Daugiau demokratijos darbe – demokratiškesnė visuomenė

Ši savaitė skirta demokratijos darbe klausimams. Europos parlamento narė  Gabriele Bischoff kartu su ETUC (Europos profesinių sąjungų konfederacija) inicijavo seminarą šia tema. Kaip konstatavo gausus dalyvių būrys, tarp kurių buvo ir  europinių sektorinių susivienijimų atstovai (ETF, EFAT, IndustriALL, UNI), dabar pats tinkamiausias laikas kalbėti apie demokratiją darbe, nes tai reiškia ir demokratiją visuomenėje. Mes išgyvename didžiulius pokyčius. Jeigu dar prieškriziniame laikotarpyje kalbėjome apie nepakankamą socialinio dialogo plėtrą, tai šiuo metu dar labiau stengiamasi jo vaidmenį sumenkinti.

Renginyje buvo pateikta pavyzdžių, kaip veikia Europos darbo tarybos. Šiuo metu, kai drastiškai atleidžiami darbuotojai (pateikti pavyzdžiai apie tarptautines įmones), labai svarbų vaidmenį vaidina Europos darbo tarybos derybose su darbdaviais. Kaip rodo ankstesnių krizių pavyzdžiai, ten, kur buvo darbuotojų atstovavimas, tarifiniai susitarimai, krizinės situacijos buvo daug lengviau įveiktos. Socialinės partnerystės kultūra vaidina ypatingą vaidmenį šiais laikais. Žinoma pavyzdžių, kai pandemija tampa išsisukinėjimu atleidžiant darbuotojus arba menkinant jų teises.

Kitas svarbus klausimas – kuo daugiau darbuotojų atstovų įtraukti į įmonių valdymo organus. Juk geresnis įmonės situacijos žinojimas stiprina derybines galias.

ETUI (Mokymo institutas prie ETUC) jau dešimt metų atlieka tyrimus, kaip demokratija darbe veikia kitus procesus, pavyzdžiui, – užimtumą, nelygybės šalinimą, inovacijų skatinimą, kovą su „skurdu darbe“. Kuo daugiau darbuotojų apima kolektyvinės sutartys – tuo daugiau demokratijos darbo vietoje.

Be to, renginyje daug dėmesio buvo skiriama direktyvai dėl Europos darbo tarybų steigimo. Buvo išsakytos nuomonės, kad  kuo skubiau būtina revizuoti ir modernizuoti šią direktyvą, kadangi pastaroji prisideda prie Europos socialinio modelio įgyvendinimo.

Nuotr. epsu.org

Janina Matuizienė, LPSK generalinė sekretorė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!