ETUC pozicija dėl darbo sąlygų gerinimo skaitmeninėse darbo platformose

Vykstant antrosios fazės viešosioms konsultacijoms dėl darbo sąlygų darbo platformose, Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) aktyviai prisijungė prie diskusijų. ETUC jau anksčiau teikė siūlymus bei pastabas Europos Komisijai šia tema.

Skaitmeninės darbo platformos yra internetinės platformos, leidžiančios individams, organizacijoms ar kompanijoms susisiekti su individais, teikiančiais įvairias paslaugas už atlygį.

ETUC pozicijos santrauka – žemiau. Pastaba: pagrindinės Europos nacionalinius profesinių sąjungos centrus vienijančios organizacijos siūlymai neaprėpia skaitmeninių prekyviečių, paieškos variklių ar socialinės medijos platformų.

  • ETUC ragina EK siūlyti ambicingą direktyvą dėl šios problematikos (gerbiant socialinių partnerių autonomiją);
  • siūlo, kad įrodymo našta dėl to, ar žmogus yra darbuotojas, ar dirba savarankiškai, tektų platformai; anot ETUC, jei jose išties dirba antrieji, tai niekaip nepaveiks jų verslo modelio;
  • nepritaria minčiai, kad darbo platformų darbuotojams turėtų būti taikomos atskiros taisyklės dėl užimtumo bei socialinės apsaugos;
  • platformos turėtų laikytis darbo, socialinių, fiskalinių įsipareigojimų kaip įprastas darbdavys (taip pat ir dėl sektorinių kolektyvinių sutarčių); jos realiai yra kompanijos, klasifikuotinos kaip darbdaviai, (laikino darbo) agentūros ar tarpininkai, deja, per dažnai bandoma išvengti tokios priskirties, kad neturėtų laikytis įprastų įdarbinimo taisyklių;
  • socialinis dialogas ir profesinių sąjungų veikla į blogas darbo sąlygas linkusiose platformose ypač svarbi, kad būtų ginami dirbančiųjų interesai, tad tai turėtų būti skatinama;
  • dažnėjant algoritmais paremtam vadybos modeliui, profesinių sąjungų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant šios srities reguliavimą yra svarbus užtikrinant skaidrumą bei tinkamą darbuotojų duomenų apsaugą;
  • nuogąstaujama dėl direktyvos pasiūlyme įdėtos frazės, kad siekiama „sąžiningesnių darbo sąlygų“, neminint konkrečių tikslų dėl oraus atlyginimo, toks tikslas miglotas ir iš esmės gali reikšti neambicingą minimalų pagerėjimą;
  • nors ETUC neprieštarauja platformoms kaip tokioms, skeptiškai žiūri į teiginį, kad esą jos kuria darbus; jei daugėja darbuotojų platformose, tai reikia žiūrėti, kiek jų sumažėjo „tradiciniuose“ sektoriuose, dažnai pasižyminčiuose kur kas stabilesnėmis darbo sąlygomis; be to, ko išties vertas darbas, jei jo sąlygos žemo lygio?
  • ETUC sveikina EK siūlymą garantuoti, kad platformų darbuotojai turėtų/ galėtų įgyti teisingą teisinį užimtumo statusą pagal tai, kokie yra jų santykiai su platfomų kompanijomis, bei taip įgauti atitinkamas darbo ir socialinės apsaugos teises; netinkamas darbuotojų klasifikavimas, apribojantis jiems priklausančias su užimtumu susijusias teises, privalo būti panaikintas;
  • ETUC oponuoja platformų kompanijų pasiteisinimui, siekiant išvengti griežtesnio reglamentavimo, kad jos yra tokios skirtingos, tad negalima taikyti „vienas dydis visiems metodo“ – anot ETUC, būtent socialinis dialogas/ kolektyvinės derybos yra puikūs įrankiai, padedantys susitarti dėl specifinių aplinkybių, o darbo teisė su universaliais principais kaip tik ne kartą parodė, kad veikia labai skirtingose aplinkybėse;
