Aiškėja, kaip vyks Konferencija dėl Europos ateities

Birželio 19 d. Strasbūre vyks Konferencijos dėl Europos ateities steigiamoji plenarinė sesija, per kurią bus pristatytas Europos piliečių forumas ir daugiakalbė skaitmeninė platforma.

Prieš ją, birželio 17 d., Lisabonoje (Portugalija) bus surengtas ir internetu tiesiogiai transliuojamas su Konferencija susijęs Europos piliečių renginys. Jame dalyvaus 27 nacionalinių piliečių forumų arba nacionalinių renginių atstovai (po vieną iš kiekvienos ES valstybės), Europos jaunimo forumo pirmininkas ir keletas dalyvauti Europos lygmens piliečių forumuose jau išrinktų piliečių. Šie žmonės taip pat dalyvaus Strasbūre vyksiančioje steigiamojoje plenarinėje sesijoje.

Konferencijos plenarinėje sesijoje dalyvaus 108 Europos Parlamento atstovai, 54 ES Tarybos atstovai (po du iš kiekvienos valstybės narės), trys Europos Komisijos atstovai ir vienodomis teisėmis – 108 visų ES šalių parlamentų atstovai, taip pat piliečiai. 108 piliečiai kartu su Europos jaunimo forumo pirmininku aptars piliečių forumuose ir daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje išsakytas idėjas. Per plenarinę sesiją suformuluoti pasiūlymai bus pateikti Vykdomajai valdybai, o ši visapusiškai ir skaidriai bendradarbiaudama su plenarinės sesijos dalyviais parengs ataskaitą ir ją paskelbs daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje.

Ateityje taip pat bus surengti keturi Europos piliečių forumai, kurių kiekviename dalyvaus 200 piliečių. Bus pasirūpinta, kad iš kiekvienos ES valstybės dalyvautų bent po vieną moterį ir vyrą. Piliečiai bus atrenkami atsitiktiniu būdu užtikrinant, kad jie atspindėtų ES įvairovę geografinės kilmės, lyties, amžiaus, socioekonominės padėties ir išsilavinimo lygio atžvilgiu. Trečdalį kiekvieno forumo dalyvių sudarys 16–25 metų amžiaus jaunuoliai. Planuojamos tokios Europos piliečių forumų temos:

  • vertybės, teisės, teisinė valstybė, demokratija, saugumas;
  • klimato kaita, aplinka / sveikata;
  • stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas, darbo vietos / švietimas, jaunimas, kultūra, sportas / skaitmeninė transformacija;
  • ES pasaulyje / migracija.

Konferencijos renginiuose, visapusiškai atsižvelgiant į sveikatos padėtį, bus galima dalyvauti nuotoliniu ir fiziniu būdu.

Europos Parlamento narys, Konferencijos vykdomosios valdybos bendrapirmininkis Guy Verhofstadtas sakė: „Turime daryti viską, kad procesas vyktų tinkamai. Nuo to didele dalimi priklauso Konferencijos legitimumas. Stengiamės sustiprinti platformą, organizuojame forumus ir rengiame plenarinę sesiją, per kurią galėtume pasinaudoti platformos ir forumų veiklos rezultatais. Be to, Konferencija labai domisi nacionaliniai parlamentai, pilietinės visuomenės partneriai ir piliečiai. Dabar mūsų užduotis – visą šį entuziazmą ir energiją panaudoti Konferencijai.“

ES Tarybai pirmininkaujančios Portugalijos ES reikalų valstybės sekretorė, Vykdomosios valdybos bendrapirmininkė Ana Paula Zacarias teigė: „Džiaugiamės galėdami kitą mėnesį prieš pirmąją plenarinę Konferencijos sesiją Lisabonoje surengti pirmąjį piliečių renginį. Piliečiams šioje svarbioje europinėje iniciatyvoje visada bus skiriama daugiausia dėmesio, todėl norime suteikti jiems galimybę iš tikrųjų į ją įsitraukti ir joje dalyvauti. Mūsų bendra ateitis yra jų rankose.“

Už demokratiją ir demografiją atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja, Vykdomosios valdybos bendrapirmininkė Dubravka Šuica kalbėjo: „Dabar atėjo laikas svarbiausiems Konferencijos dėl Europos ateities dalyviams – piliečiams. Jų, kaip pagrindinės šio unikalaus proceso varomosios jėgos, indėlis, idėjos, viltys ir svajonės sudarys Europos Sąjungos vizijos formavimo pagrindą. Konferencija suteikia jiems labai reikalingą erdvę diskutuoti tarpusavyje ir lygiomis teisėmis su išrinktais atstovais.“

Daugiau informacijos:

Konferencijos dėl Europos ateities skaitmeninė platforma

Klausimai ir atsakymai apie Konferencijos dėl Europos ateities daugiakalbę skaitmeninę platformą

Bendra deklaracija dėl Konferencijos dėl Europos ateities

Konferencijos dėl Europos ateities darbo tvarkos taisyklės

 

 

Šaltinis: Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!