Darbotvarkė 2030 – per naują socialinį kontraktą

Vakar, liepos 10-ąją, prasidėjo Jungtinių Tautų aukšto lygio politiniame forume dėl darnaus vystymosi (HLPF). Jo metu Tarptautinių profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) delegacija prisijungs prie šimtų kitų vyriausybių, pilietinės visuomenės, privataus sektoriaus bei kitų suinteresuotų grupių atstovų aptariant globalių darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo strategijas ir politikas.

Tarptautinę ITUC delegaciją sudaro Fathimath Zimna (MCTU, Maldyvai), Jordi Musoni (CESTRAR, Ruanda), Olivier Ouedraogo (CSB, Burkina Fasas), Paola Simonetti ir Diego López ITUC komandos. Organizacijos prezidentė Akiko Gono pabrėžė, kaip svarbu, kad darbo žmonių interesams vystymosi politikoje atstovautų profesinės sąjungos, buriančios milijonus narių visame pasaulyje.

Priminsime, kad šiemet pasaulis į nuodugniai vertins progresą link šių penkių darnaus vystymosi tikslų:

  • DVT Nr. 6 dėl švaraus vandens ir sanitarijos;

  • DVT Nr. 7 dėl prieinamos ir švarios energijos;

  • DVT Nr. 9 dėl atsparios ir tvarios pramonės, inovacijų ir infrastruktūros kūrimo;

  • DVT Nr. 11 dėl darnių miestų ir bendruomenių;

  • DVT Nr. 17 dėl partnerysčių tikslams įgyvendinti.

Profesinės sąjungos DVT temose yra sukaupusios nemažą įdirbį ir stipriai integravusios „Darbotvarkę 2030” į įvairias savo pozicijas bei kampanijas. Šiemet ITUC taip pat parengė politinį dokumentą dėl profesinių sąjungų pozicijos, susijusios su DVT, bei rekomendacijas kaip paspartinti jų įgyvendinimą (dokumentas anglų kalba).

Jame pabrėžiama, kad, pasauliui susiduriant su tiek persipynusių krizių, itin svarbu sustiprinti įsipareigojimus Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui. Dirbant dėl jų, būtų sprendžiamos didžiausios žmonijos problemos. Nors visi DVT svarbūs, profesinių sąjungų vertinimu, Darnaus vystymosi tikslas Nr. 8 dėl oraus darbo ir tvaraus ekonomikos augimo galėtų tapti puikiu katalizatoriumi kitiems DVT. Tikėtina, kad darbo jėga, kurios teisės gerbiamos, kuri gauna tinkamą atlyginimą, jai užtikrinama darbo sauga ir suteikiamos galimybės gauti tinkamą mokymą, yra pajėgi konstuktyviau prisidėti prie bendros pažangos link DVT. Tuo tarpu profesinės sąjungos nuolatos aktyviai prisideda prie pažangos link darnaus vystymosi tikslų per aktyvų socialinį dialogą.

Svarbiausias dalykas, kurio siekia pasaulio profesinės sąjungos, yra naujas socialinis kontraktas. Pastarojo konceptas glaudžiai atitinka DVT principus. Taigi, DVT kontekste ITUC akcentuoja tokius prioritetus:

a) darbo vietos: siekti visiško užimtumo, sukuriant 575 mln. darbo vietų pasaulyje; tam būtinos investicijos į priežiūrą, „žaliuosius“ darbus, infrastruktūrą bei pripažįstant užimtumą neformaliame sektoriuje.

b) atlyginimų didinimas ir orus minimalus darbo užmokestis: būtina atgręžti dešimtmečius trukusį darbuotojų gerovės dalies mažėjimą, užtikrinti orų gyvenimą visiems bei atgaivinti ekonomiką;

c) būtina garantuoti darbuotojų asociacijos ir kolektyvinių derybų teises, užtikrinti saugų ir sveiką darbą, apsaugoti nuo diskriminacijos, priverstinio ir vaikų darbo bei per teisingą pertvarką sukurti tvarų pasaulį;

d) lygybė, vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio užtikrinimas, kova su rasizmu ir homofobija;

e) socialinė apsauga: būtina investuoti į ¾ pasaulio gyventojų, visiškai ar dalinai neturinčių šios svarbios žmogaus teisės, įtraukimą į socialinės apsaugos sistemą – pradedant nuo žemiausio lygio;

f) įtrauktis – pasitraukiant nuo ydingos pasaulio finansų ir prekybos sistemų kolonijinės sistemos.

Parengta pagal Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!