  • verta paminėti, kad teismai, nagrinėdami tokio tipo skundus, daugeliu atveju, išnagrinėję platformų ir jose dirbančiųjų santykių aplinkybes, pripažindavo pastaruosius darbuotojais (žinoma, ten, kur patvirtinama, kad išties dirba savarankiškai dirbantys, tokios platformos turėtų teisę tęsti veiklą įprastai);
  • skaitmeninės darbo platformos dažnai neatsiejamos nuo socialinio dempingo ir nesąžiningos konkurencijos su tradicinėmis atitinkamuose sektoriuose veikiančiomis kompanijomis; ši problema tampa dar aktualesnė stebint vis didesnę skaitmenizaciją darbo rinkoje ir prasidėjusį dalies profesijų „kėlimąsi“ į tokias darbo platformas;
  • spręstina tai, kad daug šalių skaitmeninių darbo platformų darbuotojai teisiškai neturi teisės burtis į profesines sąjungas; nepaisant to, kelerius pastaruosius metus ETUC ir dalis jos narių dirbo bandydami orgzanizuoti šiuos darbuotojus įvairiose valstybėse;
  • būtų naudinga sukurti sistemą, reguliariai vertinančią, ar darbo santykiai tarp darbuotojo ir kompanijos nepasikeitė (t. y. ar nepasikeitė darbuotojo statusas);
  • skaitmeninės platformos turėtų būti įpareigotos laikytis jų veiklos sektoriaus reikalavimų bei taisyklių, įskaitant ir sektorinius kolektyvinius susitarimus;
  • ETUC nepritaria Europos Komisijos pasiūlytai administracinei procedūrai dėl darbo platrformų darbuotojo teisinio statuso vertinimo – dabartinė jos versija nėra įpareigojanti, tad neturi didelės vertės; vietoj to siūloma įvesti teisiškai įpareigojančią (privalomą) administracinę procedūrą (gali būti ir ad-hoc);
  • ETUC skeptiškai žiūri ir į su darbu susijusių sutarčių sertifikavimą, viena priežasčių – nustatymas ar darbuotojas yra „tradicinis“ darbuojas, ar savarankiškai dirbantis turėtų būti pagal tai, kaip iš tiesų dirbama, o ne žiūrint į formalius kriterijus, nurodytus pradžioje;
  • būtinos geresnės konsultacijos ir darbuotojų bei jų atstovų įtraukimas dėl algoritminių valdysenos sistemų (kolektyvinės derybos čia turėtų būti esminis elementas);
  • darbuotojai, nepaisant jų statuso, turėtų gauti informaciją dėl to, kaip veikia įvairūs algoritminių sistemų aspektai (nuo to, kokie duomenys renkami, iki to pagal kokius kriterijus jie vertinami, už ką ir kaip jiems mokama – ir jokių pasiteisinimų, kad tai nebus atskleista, nes tai esą yra „verslo paslaptis“);
  • esant reikalui, skaitmeninės darbo platformos turėtų askleisti visas algoritmų dalis tiek darbo inspekcijai, tiek profesinėms sąjungoms, kad būtų galima patikrinti, ar niekas neprieštarauja nacionalinei teisei ar ES direktyvų nuostatoms;
  • ETUC reikalauja, kad nevyktų skaitmeninių darbo platformų darbuotojų, jų komunikacijos ir pan. algoritminė stebėsena, o surinkti duomenys turėtų būti naudotini tik dėl to tikslo, kuriam rinkti, o ne kaip sugalvos platforma;
  • daug sunkumų kyla, kai skaitmeninės darbo platformos veikia ne vienoje šalyje, nes skirtingose valstybėse skiriasi darbo inspekcijų, socialinės apsaugos, apmokestinimo situacija.

 

Visas ETUC atsakymas dėl darbo platformų sąlygų gerinimo skaitmeninėse darbo platformose (anglų k.)

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!