Laikas COP26 Teisingos pertvarkos deklaraciją pasirašyti visoms šalims

14 vyriausybių – įskaitant JAV, Prancūziją, Vokietiją ir Jungtinę Karalystę – XXVI-ojoje JT Klimato kaitos konferencijoje (COP26) Glazge pasirašė deklaraciją dėl paramos socialiai teisingai pertvarkai pereinant prie klimatui neutralios ekonomikos.

„Klimatas keičiasi čia ir dabar, tad mums kuo greičiau reikia klimatui neutralios ekonomikos, – COP26 sakė Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) konfederacinis sekretorius Ludovic Voet. – Tai neišvengiamai sukels didžiulius užimtumo pokyčius: daug darbų iškastinio kuro pramonėje bus prarasti, daug kitų turės radikaliai transformuotis. Antra vertus, tai suteiks naujų įsidarbinimo galimybių – tai turi būti nuolatinės oriai apmokamos darbo vietos su geromis darbo sąlygomis. Greita ir veiksminga kova su klimato kaita turi būti derinama su užimtumo pokyčių suvaldymu, kad darbuotojai bei bendruomenės nebūtų palikti nuošalyje“.

Deklaracija (pasirašyta ir Europos Komisijos) įsipareigojama paremti šešis žingsnius siekiant teisingos pertvarkos:

  • parama darbuotojams pereinant į naujas darbo vietas;
  • socialinio dialogo ir suinteresuotų pusių įsitraukimo skatinimas;
  • ekonominių strategijų plėtojimas, apimantis platesnę ekonominę ir pramoninę paramą nei vien švari energija;
  • vietinio, įtraukaus ir oraus darbo skatinimas;
  • parama žmogaus teisėms globaliose tiekimo grandinėse ir atsparumo klimato kaitai didinimas;
  • informavimas dėl pastangų siekiant teisingos pertvarkos dvimetėse skaidrumo ataskaitose ir nacionaliniuose klimato planuose, akcentuojančiuose veiksmus prieš klimato kaitą.

„Deklaracija yra pripažinimas, kad klimato veiksmai yra ne tik aplinkosaugos klausimas, bet ir turi dideles pasekmes darbuotojams, – sako L.Voet. – Tai svarbu ir turi vesti prie veiksmų, padedančių socialiai sąžiningai suvaldyti perėjimą. Kova su klimato kaita ir teisingos pertvarkos apimtis turi būti adekvati reikalingai skubai.“

Keturiolika pasirašiusių valstybių siunčia stiprų signalą ir, ETUC nuomone, laikas visoms vyriausybėms pasirašyti šią deklaraciją ir susėdus su profesinėmis sąjungomis ją įgyvendinti visoje Europoje.

Europos Sąjunga sutarė per 17,5 mlrd. eurų dydžio Teisingos pertvarkos fondą remti anglies gavybos regionus ir kitas angliai intensyvias industrijas, kaip ir reikalavo ETUC. Vis tik numatytas biudžetas ir mastas yra menkesni nei turėtų. Dėl to Europos profesinės sąjungos siekia visapusiškos teisingos pertvarkos sistemos, kad klimato ambicijos iš tiesų atitiktų dabartinius socialinius iššūkius.

Visos šalys, pasirašiusios deklaraciją: Belgija, Kanada, Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Norvegija, Ispanija, Lenkija, Švedija, Jungtinė Karalystė, JAV ir Europos Komisija.

Deklaracijos tekstą galite rasti čia (anglų k.).

Priminsime, kad Europos profesinių sąjungų konfederacijos Tvarios plėtros, energetikos ir klimato kaitos komitete, dirbančiame su teisingos pertvarkos tematika, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai atstovauja ADPS pirmininkė Birutė Daškevičienė.

Achemos darbuotojų profesinės sąjungos parengta informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!