TDO Konvencija dėl prievartos ir priekabiavimo – oraus darbo tema?

Kasmet spalio 7-ąją minime Pasaulinę oraus darbo dieną. O šiemet švenčiame ir naujos, ilgai lauktos Tarptautinės darbo organizacijos Konvencijos priėmimą.

Po daugybės metų globalaus profesinių sąjungų judėjimo kovos, pagaliau šį birželį TDO priimė Konvenciją ir rekomendacijas dėl kovos su prievarta ir priekabiavimu darbinėje veikloje.

Pagaliau turime tarptautinių instrumentų, įtvirtinančių kiekvieno individo teisę dirbti nepatiriant prievartos ar priekabiavimo! Dar daugiau – Konvencijos nuostatų pažeidimai gali reikšti žmogaus teisių pažeidimus.

Prievartos ir priekabiavimo apibrėžimas platus ir akcentuoja prievartą ir priekabiavimą lyties atžvilgiu. Seksualinis priekabiavimas ir patyčios taip pat yra įtraukti. Tuo laikytini veiksmai „akis į akį“ arba pasinaudojant skaitmeninę mediją. Smurto artimoje aplinkoje poveikis darbo pasauliui taip pat aptariamas.

Šie instrumentai aktualūs darbo pasauliui, nepriklausomai nuo verslo srities, tiek privačiame, tiek biudžetiniame sektoriuje ir formalioje, ir neformalioje ekonomikoje. Tai galioja darbuotojams ir kitiems asmenims, nesvarbu, pagal kokias darbo sutartis jie dirba, taip pat – apmokomiems asmenims, elektroninių platformų darbuotojams ar ieškantiems darbo.

Konvencijoje taip pat aptariamas ir trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, klientų, vartotojų ar pacientų) įsitraukimas – tiek dėl jų galimybės būti kaltininkais, tiek aukomis.

Šie įrankiai stiprūs, praktiški, suteikia aiškius rėmus veikti bei parodo tvirtą kelią dėl atsakingos kovos su prievarta ir priekabiavimu darbe. Instrumentai ragina vertinti riziką darbovietėse, rengti apmokymus, keisti požiūrį ir imtis priemonių, didinančių sąmoningumą. Be abejo, dėl šių aspektų geriausia bendradarbiauti darbdaviui ir profesinėms sąjungos įmonės lygyje.

Ši Konvencija yra svarbus istorinis pasiekimas. Jos suteikti instrumentai svarbūs, bet taip pat pareikalaus ir sunkaus darbo juos tinkamai įgyvendinant – netgi ir Šiaurės šalyse. Pats laikas kartu su nacionalinėmis profesinėmis sąjungomis imti planuoti šios TDO Konvencijos ratifikavimą!

Konvencijos įsigalioja po 12 mėnesių, kai dvi šalys narės ją ratifikuoja. Mes nuoširdžiai tikimės, kad Baltijos ir Šiaurės šalių vyriausybės bus tarp pirmųjų, kurios ratifikuos šią Konvenciją!

Sonja Ýr Þorbergsdóttir, Šiaurės profesinių sąjungų (NFS) ir
 Islandijos valstybės ir savivaldybių tarnautojų federacijos (BSRB) prezidentė
Magnus Gissler, Šiaurės profesinių sąjungų tarybos generalinis sekretorius 
Peep Peterson, Estijos profesinių sąjungų konfederacijos (EAKL) prezidentas
Irena Liepina, Latvijos laisvųjų profesinių sąjungų konfederacijos (LBAS) viceprezidentė  
Inga Ruginienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) prezidentė 
Kristina Krupavičienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ prezidentė


Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!