Šiųmetė Pilietinės visuomenės premija – moterims visuomenėje ir ekonomikoje įgalinti

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) skelbia konkursą savo 2019 m. pilietinės visuomenės premijai gauti. Šių metų tema — Daugiau moterų Europos visuomenėje ir ekonomikoje. Šia premija apdovanojamos novatoriškos iniciatyvos ir projektai, kuriais siekiama kovoti už lygias moterų ir vyrų galimybes ir vienodą požiūrį į juos visose ekonomikos ir visuomenės gyvenimo srityse.

EESRK Pilietinės visuomenės premija gali būti apdovanotos visos pilietinės visuomenės organizacijos, oficialiai įregistruotos Europos Sąjungoje ir veikiančios vietos, regionų, nacionaliniu ar Europos lygmeniu. Pavieniai asmenys taip pat gali teikti paraiškas premijai gauti. Premija gali būti apdovanojamos iniciatyvos arba projektai, kurie jau įgyvendinti arba vis dar įgyvendinami.

Iš viso bus skirta 50 000 EUR ne daugiau kaip penkiems nugalėtojams. Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. rugsėjo 6 d., o apdovanojimų įteikimo ceremonija įvyks 2019 m. gruodžio 12 d. Briuselyje.

DAUGIAU APIE ŠIŲ METŲ PREMIJOS TEMĄ

EESRK, ES lygmeniu atstovaujantis Europos profesinėms sąjungoms, NVO ir darbdavių organizacijoms, ne kartą įspėjo dėl nuolatinės lyčių segregacijos ir diskriminacijos Europos darbo rinkose ir visuomenėje. Praėjus šešiasdešimčiai metų po to, kai ES Romos sutartimi įsipareigojo panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, jis vis dar išlieka didelis (apie 16 proc.), o vyrų ir moterų pensijų skirtumas – stulbinantis (38 proc.).

Moterys sudaro 51 proc. visų ES gyventojų, tačiau tik 67 proc. jų dirba. Tik 31 proc. visų verslininkų yra moterys. Dėl su priežiūra susijusių pareigų namuose jos dažniau dirba ne visą darbo dieną arba dirba mažų garantijų darbą, o uždirba mažiau. Joms vis dar labai mažai atstovaujama politinių ir ekonominių sprendimų priėmimo organuose, pavyzdžiui, bendrovių valdybose.

Lyčių stereotipai smelkiasi į visas gyvenimo sritis. Žiniasklaida dažnai įtvirtina lyčių vaidmenis, stereotipus ar normas arba netgi pateikia moteris žeminančių vaizdų. Atsižvelgdamas į pastarojo meto išpuolius prieš moterų teises Europoje ir liūdną įvertinimą, kad prireiks daugiau nei šimto metų, kol moterys bus prilygintos vyrams, EESRK neseniai paragino prisiimti politinį įsipareigojimą siekti moterų ir vyrų lygybės Europoje.

Šiais metais EESRK teiks Pilietinės visuomenės premiją už išskirtinius projektus ir iniciatyvas, skirtus bent vienam iš toliau nurodytų dalykų:

  • kova su lyčių stereotipais, diskriminaciniu socialiniu elgesiu ir išankstiniu nusistatymu visose ekonomikos ir visuomenės gyvenimo srityse arba informuotumo apie tai didinimas;
  • informuotumo apie lyčių stereotipų, kuriuos formuoja žiniasklaidos turinys, pasekmes, didinimas;
  • moterų dalyvavimo tradiciškai vyrų dominuojamose profesijose, pvz., gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos bei IRT sektoriuose, skatinimas ir kova su lyčių segregacija švietimo srityje;
  • veiksmai, kuriais siekiama pašalinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumus;
  • moterų verslumo, lygybės priimant sprendimus, moterų ekonominės nepriklausomybės ir lyčių pusiausvyros skatinimas;
  • specifinių uždavinių, su kuriais susiduria pažeidžiamos moterys, pvz., vienišos motinos, neįgalios moterys, migrantės, etninių mažumų atstovės arba žemos kvalifikacijos darbuotojos, sprendimas.

Visą reikalavimų sąrašą ir internetinę paraiškos formą rasite EESRK interneto svetainėje: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

PILIETINĖS VISUOMENĖS PREMIJA

Pilietinės visuomenės premija, kurią EESRK teiks jau vienuoliktą kartą, apdovanojamos ir skatinamos pilietinės visuomenės organizacijų ir (arba) pavienių asmenų, svariai prisidėjusių propaguojant bendras vertybes, kuriomis didinama Europos sanglauda ir integracija, iniciatyvos ir laimėjimai. Teikiant 2018 m. apdovanojimus daugiausia dėmesio buvo skiriama tapatybei, Europos vertybėms ir Europos kultūros paveldui.

Prašytume jūsų paskatinti savo šalies pilietinės visuomenės organizacijas teikti paraiškas EESRK 2019 m. pilietinės visuomenės premijai gauti ir taip padėti pripažinti vertingus projektus.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!