Pramonės profesinių sąjungų federacija turi etikos kodeksą

Gegužės 20 d. įvykusiame Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) tarybos posėdyje vienbalsiai buvo patvirtintas Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos etikos kodeksas. Šis dokumentas apibrėžia, kokiais veiklos etikos principais ir standartais remiasi Federacija ir jos nariai. Visoms suinteresuotoms šalims kodeksas nurodo, kokiais etiškos ir atsakingos veiklos principais LPPSF vadovaujasi vykdydama savo veiklą bei kokio elgesio tikisi iš savo partnerių, kolegų, narių ir valdžios institucijų.

Kodekso preambulėje pabrėžiama, jog „Federacijos siekis yra vykdyti veiklą, kurioje visi galėtų dalyvauti įtraukioje, pagarbioje ir saugioje aplinkoje. Tikimasi, kad visi Federacijos, valdybos ir tarybos posėdžių ir kitų susitikimų bei renginių nariai ir dalyviai laikysis minėto požiūrio“.

Pažymėtina, kad Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija yra pirmoji Lietuvoje darbuotojams atstovaujanti organizacija, priėmusi tokį veiklos etikos standartus apibrėžiantį dokumentą.

LPPSF inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!