa post-apokaliptinei distopijai

Ukrainos pokario atstatymo planų projektai ir nauji pareigūnų pasisakymai rodo, kad šalies vyriausybė politiniu lygmeniu ketina trauktis nuo socialinio dialogo principo. Prezidento Volodymyro Zelenskio įsteigtos Ukrainos atkūrimo po karo nacionalinės tarybos gairėse teigiama, kad Ukrainos vyriausybė planuoja pereiti prie „valstybės nesikišimo į profesinių sąjungų ir darbdavių dialogą“ modelio. Esą tai pagreitins įstojimo į Europos Sąjungą (ES) procesą.

Tačiau nepriklausomi darbo teisės ekspertai sako, jog Ukrainos vyriausybės parengto šalies atstatymo plano projektas sudaro sąlygas post-apokaliptinei distopijai, kai kiekvienas derasi patys, be jokių taisyklių, bei taip visiškai sužlugdyti darbuotojų apsaugą.

„Šiuose planų projektuose aiškiai parašyta, kad Ukrainos vyriausybės visiškai nedomina socialinio dialogo principas, nors socialinis dialogas yra kertinis principas tiek Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijose, tiek Ukrainos susitarime su ES dėl įstojimo”, – sako Ukrainos teisininkas George Sandul.

TDO įvardijama kliūtimi kurti lanksčius darbo santykius (!)

Liepos 28 d. Ukrainos parlamento svetainėje paskelbtame interviu Parlamento Socialinės politikos komiteto vadovė Halyna Tretiakova teigė, kad TDO yra kliūtis ukrainiečiams sudaryti individualias darbo sutartis ir lankstesnėmis priemonėmis ginti savo darbo teises.

„Žmonės nori derėtis dėl darbo ne per kolektyvines sutartis, o per civilinę teisę, honorarus, autorių teises“, – sakė ji, pridurdama, jog tarptautiniai susitarimai, tokie kaip TDO konvencijos, buvo Ukrainos teisės aktų dalis, tačiau esą Europos žmogaus teisių teisme pareikšti ieškiniai Ukrainai dėl socialinių ir darbo teisių pažeidimų buvo „sniego gniūžtė“.

„Kad ieškinių skaičius nepadidėtų, turime „pertvarkyti“ darbo kodeksą ir Ukrainos socialinį modelį. Ar tai pareikalaus Ukrainos pasitraukimo iš kai kurių tarptautinių susitarimų, tai yra klausimas vykdomajai valdžiai, kuri turės aiškiai apibrėžti, kam turime lėšų, o kam ne“, – pažymėjo H. Tretiakova.

Beje, TDO nurodė planavusi oficialų vizitą į Ukrainą rugpjūčio pradžioje, „pagal vyriausybės ir socialinių partnerių kvietimą“. Tačiau agentūra vizitą atšaukė dėl „labai sunkios logistikos“ ir „vyraujančios saugumo situacijos”. Visi Ukrainos pareigūnai esą parodė „nuoširdų susidomėjimą“ susitikimu su TDO vadovu Guy Ryderiu ir „apgailestavo, kad vizitas buvo atšauktas“.

Tačiau Ukrainos laisvųjų profesinių sąjungų konfederacijos vadovas Mykhailo Volynets sako, kad iš tiesų tai buvo tik formali reakcija, ir Ukrainos valdžios institucijoms būtų buvę labai sunku susitikti su TDO delegacija, pastarajai sukritikavus naujausius darbo teisės aktų projektus.

Jei Ukrainos prezidentas naująjį teisės aktą pasirašys, darbuotojai bus skatinami sudaryti individualius susitarimus su savo darbdaviais, abiem pusėms veikiant tariamai vienodai, o tai yra tiesioginis TDO principų pažeidimas, nes darbdavys visada turės pranašumą prieš mažiau galių turintį, individualiai save atstovaujantį, darbuotojų.

Darbuotojai laikomi nelojaliais

Naujosios, į pokarinį Ukrainos atstatymą orientuotos, Vyriausybės programos kritikai tvirtina, kad Ukrainos parlamento deputatai pasinaudojo Rusijos invazija, dėl kurios buvo išstumti milijonai žmonių šalies viduje ir už jos ribų, kaip „galimybių langą“ priimti galimai prieštaringas reformas.

Ukrainos profesinės sąjungos dar iki karo organizavo protestus prieš valdančiosios partijos „Liaudies tarnas“ bandymus suvaržyti darbuotojų ir profesinių sąjungų teises. O štai minėto Vyriausybės plano projekte kaip „pagrindiniais ekonomikos vystymosi suvaržymais“ įvardijami „mažas darbuotojų lojalumas reformoms“ ir „aktyvi profesinių sąjungų pasipriešinimo pozicija“.

Tuo metu Ukrainos ūkio ministerija portalui openDemocracy pranešė, kad esą rengia naujus teisės aktus, kurie pakeistų esamą šalies darbo kodeksą. Ministerijos teigimu, įstatymo tikslas buvo sukurti „patrauklią“ darbo teisę, kuri „supaprastintų reguliavimą, sumažintų valstybės kišimąsi į užimtumo reguliavimą ir suformuotų lanksčios apsaugos sistemą“.

Profesinės sąjungos prašo pasirašyti peticiją, skirtą V. Zelenskiui

Minėtas įstatymo projektas Nr. 5371 atvers kelią didžiuliams darbuotojų teisių pažeidimams.

Todėl Ukrainos profesinės sąjungos prašo mūsų pagalbos ir paramos pasirašant peticiją, skirtą Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, raginant jį vetuoti įstatymą.

Prašome skirti minutėlę brangaus laiko ir pasirašyti šią peticiją:

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=5149

Dėkojame!

Pagal socialeurope.eu ir labourstart.org informaciją parengė Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!