ETUC: ES turi būti ambicingesnė dėl klimato kaitos, bet išlikti socialiai teisinga

Tarpvyriausybinė komisija dėl Klimato kaitos (IPCC) paskelbė išsamią nerimą keliančią ataskaitą dėl klimato kaitos. Joje patvirtinama, kad žmonijos sukelta tarša prisidėjo prie greitesnės klimato kaitos. Ataskaitoje aiškiai parodoma, kad bet koks šilumos kilimas planetą daro mažiau saugia.

Intensyvėjant ir dažnėjant ekstremaliems klimato reiškiniams (kaip dabar matome iš pagausėjusių potvynių, nuošliaužų ir karščio bangų), Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) pakartoja savo įsipareigoji socialiai teisingai kovai prieš klimato kaitą ir paramą ES šiltnamio dujų emisijų dydžių peržiūrai, kad iki 2030 m. jos būtų sumažintos bent iki 55 proc.

Europos Sąjunga ir jos šalys narės turi daryti daugiau ir būti ambicingesnės kovojant su klimato kaita bei kuriant anglies dioksido atžvilgiu neutralią ekonomiką. Visi matome, kas vyksta: potvyniai ir nuošliaužos šiaurinėje Europoje, gaisrai ir sausros – pietinėje dalyje. Tai nenuginčijami žmogaus atsakomybės dėl klimato kaitos ženklai. Tarpvyriausybinės komisijos dėl Klimato kaitos studijos išvadas turėtume traktuoti labai rimtai. Europos profesinės sąjungos reikalauja teisingos pertvarkos tam, kad veiksmingai bei skubiai sumažintume šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir padarytume tai socialiai teisingai bei tvariai. Turime apsaugoti aplinką, žmones, darbus ir bendruomenes, kur niekas nebūtų nustumtas į paraštes. Laiko gaišti negalima“, – paskelbtą studiją komentavo ETUC generalinis sekretorius Luca Visentini.

Anot jo, Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencija (COP26), lapkritį įvyksianti Glazge, reprezentuoja vieną mūsų paskutinių galimybių pasiekti realių teigiamų pokyčių. Tam reikia masinių investicijų kuriant „žalesnes“ infrastruktūras ir ekonomikas, vadinasi, tai nebus įmanoma, jei sprendimų priėmėjai nuspręs grįžti prie griežto taupymo.

Teisinga pertvarka turi būti bet kurios klimato politikos centre. To reikia, kad būtų sušvelnintos socialinės bei darbo rinkos problemos, susijusios su laukiančiais pokyčiais“, – prideda ETUC konfederacinis sekretorius Ludovic Voet.

ETUC ir toliau seks šiuos procesus ir išlaikys spaudimą ES institucijoms dėl to, kad ES su klimato kaita susiję tikslai būtų siekiami tinkamomis politinėmis priemonėmis.

Parengta pagal Europos profesinių sąjungų konfederacijos informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!