ETUC pozicija dėl duomenų valdymo

Lapkričio 25 d. Europos Komisija pateikė teisinį pasiūlymą dėl Europos duomenų valdysenos reguliavimo. Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) sveikina šio dokumento rengimą.

Pasiūlymas skirtas nustatyti taisyklėms, kurios skaitmeninėje ekonomikoje užtikrintų teisingą duomenų persiuntimą taip pagrindinių subjektų, įskaitant vyriausybes ir kompanijas.

Anot ETUC, EK žengė į priekį įtvirtinant „Europos kelią apdoroti duomenis“ tarp duomenų tarpininkų, kas remtųsi Europos teisės aktais ir koncentruotųsi užkirsti kelią monopolijoms. Visgi, nepaisant ETUC pastangų, preliminarus reglamentas teikia per mažai dėmesio darbovietėms. Nors pasiūlymas mini Asmens duomenų apsaugos reglamentą duomenų rinkimo ir asmeninės informacijos anonimizavimo kontekste, visgi tokių mechanizmų su darbu susijusi plotmė turėtų gauti specialų dėmesį, kad būtų išvengta nepagrįstos stebėsenos ir kitokio piktnaudžiavimo. ETUC nerimauja, kad tai gali privesti prie išbalansuotos derybinės galios.

Tai tik sustiprintų europiečių duomenų saugumą ir teisinius saugiklius, nes kol kas pasiūlymas nė neaptaria tokių mechanizmų poveikio darbuotojams.

ETUC siūlo, kad reglamentas turėtų:

    • geriau ginti darbuotojus dėl asmeninių duomenų perpanaudojimo ir dalinimosi duomenimis, galinčiais neigiamai paveikti atlyginimus;
    • stiprinti profesinių sąjungų dalyvavimą ginant darbuotojų duomenis kompanijų lygiu per konstruktyvų informavimo ir konsultavimo teisių įgyvendinimą;
    • užtikrinti aktyvų profesinių sąjungų įtraukimą į duomenų ir dirbtinio intelekto valdymą tam, kad darbuotojai galėtų informuotai apsispręsti dėl savo sutikimo teikti duomenis, turėtų teisę gauti prieigą prie dirbtinio intelekto programų informacijos, teisę į duomenų pataisymą ar teisę į panaikinimą (kitaip tariant, teisė būti pamirštam būtų išplėsta į darbo aplinką), teisę uždrausti asmeninių duomenų apdorojimą bei teisę dėl duomenų perkėlimo;
    • sukurti tvarų pagrindą „duomenų altruizmui“, kad naudos gautų visa visuomenė; EK teisingai pažymi būtinybę vengti blogai sureguliuotų iniciatyvų bei kad tai skatintų individus atverti apdoroti daugiau duomenų nei kiek užtektų paties individo interesams tenkinti; dėl to, ETUC nuomone, reikia specialių nuostatų dėl duomenų dalinimosi darboviečių lygiu, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo.

Europos profesinės sąjungos toliau sieks labiau subalansuotos Europos duomenų valdysenos, efektyviai įtraukiančios profesinių sąjungų judėjimą tam, kad būtų geriau ginami darbuotojai.

Parengta pagal Europos profesinių sąjungų konfederacijos informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!