ETUC pozicija dėl dirbtinio intelekto ir duomenų

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) paskutiniame Vykdomajame komitete patvirtino rezoliuciją dėl Europos dirbtinio intelekto ir duomenų strategijų. Pagrindiniai rezoliucijos aspektai yra šie:

  • Europoje būtina sukurti įgalinančius teisinius rėmus, pagrįstus pagarba žmogaus teisėms, įskaitant darbo ir profesinių sąjungų teises, ir etiškomis taisyklėmis;
  • reikia išlaikyti ir sustiprinti darbuotojų apsaugą, kad būtų išvengta neproporcingos ir netinkamos stebėsenos darbo vietoje, užkardyti diskriminaciniai veiksmai, grįsti naudojamų algoritmų šališkumu, išvengta piktnaudžiavimo duomenų apsauga ir gerbiamas privatumas, užtikrinant Europos bendrojo duomenų apsaugos reglamento laikymąsi;
  • klasifikuoti darbuotojų teises ir darbo sąlygas potencialiai paveiksiančius dirbtinio intelekto panaudojimo būdus kaip „didelės rizikos“ veiksnius bei nustatyti tinkamą jų reglamentavimą;
  • atliepti darboviečių specifiką, įskaitant darbuotojų ir darbdavių derybinių galių nelygybę; visada turi galioti principas, kad procesus kontroliauja žmonės;
  • finansuoti dirbtinio intelekto ir skaitmeninio raštingumo programas; edukacija dėl dirbtinio intelekto bei kitų naujų technologijų ir procesų skaidrumas yra svarbūs, kad darbuotojai suprastų ir galėtų būti naujų procesų įgyvendinimo dalimi;
  • užtikrinti resursų duomenų valdysenai nacionaliniu, sektoriniu ir darboviečių lygiu bei sustiprinti darbuotojų dalyvavimą kuriant, diegiant, naudojant ir įgyvendinant dirbtinio intelekto ir duomenų strategijų stebėseną;
  • reikalingos taisyklės dėl verslo ir šių sričių vystytojų atsakomybės, kad būtų išlaikyta pusiausvyra nepaisant ribotos darbuotojų prieigos prie aktualios informacijos;
  • inovacijos kuriamos su susitarimais grindžiamu atsargumo principu;
  • ES duomenų strategijoje būtina ambicingai žvelgti į iniciatyvų kibernetinio saugumo, skaidrumo, inovacijų perkeliamumo, glaudžių srities sąsajų bei sąžiningo apmokestinimo veiksnius.

 

Pagal ETUC informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!