ITUC ragina reformuoti mokesčių sistemas dėl Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų

Profesinių sąjungų judėjimas laikosi nuomonės, kad visuomenės galėtų padaryti spartesnę pažangą, įgyvendinant Jungtinių tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslus, jei mokestinės sistemos taptų sąžiningesnės, skaidresnės bei geriau subalansuotos. Anot Naujosios Zelandijos profesinių sąjungų tarybos prezidento Ian Wagstaff, per ilgai daugybėje valstybių darbuotojams teko nešti didžiausią dalį mokestinės naštos.

Neturime problemų dėl mokesčių mokėjimo. Mokesčiai yra pažangios visuomenės kaina. Dėl jų gauname sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugas, švarų vandenį ir neseniai dėl jų sugebėjome duoti atsaką Covid, kas išsaugojo daug gyvybių ir leido ekonomikoms toliau funkcionuoti. Visgi neturėtume to daryti vieni. Tarptautinis profesinių sąjungų judėjimas ragina kapitalą, verslą ir daug turto sukaupusius individus taip pat sąžiningai mokėti savo dalį. Tai kartu pagerintų viešųjų pslaugų kokybę – nuo kelių iki teisingumo sistemos – bei palengvintų darbuotojų padėtį“, – sako jis.

Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) siūlo tokias gaires:

  • nustatyti bent 25% pelno mokesčio tarifą (pagal tai, koks yra globalus kompanijos pelnas, bei paskirstant į tuos kraštus, kur iš tiesų užsiimama verslu, o ne kur struktūrizuojamos pajamos);
  • tinkamą turto mokestį;
  • tinkamą skaitmeninį mokestį (dabartinės didžiosioms technologijų kompanijoms taikomos mokestinės taisyklės tiesiog neveikia, tad reikia ieškoti kitų būdų, kad šios sąžiningai sumokėtų savo dalį);
  • visos šalys turėtų įvesti finansinių sandorių mokestį kaip atsaką spekuliatyviems srautams;
  • užtikrinti didesnį kompanijų finansinės veiklos skaidrumą bei didinti vyriausybių atskaitomybę dėl to, kaip jie atlieka mokesčių patikrą ir rinkimą;
  • trišalės struktūros turėtų prižiūrėti vyriausybės fondų valdymą;
  • reikalinga pranešėjų, kurie yra esminiai atskleidžiant mokesčių vengimą ir korupciją ir kurie dažnai rizikuoja netekti darbo, o kai kuriose šalyse – laisvės ar net gyvybės, apsauga.

Galiausiai pažymėtina, kad ITUC remia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) darbą dėl Mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo. Taip pat ITUC norėtų, kad Jungtinių Tautų Organizacija imtųsi efektyvios lyderystės užtikrinant tinkamą mokestinių reikalų valdyseną globaliu lygiu, kartu sustiprinant įsipareigojimą daugiašališkumui.

“Teisingi mokesčiai, o ne griežto taupymo priemonės yra kelias į atsigavimą ir socialinio kontrakto atkūrimą, tai užtikrintų didesnį atsparumą ateities globaliems šokams. Iš pandemijos besipelnančiųjų apmokestinimas, globalių monopolijų išardymas yra esminės sąlygos bendram klestėjimui”, – apibendrina Wagstaff.

Parengta pagal ITUC informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!