Žiedinės ekonomikos planas esminis, bet ignoruoja teisingą pertvarką

Europos profesinių sąjungų konfederacinis sekretorius Ludovic Voet, komentuodamas pirmąjį Europos Komisijos paskelbtą žiedinės ekonomikos paketą, pažymėjo, kad tai – dar viena prarasta galimybė integruoti teisingą pertvarką į tokią svarbią klimato politiką.

Pasak jo, greitesnis persiorientavimas į žiedinę ekonomiką yra galimybė kovoti su klimato kaita, sumažinti mūsų poveikį aplinkai ir sukurti naujų darbų, tuo pačiu mažinant priklausomybę nuo Rusijos. Dėl to EK pasiūlytas paketas eina teisinga kryptimi.

„Vis dėlto čia, kaip ir kitose klimato ir energetikos politikose, svarbu neignoruoti socialinių iššūkių, kilsiančių dėl tokio perėjimo. Šiuo atžvilgiu EK paketui trūksta konkrečių pasiūlymų, užtikrinančių adekvačią paramą darbuotojams tuose sektoriuose, kurie bus labiausiai neigiamai paveikti. Daugiau politinio dėmesio turėtų būti teikiama dirbančiųjų mokymams, perkvalifikavimui ir kvalifikacijos kėlimui“, – sako L. Voet.

Jis taip pat prideda, kad taip būtų buvę puiku pamatyti konkrečių politikos priemonių, garantuojančių, kad nauji žiedinėje ekonomikoje sukurti darbai siūlys gerus atlyginimus, geras darbo sąlygas ir tinkamą profesinių sąjungų reprezentaciją. Deja, šiuo metu to EK pasiūlyme matoma labai mažai.

„Kalbant apie valdyseną, sveikiname Ecodesign Forum kūrimą ir tikimės, kad ši erdvė leis profesinėms sąjungoms iškomunikuoti darbuotojams rūpimus aspektus ir reikalavimus. Taip pat EK pasiūlyme būtume pageidavę labiau apibrėžto socialinio dialogo bei kolektyvinių derybų vaidmens tam, kad būtų geriau numatyti ir suvaldyti socialiniai perėjimo prie žiedinės ekonomikos aspektai“, – prideda ETUC atstovas.

Šaltinis: Europos profesinių sąjungų konfederacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!