ETUC pozicija dėl ES-Didžiosios Britanijos derybų

Europos profesinių sąjungų konfederacijos Vykdomajame komitete patvirtinta pozicija

Derybos dėl ES ir Didžiosios Britanijos ateities santykių atsinaujino birželio 29 d., kai Didžioji Britanija deklaravo savo ketinimus nepratęsti pereinamojo laikotarpio.

Abi – ir ES, ir Didžioji Britanija – žengia į Covid-19 pandemijos sukeltą recesiją, galimai paliksiančią milijonus žmonių ilgalaikiais bedarbiais.

Situacija dar labiau paūmės, jei derybos pasibaigs be susitarimo, kuris turi būti ratifikuotas iki 2020 m. pabaigos. Tuomet Didžioji Britanija su ES prekiaus pagal Pasaulio prekybos organizacijos taisykles. Kaip profesinės sąjungos visoje Europoje jau ne kartą atkreipė dėmesį, tai turėtų didžiulių negatyvių pasekmių regioninėms tiekimo grandinėms ir užimtumui.

Europai nereikia dar vieno ekonominio nuosmukio šaltinio – būtina išvengti derybų pabaigos be susitarimo. Darbuotojai ir profesinės sąjungos taip pat nerimauja dėl neišsamaus susitarimo, kuriuo nebūtų užtikrintos vienodos konkurencinės galimybės abiems pusėms, kas taip pat turėtų panašių neigiamų pasekmių.

Atsižvelgiant į tai, Europos profesinių sąjungų konfederacija ragina ES vyriausiąjį derybininką nenuolaidžiauti derantis dėl pataisų, užtikrinsiančių vienodas konkurencines sąlygas. Veiksmingų ir lygių konkurencijos galimybių bei jų įgyvendinimo mechanizmų įtvirtinimas – ypač susijusių su darbuotojų teisėmis – yra esminės sąlygos, siekiant išvengti „lenktynių žemyn“.

Vis tik vienodos konkurencinės sąlygos darbuotojų teisių kontekste neturėtų būti apribotos laisvu darbo jėgos judėjimu, bet apimti pagarbą ES teisinėms nuostatoms ir praktikoms, Europos socialinėms chartijoms ir atitinkamiems Tarptautinės darbo organizacijos nustatytiems darbo standartiems.

ETUC taip pat ragina Europos Komisiją ir valstybes nares aktyviai įtraukti profesines sąjungas rengiantis be susitarimo pasibaigsiančių derybų scenarijui. Be to, bet kokios derybų baigties atvejais, profesinės sąjungos privalo būti įtrauktos į susitarimo stebėseną ir įgyvendinimą.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!