Europos Komisija priėmė 2023 m. darbo programą

Europos Komisija priėmė savo 2023 m. darbo programą. Joje išdėstyta drąsi darbotvarkė siekiant reaguoti į dabartines krizes, darančias poveikį kasdieniam europiečių gyvenimui, kartu spartinant vykdomą žaliąją ir skaitmeninę transformaciją.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Per praėjusius metus mus ištiko kelios krizės, kurias sukėlė barbariška Rusijos invazija į Ukrainą. 2023 m. įgyvendinsime į piliečius orientuotą plataus užmojo darbotvarkę, kuria sieksime spręsti didelių energijos kainų problemą, kad visos Europos šeimoms ir įmonėms tenkanti našta sumažėtų, o mūsų žalioji pertvarka paspartėtų. Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje ginsime demokratiją ir teisinę valstybę“.

 

Šešių pagrindinių plataus užmojo tikslų įgyvendinimas

 

  1. Europos žaliasis kursas

Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste 2023 m. pradžioje Europos Komisija, be kitų iniciatyvų, pasiūlys visapusišką ES elektros energijos rinkos reformą, kuri apims elektros energijos ir dujų kainų atsiejimą. Siekdama padėti sparčiai plėtoti žaliojo vandenilio ekonomiką, Europos Komisija pasiūlys įsteigti naują Europos vandenilio banką, kuris investuos 3 mlrd. EUR į vandenilio rinkos kūrimą ES.

2023 m. Europos Komisija taip pat imsis veiksmų siekdama sumažinti atliekų kiekį ir poveikį aplinkai, daugiausia dėmesio skirdama maisto ir tekstilės atliekoms – tai tema, įvardyta Konferencijoje dėl Europos ateities. Be to, reaguodama į piliečių susirūpinimą, Komisija siūlys persvarstyti ES gyvūnų gerovės teisės aktus.

 

  1. Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa

Siekdama spręsti dabartinės ir būsimos strateginės priklausomybės rizikos problemą, Europos Komisija pasiūlys ES priemonių, kuriomis būtų užtikrinta tinkama ir įvairiapusė prieiga prie svarbiausiųjų žaliavų, reikalingų Europos skaitmeniniam ir ekonominiam atsparumui užtikrinti.

30-ųjų bendrosios rinkos metinių proga parodysime didelę savo bendrosios rinkos teikiamą naudą ir kartu nustatysime bei pašalinsime įgyvendinimo spragas. Sumažinti ekonominio netikrumo laikotarpiu MVĮ tenkančią naštą padės pavėluoto mokėjimo taisyklių peržiūra. Mūsų iniciatyva, kuria siekiama toliau plėsti ir tobulinti skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimą bendrovių teisėje, padės įmonėms bendrojoje rinkoje supaprastinti administracines ir teismines procedūras.

Europos Komisija taip pat pasiūlys bendrą Europos judumo duomenų erdvę, siekiant paskatinti judumo sektoriaus skaitmeninimą, o ES „Hyperloop“ reguliavimo sistema padės mums pasirengti naujiems judumo sprendimams.

 

  1. Žmonėms tarnaujanti ekonomika

Atsižvelgdama į Konferencijos dėl Europos ateities rezultatus Europos Komisija atliks mūsų ekonomikos valdymo peržiūrą, siekdama užtikrinti, kad jis ir toliau atitiktų savo paskirtį. Siekdami toliau stiprinti Europos Sąjungos biudžetą atsižvelgiant į dabartinius neatidėliotinus iššūkius, taip pat atliksime 2021–2027 m. ES biudžeto laikotarpio vidurio peržiūrą ir pateiksime antrą naujų nuosavų išteklių rinkinį, remdamiesi pasiūlymu dėl bendro Europoje vykdomo verslo apmokestinimo taisyklių sąvado.

Siekdami užtikrinti, kad Europos Sąjungos bendra valiuta būtų pritaikyta skaitmeniniam amžiui, pateiksime pasiūlymą nustatyti skaitmeninio euro principus, prieš Europos Centrinio Banko galimą jo išleidimą.

