ETUC: ES-Kinijos investicijų susitarime reikalinga geresnė žmogaus teisių apsauga

Artėjant Europos Parlamento plenarinei sesijai, Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) prisijungė prie 36 pilietinės visuomenės organizacijų (PVO), parengusių bendrą kreipimąsi ES institucijoms. Juo siekiama, kad į Visapusišką Europos Sąjungos–Kinijos susitarimą dėl investicijų būtų įtrauktos nuostatos, leidžiančios užtikrinti žmogaus teisių apsaugą.

Kreipimosi laiške PVO išreiškė „rimtą susirūpinimą“ dėl to, kad tarp diskusijų apie susitarimą ir jo galutino teksto nebeliko išlygos dėl žmogaus teisių. PVO nuomone, tai „siunčia signalą, kad Europos Sąjunga sieks glaudesnio bendradarbiavimo su Kinija, nepaisant Kinijos komunistų partijos vykdomų žmogaus teisių pažeidimų masto ir sunkumo, net jei Pekinas tiesiogiai ir atvirai pažeidžia tarptautines sutartis ir atsisako leisti tarptautinę stebėseną dėl žmogaus teisių situacijos.“

Laiškas adresuotas Europos Komisijos pirmininkei Ursula von der Leyen; Europos Tarybos pirmininkui Charles Michel; ES prekybos komisarui Valdis Dombrovskis; ES vyriausiajam užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotiniui Josep Borrell; Europos Parlamento prezidentui David Sassoli ir Europos Parlamento nariams.

Paminėdamos įrodymų dėl priverstinio darbo daugėjimą ir įvairias EP rezoliucijas dėl priverstinio darbo Tibete ir Sindziange, PVO prieina prie išvados: „Yra aišku, kad Europos Sąjunga įsipareigojusi pagal Sutartį, be to, turi moralinę pareigą derantis su Kinijos Liaudies Respublika gerbti savo pamatinius – demokratijos, teisės viršenybės ir žmogaus teisių universalumo – principus. Tai yra ne tik pareiga kenčiantiems priespaudą ir žmogaus teisių pažeidimus, bet ir siekiant išlaikyti tarptautinę taisyklėmis grįstą tvarką.“

Pilietinės visuomenės organizacijos pateikia tokias rekomendacijas:

„Mes raginame Europos Sąjungą ir jos institucijas užtikrinti, kad, prieš pradedant įgyvendinti susitarimą, Kinija ratifikuos pagrindines žmogaus teises saugančias konvencijas, svarbiausia – Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, ir pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas. Susitarime taip pat turėtų būti įtraukta išlyga dėl žmogaus teisių. Tai reikėtų padaryti per Prekybos ir tvarios plėtros skyrių, kur vartojama įpareigojanti kalba ir pateikiami veiksmingi vykdymą užtikrinantys mechanizmai pažeidimo atveju.

Kas dėl skaidrumo ir dalyvaujamojo proceso, mes skubiai raginame Europos institucijas tolesniame derybų procese maksimaliai laikytis atvirumo – tai leistų tinkamus ir informuotus visuomeninius ir parlamentinius debatus.“

***

Bendro kreipimosi dėl Visapusiško ES-Kinijos investicinio susitarimo tekstas

Šaltinis: Europos profesinių sąjungų konfederacija / Originalus pranešimo tekstas angliškai.

Iliustracija: Gino Crescoli/ Pixabay

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!