Atsižvelgdami į COVID-19 pandemijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą sukeltas socialines problemas, atnaujinsime savo stažuočių kokybės sistemą, kad būtų sprendžiami tokie klausimai kaip teisingas atlygis ir galimybė naudotis socialine apsauga, siekiant padidinti Europos socialinį atsparumą.

Sprendimas dėl šios darbo programos priimtas esant dideliam ekonominiam netikrumui. Todėl esame pasirengę ją iš naujo įvertinti po žiemos, ypač tas priemones, kurios gali turėti įtakos konkurencingumui.

 

  1. Pasaulyje stipresnė Europa

Žiauri karo realybė patvirtina būtinybę stiprinti ES pastangas saugumo ir gynybos srityje. Siekdami apginti savo interesus, demokratinius principus, taiką ir stabilumą, pristatysime ES kosmoso strategiją saugumo ir gynybos srityje, taip pat naują ES jūrų saugumo strategiją. Taip pat atnaujinsime savo sankcijų priemonių rinkinį, kad į jį būtų įtraukta korupcija.

Pasiūlysime naują darbotvarkę mūsų santykiams su Lotynų Amerika ir Karibų jūros regionu atgaivinti. Tuo pat metu tęsime bendradarbiavimą su Vakarų Balkanų šalimis kandidatėmis, taip pat Ukraina, Moldova ir Gruzija, atsižvelgiant į būsimą jų stojimą į Sąjungą.

 

  1. Europinės gyvensenos propagavimas

Atsižvelgdama į tai, kad tik 15 proc. jaunuolių studijavo, mokėsi ar stažavosi kitoje ES šalyje, Europos Komisija pasiūlys atnaujinti dabartinę ES mobilumo mokymosi tikslais sistemą, kad studentai galėtų lengviau pereiti iš vienos švietimo sistemos į kitą. Kadangi 2023-ieji paskelbti Europos įgūdžių metais, teikdami pasiūlymus dėl ne ES piliečių kvalifikacijos pripažinimo norime pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus sektoriuose, kuriuose Europoje trūksta darbo jėgos. Kibernetinio saugumo įgūdžių akademijos tikslinė iniciatyva bus skatinamas vieno iš strategiškai svarbiausių įgūdžių įgijimas.

Siekdami sukurti atsparią ir saugią kelionių be sienų Šengeno erdvę, pasiūlysime teisės aktus dėl ES kelionės dokumentų skaitmeninimo ir palankesnių sąlygų keliauti sudarymo.

Siekdama toliau kurti Europos sveikatos sąjungą, Europos Komisija pasiūlys visapusišką požiūrį į psichikos sveikatą, vieną iš pagrindinių Konferencijos dėl Europos ateities iniciatyvų, taip pat peržiūrėtą rekomendaciją dėl aplinkos be dūmų ir naują rekomendaciją dėl vėžio formų, nuo kurių apsaugo skiepai.

 

  1. Naujas postūmis Europos demokratijai

Demokratija yra Europos Sąjungos pagrindas. 2023 m. Europos Komisija pateiks demokratijos gynimo dokumentų rinkinį, įskaitant iniciatyvą dėl ES demokratinės erdvės apsaugos nuo išorės interesų.

Toliau kursime lygybės Sąjungą pasiūlydami Europos neįgaliojo kortelę, kuri užtikrins neįgalumo statuso tarpusavio pripažinimą visose ES valstybėse narėse. Taip pat tęsime darbą, susijusį su teisinės apsaugos nuo diskriminacijos dėl rasės ar etninės priklausomybės spragų šalinimu.

Laikydamasi mūsų geresnio reglamentavimo principų, Europos Komisija toliau sieks nustatyti paprastinimo ir naštos mažinimo galimybes bei remti tvarumą. Siekdama papildyti sistemingas pastangas nustatyti ir šalinti biurokratizmą, aukšto lygio suinteresuotųjų subjektų grupė toliau prisidės prie tikslinio acquis, darančio poveikį piliečiams ir įmonėms, paprastinimo.

 

 

Daugiau informacijos

Visas pranešimas spaudai

2023 m. Europos Komisijos darbo programa

 

Informacija: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!